Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Nová služba

Z Chorvatska píše náš misionář Jirka Dohnal:

Milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím z Chorvatska. Mám radost z toho, že se teď na konci roku můžu ohlédnout zpět a vidět tolik Boží přízně a jednání, jak v mém životě, tak v mé rodině, sboru a církvi v Chorvatsku. Udělám krátkou retrospektivu.

25.11.2018. jsme pokřtili Martinu, mladou svobodnou matku, která se nedávno obrátila a která má spoustu přátel v probuzené části katolické církve. Někteří z nich přišli k nám do sboru, aby byli přítomni Martinina křtu. Když si vzpomenu, jakému nepřátelství jsme byli vystaveni ze strany katolické církve před patnácti, dvaceti lety, tak mě hřálo u srdce, když jsem na našich bohoslužbách viděl bratry a sestry katolíky a pak od nich slyšel, že celá „mše“ byla prostě úžasná! Více

Boží láska v akci

kena2018

Nemocní čekají na bezplatné ošetření

Náš keňský misionář Mešak Okumu bilancuje uplynulý rok své služby:

V roce 2018 jsem úspěšně pokračoval v programu výcviku pastorů a církevních vedoucích pod názvem “Samaritánská strategie”, jehož cílem je zvěstování evangelia v celé šíři – ne pouze slovy, ale také skutky. Během roku jsem měl na svých seminářích možnost vyškolit dohromady 120 vedoucích z více než 50 církví a denominací, kteří získané poznatky přenesli do svých církví. Výcvik se odehrával hlavně ve třech místech – Kayole v Nairobi, Mariakani v Mombase a konečně ve městě Byumba v severní Rwandě. Způsoby, jakými se moji studenti rozhodli prakticky ukázat svému okolí Boží lásku, byly velmi kreativní, a zahrnovaly kupříkladu úklid okolí jejich komunity, poskytování bezplatné zdravotní péče, Více

Zveme na setkání s Radkou Rusínovou

Setkání s naší misionářkou v Keni Radkou se koná ve čtvrtek 24. ledna od 18:30 v prostorách KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 (u metra Palmovka) v sále v suterénu. Jste srdečně zváni!

.

.

.

Město pokoje

Jerusalem-web-By-Wayne-McLean-Jgritz-Own-work-CC-BY-2.0-httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid135812

Jeruzalém (foto: W. McLean)

Z Izraele zdraví „Pavel“:

Milí přátelé,

přeji vám pokoj našeho Pána do Nového roku! Vzhůru k němu, neboť On jediný nám dá, po čem opravdově toužíme – upokojení srdce. I samotné slovo Jeruzalém nese stejný význam (Jeru+…) -šalom = pokoj, ale také úplnost, celistvost. To je to město, které si zvolil Hospodin k přebývání navždy, a jinde to ani nemohlo být. Vždyť on ze srdce nenávidí násilí a ty, kdo jej páchají. To je to město, které usiloval Ješua získat pro sebe a přivést k pokoji. To se nepodařilo, lidé nechtěli, a tak byli násilím vzati pryč. Od té doby leželo v troskách, než se naplnil čas a podle jeho zaslíbení a slov proroků se Židé vracejí zpět do zaslíbené země. Co tam však naleznou? Pokoj stěží, neboť město je ozbrojené až po uši. Ale dárce pokoje je tu stále, a čeká. Více

Přibývá králíků i návštěv

Z Keni píše naše misionářka Radka Rusínová:

Dobrý den, ráda bych Vás znovu informovala, co se stalo v poslední době na misii v Keni. Letošní rok byl opravdu bohatý na návštěvy, za což jsme moc vděční. Po skupině pěti mladých z různých křesťanských společenství přijel jeden manželský pár z našeho sboru Slovo života a dva podnikatelé, specialisté na vodní díla a rybí farmy. V loňském roce jsme žádali EU o grant na rozjetí rybí farmy, která by byla schopna pokrýt většinu našich nákladů a zároveň zaměstnat i místní obyvatele nebo do budoucna děti z našeho projektu. Už od začátku nám bylo řečeno, ať nepočítáme s tím, že bychom uspěli, protože Keňa není na programu podporovaných států. Přesto, když četli o našem projektu, řekli, že patří k nejlepším, co kdy viděli. Bohužel, byli jsme pod čarou, jelikož Keňa není v kurzu. Nicméně přesto se stal zázrak. My jsme podali tento projekt znovu, tentokrát podložený modlitbou, a díky pomoci těchto 4 lidí bylo schváleno, že zde mohou provést podnikatelský záměr. Více