Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Setkání s Ahmedem

Krátké nové zprávy od našeho misionáře na Sicílii „Pavla“:

Milí přátelé,

zdravím vás v Kristu, ať s vámi je v tomto roce plnost Boží!

Dnes mám setkání s Ahmedem, členem Muslimského bratrstva z Egypta, které je spojováno s násilnými i teroristickými činy. Jsem vděčný za tuto příležitost a modlím se, abych mu mohl ukázat na jinou cestu. Prodělal šílenou plavbu lodí po dobu 13 dní. Jejich loď se 700 utečenci se roztříštila o vlečnou loď a všichni skončili v moři. 400 se utopilo. Měl ještě slzy v očích, když mi popisoval tu bezmoc pomoci ostatním lidem. Více

Proměna

Z Jeruzaléma píše naše modlitební misionářka „Květa“

Jeruzalém, to pro mě dřív bylo město ohňostrojů, čadících autobusů a přelidněných ulic plných odpadků. Olivová hora byla zvuky nesoucími se z města doplněna hlukem slavících Arabů, křiklavým napomínáním dětí, vytím a štěkáním psů, mečením koz a kokrháním kohoutů dnem i nocí, spolu s ohlušujícím řevem muezzinů z minaretů. Dobře se vyspat, už to byl pro mě zázrak. Více

Hospodin mě přísně káznil, ale nevydal mě smrti

Rodina Dohnalových

Rodina Dohnalových

Náš chorvatský misionář Jirka Dohnal bilancuje loňský rok:

Je to pro mě velká radost, že se na konci roku mohu ohlédnout a vidět tolik Božího jednání ve svém životě, ve své rodině, ve sboru a v Chorvatsku vůbec. Jednou z mých radostí je Goran, starší sboru, o kterém jsem přesvědčen, že by měl po mně převzít vedení sboru. V letošním roce se výrazně posunul ve své službě. Je zjevné, že je na něm pomazání jako na vedoucím. Když si vzpomenu, jak před léty začínal ve sboru kázat a jaké těžkosti a stavy úzkosti při tom prožíval, a když ho vidím teď, s jakým klidem se připravuje a pak káže skvělé slovo a taky skvělou formou a s takovou samozřejmou zjevnou a laskavou autoritou, srdce ve mně poskakuje radostí. Je pro mě nevýslovnou radostí sledovat ho jeho růst od znovuzrození po dnešek, kdy je z něj už dávno duchovně zralý a dospělý Boží člověk, který mě v mnohém přerostl a od kterého se můžu sám učit. Více

Novoroční přání od Klingerových

prani-2017

Pán se stará o pomocníky

Z kralupského Betelu zdraví manželé Tiší.

Milí přátelé a příznivci Bételu v Čechách,

moc vás opět zdravíme z Kralup. Chtěli bychom konce roku využít k tomu, abychom poděkovali všem, kteří sledují naši službu, modlí se a/nebo posílají dary na Nadační fond KMS. Ten je totiž jediným zdrojem financí pro naši službu, protože i když ve vlastní zemi, jsme stále misionáři, jejichž mzda, je závislá na Pánu a těch, kteří naši službu dobrovolně finančně podporují. I proto jsme vděční Pánu a všem našim dárcům, že takto žijeme již od roku 1998, a i když jsme si prošli obdobími nedostatku, stále jsme tady a děláme z Boží milosti to, k čemu nás povolal. Děkujeme všem, kteří posílají jednorázové dary, i těm, kteří nás podporují od úplného začátku a jejich věrnost a láska je pro nás opravdovým povzbuzením. Více