Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Služba usmíření

Náš misionář v Keni Mešak Okumu píše:

Nedávno jsem měl příležitost cestovat do východní části Keni do města Marsabit. Uspořádal jsem zde seminář pro asi 50 evangelistů z anglikánské církve. V této oblasti se odehrává hodně konfliktů mezi jednotlivými kmeny. Účastníci mého semináře se rozhodli jít mezi lidi, hovořit s nimi a přinášet jim usmíření.

Mešak Okumu Více

Josef Egyptský v Národním divadle

Nové zprávy z Chorvatska od Jirky Dohnala:

Srdečně zdravím z jihu a přináším novinky od nás. 08.06. jsme ve spolupráci sborů na Istrii a Baptistické církve z Čakovca představili veřejnosti příběh Josefa Egyptského muzikálem v Istarském národním divadle. Byla to opravdu velká a nákladná kulturně evangelizační akce. Dostalo se ji publicity i v televizi a novinách. Přestože nešlo o klasickou evangelizaci a „nikdo se neobrátil,“ věřím, že měla duchovní význam, minimálně v tom, že lidé viděli, že „ti protestanti“ věří ve stejnou Bibli jako katolíci, že mezi sebou spolupracují a jsou schopni profesionálního výkonu. Nemluvě o tom, že mohli slyšet Josefův příběh, který i dnes promlouvá k lidským srdcím. Více

Má duše vzlétá jako orel

Naše misionářka mezi uprchlíky v Řecku „Markéta“ popisuje jeden svůj „obyčejný“ den:

Milí přátelé, modlitebníci, čtenáři!

Dnes bych se s Vámi ráda podělila o vyprávění z jednoho takového (ne)obyčejného dne. Na jeho začátku by se to ani nezdálo, ale večer jsem si říkala, že to stojí za zaznamenání a vyprávění. Také Vás trochu nechám nahlédnout i do takových všedních záležitostí letního dne v Řecku a v našem středisku, protože misie se nakonec točí i kolem toho. Více

Hledáme nového sponzora

V rámci našeho projektu podpory keňských sirotků a chudých dětí jsme po mnoho let ve spolupráci s naším místním misionářem Mešakem podporovali také chlapce a nyní již mladého muže, polovičního sirotka Antoneho. Díky podpoře českých dárců se mohl dosyta najíst a vystudovat kvalitní základní i střední školu. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek na střední škole nastoupí nyní od září na dvouletou vyšší školu pro budoucí učitele. Jeho dosavadní sponzor ukončil svou podporu. Mešakovi velmi záleží na dokončení jeho vzdělání, aby Antone mohl nastoupit do práce a postarat se o své mladší sourozence. Chceme se proto zeptat, zda by se nenašel nový sponzor. Antoneho studium je možno podpořit jakoukoli pravidelnou měsíční částkou. Plná potřeba činí cca 2500 Kč měsíčně. V případě zájmu kontaktujte prosím naši kancelář.

Zastavený požár

Požár

Požár

Ze Sicílie píše misionář mezi uprchlíky „Pavel“.

Nedávno vypukl blízko pozemků, které chceme koupit pro Boží dílo, velký požár. Plameny požíraly vše, co stálo v cestě – rákos, trávu i staleté stromy. Požádal jsem několik lidí o přímluvy a modlil se, aby oheň nedošel k ‘našim’ olivovníkům a domku. Stál jsem proti ohni na modlitební stráži a ‘vymezil’ mu cestu. Oheň naše pozemky jen těsně minul – zastavil se jen asi 20 metrů od olivovníků – chvála Bohu! Fotka ukazuje jak málo chybělo.

“Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.” Ž 34 Více