D – dlouhý dech v tom všem, k čemu jsme se rozhodli a zavázali

Už víme, že misie je týmová služba. Dlouhodobý úspěch se dá změřit tak, že ocením výkon, který misijní služba přináší a porovnám jej s růstem schopnosti zapojených lidí tento výkon podávat i nadále. To se dá vztáhnout na misionáře. Pokud jsou v misijní službě sboru osamoceni, výkon, který podávají, je nadmíru vyčerpává. Obdobně to platí pro každou jinou službu. Problém je v tom, že misionář odjede a nemůže nám osobně vysvětlit, co pro obnovu svých schopností právě potřebuje.

Vlastní péče o misionáře trvá od počáteční chvíle jeho rozhodování pro misijní službu, přes přípravu a odjezd až po dobu bezprostředně po případném návratu, kdy se misionář znovu přizpůsobuje životu ve své rodné zemi. Trvá samozřejmě i po celý čas misijní práce v poli. Tento průběh života misionáře je popsaný v knize Pošli a pomáhej, Neal Pirolo (KMS). Vytváří se zde mnoho drobných příležitostí mít na jejich podpoře svůj podíl, stejně jako možnost budovat dlouhodobé vztahy s novými lidmi. Pokud se celému společenství podaří zformovat dobře propojené a pružné podpůrné týmy pro každého misijně sloužícího člena sboru, věřím, že brzo uvidíme ovoce a požehnání tohoto úsilí i v mnoha dalších oblastech sborového života. Společně jim můžeme poskytnout větší podporu také v jiných oblastech než jen finanční: morální, modlitební, praktické, komunikační, po návratu.

Představuji si, že dlouhý dech v misijní službě voní různými bylinami. Jedna bylina má zvláštní schopnost. Je-li přítomna, ostatní vůně se v té její proplétají a zajímavě ji dobarvují. Jde o vůni jednoty a lásky Kristovy, projevující se v laskavé otevřenosti, v trpělivosti, v jednotě myslí a srdcí. Touto vůní naše misijní služba bude vonět díky misionářům i díky nám, protože v Kristu jsme jedno a jsme zapojeni do společného díla. Pokud tato bylina chybí, mohou tam ostatní být, ale výsledná chuť se jaksi rozplývá. Podívejme se, jaké vůně se do oné hlavní vlastně skládají. Bylina cílevědomosti a praktického vedení dodává vonnému čaji příchuť stability a moudrosti. Bylina otevřenosti a zpětné vazby je důležitá pro to, aby čaj netmavl, ale zůstával svěží a lákavý. Je blízce spjata s bylinou důvěry a žehnání. Tuto bylinu je potřeba vytrvale hledat, dobře vysušit a často obracet pod přímými paprsky Božího slova. Čtvrtá bylina voní zájmem o životy lidí, kterým jako sbor prostřednictvím misionářů sloužíme. Pokud zůstaneme jen u zájmu u sebe, něco ztrácíme. Pokud zůstaneme jen u zájmu o misionáře, něco nedosahujeme. Pokud nalézáme lásku a zájem o ztracené lidi v jiných zemích, pak nalézáme i toto vzácné koření pro náš misijní čaj. Víte, co ještě můžeme vložit do kotlíku? Vařečku, kterou čas od času směs promícháme. Je podobná dirigentské taktovce, která to celé rozproudí a směruje. Pod kotlíkem je nutné pravidelně přikládat. To vše je vědomý proces, který je rozněcován vedením a motivací Ducha Svatého v našich životech.

V každém případě jde o výzvu a příležitost. Rozumím, že ne každý se bude podpoře misie přímo věnovat. Ale každý by tuto výzvu měl zvážit a prozkoumat. Někteří potom naleznou právě v misijní službě příležitost uplatnit své dary nebo rozeznají své povolaní.

Můžeme buď čekat, až náš sbor bude více misijní, a pak se připojit, nebo se můžeme rozhodnout, že my sami budeme členy misijního sboru. Co se jednou týdně soustředit na jednoho z misionářů, pomodlit se za něj a hledat, jak mohu prakticky svým malým dílem přispět k jeho službě?