Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Ukončení projektu

Jak jsme Vás již informovali, manželé Pszczolkovi, kteří sloužili 10 let na misii v Indonésii jako překladatelé Bible, se vrátili zpátky do Česka. S vděčností za roky jejich obětavé služby proto ke konci května 2016 ukončujeme jejich projekt.

Touha navštívit Svatou zemi

Z Jeruzaléma píše naše modlitební misionářka „Květa“:

Píše se rok 1092, touha navštívit Svatou zemi je veliká, ale cesta je nebezpečná. Mnoho poutníků bylo zabito piráty, okradeno lupiči nebo odvlečeno beduínskými nájezdníky do otroctví. Pražský kanovník Osel, latinsky Asinus, o kterém se dočteme v Kosmově kronice, se však odradit nedal. Jeho jméno možná prorocky vyjádřilo, že český lid nehledě na překážky chce být účasten vstupu Ježíše Spasitele do svého města. Více

Naroubováni na ušlechtilou olivu

John

John

Ze Sicílie píše misionář mezi uprchlíky „Pavel“:

Milí přátelé, pokoj vám!

V kulturním centru jsem otevřel Oázu (Oasis)​, která slouží všem příchozím. Na snímku je John, který se tam právě učí základním italským frázím. Jeho sestra (evangelistka) se v Nigérii dozvěděla, že je tu ‘muž Boží’, jak mě nazval a tak mi jej stále posílá. Modlíme se spolu a probíráme různé věci života a víry. Potřebuje povzbuzení a společenství.

Nedávno jsem se setkal s bývalým vojákem, který bojoval proti Boko Haram. Označuje se za bývalého muslima​. J​ednou při ostrém boji ​slyšel​ 2x hlas, o kterém si myslel, že patří jeho kamarádovi. Ten ale popřel, že by něco říkal. Zdá se, že to byl Bůh, kdo jej varoval. Teď navštěvuje učednickou skupinku bratra Francesca v Raguse a učí se základům křesť. víry. Je plný otázek a chce si vyřešit všechny rozdíly mezi islámem a křesťanstvím. Více

Musí být víc!

Náš misionář Pavel Faul v dubnu znovu navštívil Zakarpatskou Ukrajinu.

V polovině dubna jsem se vrátil ze Zakarpatské Ukrajiny, a proto bych se s vámi rád rozdělil o svoje zážitky z tohoto posledního výjezdu. Mou první zástávkou byly vesnice Cholmovec a Černotisovo a další místa ve Vinogradovském okrese, a dále horské městečko Mižgíria. Již tradičně jsem bydlel v Cholmovci v domě paní Iry Zeldi. Na těchto místech jsem měl možnost celkem pětkrát kázat. Kromě dvou shromáždění v ukrajinském sboru v Cholmovci byla všechna ostatní shromáždění na tomto výjezdu v romských skupinách a sborech. Často jsem se také modlil za nemocné či jinak ztrápené lidi. Více

Snažím se být užitečný, jak umím

Rodina Dohnalových 2015

Rodina Dohnalových 2015

Z chorvatské Rovinje píše náš misionář Jirka Dohnal:

Milý bratře, milá sestro, vřele Tě zdravím z Chorvatska. Přináším Ti zprávy o nás a naší službě tady. Rád bych Ti posílal úžasné zprávy o tom, že se tu obrací ke Kristu stovky a tisíce lidí, že slepí vidí a chromí chodí… Bohužel, ale takové věci se tady nedějí. Ne, že by se nikdo neobracel. Obrací. Tu a tam. Ne, že by tady Pán neuzdravoval. Uzdravuje. Tu a tam. A jsme za to tady vděčni, ne, že ne. Jsme vděčni za proměněné životy jedinců, za to, že se opravdu mnozí vrací zpět k Pánu a do sboru. Jsme vděčni za každou oddanou a spolehlivou ovečku. Nepohrdám těmito věcmi. Přesto toužím po svrchovaném, nekontrolovatelném Božím navštívení celé církve a celého Chorvatského národa. A než to přijde, hodlám stát věrně v tom co ode mě Pán očekává a co mi svěřil. Ať se děje co se děje. Více