Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Hledáme přátele

Nové zprávy z kralupského Bételu, komunity pro závislé, posílají manželé Tiší:

Milí přátelé a partneři Bételu v Čechách, zdravíme vás z rozpálených Kralup. Radujeme se z úspěchů a Kristem proměněných životů. Jsme rádi, že se nám daří a dílo Páně roste.

V komunitě pro holky máme v tuto chvíli jako vedoucí Kate a Danielu a dvě ženy v programu. Jedna z nich už je s námi déle než 10 měsíců a dělá nám jenom radost. Měli jsme tu dvě holky, které vydržely 3 měsíce a odešly. I tak jsme rádi za zaseté semínko a změny, které jsme v jejich životě viděli. Více

Jak zasáhnout 90 procent lidí?

Nová zpráva od našeho keňského misionáře Mešaka Okumu:

Posílám mnoho pozdravů z Keni. Je pro mě potěšením dát Vám nové informace o mně, mé rodině a mé službě. Někdy se cítím jako uprostřed bouří, ale vím, že Bůh je na mé straně.

Mám radost z toho, že mohu být manželem své ženy a otcem svých dětí. Není pro mě větší radost, než vidět své děti vyrůstat a získávat dovednosti pro život. Díky Bohu jsme všichni zdraví. Děkuji Bohu také za to, že mě před dlouhými roky povolal jako svého služebníka, a že mohu vyučovat druhé lidi jeho cestám. Více

Mešak má nové auto

Auto2Nedávno jsme uzavřeli sbírku na „nové“ ojeté auto pro našeho keňského misionáře Mešaka Okumu a poslali jsme mu její výtěžek ve výši 14.000 USD. Nyní nám Mešak poslal první fotografie svého nového auta, které mu velmi pomůže v jeho službě ve slumech a mezi Masaji. Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům!

V komunitě Wina

Z Nikaraguy píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Zbyněk se živ a zdráv vrátil z misijního výjezdu do komunity Wina. Bydlel v rodině bratra Rigoberta. Rigoberto a jeho žena Maritza mají 10 dětí. Zbyněk s sebou přivezl velký pytel rýže, pytel cukru, a kávu.  V rodině se o Zbyňka moc dobře starali.

Biblický kurz se konal kousek od domu bratra Rigoberta v budově místní církve asi 10 minut cesty. Ale, cesta nebyla tak snadná. Muselo se přejít po uzoučké kluzké kládě nad špinavou vodou. Více

Zveme na setkání s naší misionářkou

Srdečně zveme všechny zájemce o misii na setkání s misionářkou „Markétou“, která se nedávno vrátila domů po ukončení několikaleté služby uprchlíkům v Řecku. Setkání se uskuteční v prostorách KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8, ve středu 26. června od 18:30 v malém sále v 1. patře.

Zároveň bychom v této souvislosti rádi požádali všechny její finanční podporovatele, aby se svou podporou ještě několik měsíců vydrželi. Rádi bychom Markétě umožnili několikaměsíční přechodové období, ve kterém se bude moci zpětně aklimatizovat.