Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Dohnalovi mají nové auto

Dohnalovi s novým autem

Dohnalovi s novým autem

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří naším prostřednictvím podpořili Dohnalovy v těžké situaci a přispěli jim na koupi nového auta. Přejeme Dohnalovým, aby jim auto dlouho vydrželo a bylo jim velkým požehnáním a důkazem praktické lásky od mnohých českých křesťanů!

.

Ve městě krále králů

Modlitební místnost na Olivové hoře

Modlitební místnost na Olivové hoře

V říjnu letošního roku jsem měl příležitost navštívit misionáře Nadačního fondu KMS v Izraeli. V současné době tam máme hned tři. Tím prvním je „Květa“, která již několik let provozuje v Jeruzalémě „Česko – slovenský dům modliteb“. Jedná se o pronajatý byt na Olivové hoře s krásným výhledem na Jeruzalém, kam mohou přijíždět křesťané, kteří se touží modlit za Izrael i za svou zemi. Pravidla domu jsou jednoduchá. Každý by se měl účastnit společné ranní dvouhodinové modlitební stráže od 7 do 9 hodin. Zbytek dne pak může strávit aktivitami podle svých představ. Do bytu se vejde kolem 10 (ale v nouzi i víc) lidí, kteří mají k dispozici několik vícelůžkových pokojů a společné příslušenství. V době mé návštěvy bylo převážně plno, protože zrovna probíhal svátek stánků. Více

V konfliktu s neviditelným světem

Náš misionář Pavel Faul vyrazil na další ze svých pravidelných cest na Zakarpatskou Ukrajinu.

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z posledního výjezdu na Ukrajinu z přelomu září a října letošního roku. V Zakarpatské oblasti, v období první Československé republiky nazývané Podkarpatská Rus, jsem byl tentokrát spolu s bratrem Tomášem z Jablonce. Nedříve jsme byli ve Vinogradovském okrese a vedle ukrajinského sboru v Cholmovci jsme objížděli romské sbory a misijní skupiny v oblasti. Spolupracujeme zde s pastorem Koljou Repljukem a s týmem jeho služebníků. Hned na prvním shromáždění v romském táboře v Černotisovu jsme zažili Boží milost a přítomnost. Více

V zátoce racků

Lidé z komunity naslouchají audiokurzu

Lidé z komunity naslouchají audiokurzu

Náš misionář v Nikaragui Zbyněk Klinger vyrazil znovu na misijní výjezd.

V září byl Zbyněk s biblickým audio kurzem v komunitě Kudahwas. Kudahwas znamená zátoka racků. Zbyněk vezl do komunity Bible, skripta k vyučování, zpěvníky španělsko-mayangna (ty zpěvníky jsme udělali, je tam asi 17 písní a je o ně vždy velký zájem), ještě vezl Zbyněk 30 nahraných audiopřístrojů na rozdávání. Dárky do rodiny, kde měl Zbyněk přebývat. 50 kg rýže, 2 galony oleje, cukr, kávu, sušenky, sladkosti, ostatní věci a dárky.

V neděli, po 9 hodinách jízdy autobusem, Zbyněk dorazil do přístavu Ayapal. Více

Práce v Jižním Súdánu pokračuje

Nedávno jsme začali podporovat misijní službu českých křesťanů v Jižním Súdánu. Zde jsou některé nové informace:

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, zasíláme vám aktuální informace o práci našeho spolku a o vývoji v zemi.

Za jednoznačný úspěch považujeme, že se nám daří předat financování vzdělávání některých sirotků z „našeho“ sirotčince organizaci Nadace Mezinárodní potřeby. V rámci pilotního projektu převzala NMP podporu 5 dětí na základní škole, 2 na střední a jednoho studenta na univerzitě. Náš Spolek nadále podporuje 13 dětí na základní, 6 na střední a jednoho vysokoškoláka. Našim cílem je postupně předat „do péče“ NMP všechny sirotky, neboť se domníváme, že svou práci dělají na lepší úrovni, než jsme „amatérsky“ schopni dělat my. Více