Cvičné otázky

I.
a) Víte, z jakého národa pochází manželka Marka Slánského?
b) Připomeňte si hlavní oblasti Markovy činnosti a jmenujte alespoň jedno z ruských měst, kde již sloužil.
c) Vzpomeňte si, jakou návaznost na službu české církve Markova práce má. Víte, kdo je ve koordinátorem podpůrného týmu misie v Rusku? To byste neuhodli. Představte si, že tak významná služba české církve nemá svůj stabilní podpůrný tým ve vysílajícím sboru misionáře. Podpůrný tým pro misionáře zajišťuje a koordinuje zejména morální, modlitební, komunikační a praktickou podporu. Máte zájem o zapojení v jedné z oblastí činnosti podpůrného týmu Marka Slánského?

II.
a) Víte odkud a kam se naposledy stěhovali Petr a Veronika Tiší se svými dětmi?
b) Kolik potomků vlastně mají? Jak byste mohli zjistit, kolik dětí by vlastně chtěli a zvládli při službě v zahraničí?
c) Víte, co je cílem jejich pobytu za Kanálem? Jakou návaznost na (budoucí) službu české církve jejich práce má? A kdo je vedoucím jejich podpůrného týmu? Ano, to byste uhodnout mohli. Jejich podpůrný tým existuje a pravidelně se schází k modlitbám. Chtěli byste se připojit a rozšířit jeho záběr o svoje obdarování?

III.
a) Víte, ze kterého sboru jsou Honza a Katka Kršiakovi?
b) Zaznamenali jste, čemu se přes léto v Chorvatsku věnuje Katka Kršiaková a kdo je chorvatským učedníkem Honzy?
c) Už jste udělali prostou, ale velice důležitou věc, a to krátce odpověděli na upřímný a obsáhlý dopis, který pravidelně do Čech píší (oni nebo ostatní misionáři)? Dovedete si představit, co by to pro ně znamenalo?
Ano, uhodli jste. Získali by důležitý pocit, že jejich dopis má někdo čas přečíst. Že jen bezcílně nekoluje, ale že ho píší konkrétním lidem, kteří na ně myslí a kteří jim fandí. Tuhle možnost mají prakticky všichni, nejen ti s přístupem na Internet. A nejen členové podpůrného týmu manželů Kršiakových. Více informací můžete získat a své dopisy zaslat či předat na naší adrese (viz níže)

IV.
a) Kdy už misionář nepotřebuje zázemí svého domovského sboru?
b) Kolik lidí je vhodné spojit k účinné podpoře práce misionáře tak, aby se ještě zvládli domluvit, ale nebylo to pro ně samé přílišným břemenem?

V.
a) Podle čeho se pozná misijní sbor?
b) Má nebo nemá misionáře?
c) Ví nebo neví o naléhavé potřebě zvěstovat evangelium tam, kde ještě nezaznělo?

Nadační fond KMS