Misijní prohlášení

Motivováni Kristovou láskou k národům chceme vzbuzovat zájem české církve o misijní službu a pomáhat jednotlivým křesťanům objevit své místo v Božím povolání ke světové misii. Chceme být prostředníkem mezi dlouhodobými misionáři a místním vysílacím sborem a citlivě pomáhat tomu, aby byla pracovníkům na misijním poli zajištěna všestranná podpora. Chceme být otevření ke spolupráci s dalšími misijními organizacemi.

1. Vzbuzovat zájem české církve:
Chceme těm sborům, které o to projeví zájem, zprostředkovávat hodnotné informace o práci misionářů na misijním poli, vzdělávat formou seminářů, tvořivých motivačních programů a poskytovat platformu pro vytvoření vlastní misijní strategie a zacílení.

2. Pomáhat jednotlivým křesťanům objevit své místo v Božím povoláním ke světové misii:
Věříme, že povolání z Matouše 28,19 platí pro všechny křesťany – jde jen o to najít roli, kterou Bůh pro každého má. Z vlastní zkušenosti víme, že krátkodobá misijní zkušenost často může pomoci jednotlivcům nalézt toto místo. Také jsme se přesvědčili, že krátkodobý misijní výjezd dává takovému člověku příležitost k růstu a objevování svých duchovních darů. Proto chceme usilovat o to, aby co nejvíce jednotlivců mohlo takovouto zkušenost prožít, a chceme k tomu pomoci vytvářet podmínky.

3. Chceme být prostředníkem mezi dlouhodobými misionáři a místním vysílacím sborem:
Misionář, který přijme povolání jít dlouhodobě sloužit na misijní pole, potřebuje od objevení přes vystrojení, vyslání, podporu na poli až k případnému návratu domů všestrannou podporu. Tuto podporu by měl zajistit místní sbor, který takového misionáře vysílá. Ale protože existuje minimum informací a zkušeností, jak to vlastně dělat, chceme poskytovat tuto službu a pomoci do takovéto služby vstoupit vysílacímu sboru.

Tento úkol je úzce propojen s předchozími dvěma: motivační semináře a informace se mohou týkat zkušeností již vyšlých misionářů, které česká církev i skrze NF KMS podporuje. To může vzbudit chuť dalších sborů se do podpory takovýchto služebníků nasadit. V rámci podpory se mohou dělat do míst, kde tito misionáři slouží, konat pravidelné krátkodobé misijní výjezdy, které zase mohou naplnit úkol č.2. Ti pak mohou sami v jednotlivých sborech vydávat svědectví o svých nabitých zkušenostech.

4. Otevření ke spolupráci s dalšími misijními organizacemi:
Uvědomujeme si, že jsme součást Těla Kristova. Spolupráce s dalšími organizacemi (v současné době např. YWAM, INTERSERVE, WIN) otevírá zdroje zkušeností, povzbuzení, umožňuje dělat věci lépe, dává prostor ke konzultaci, může otevřít další lidské i materiální zdroje. Sami uvnitř fondu chceme pracovat jako tým, kdy se na cestě k cílům, které od Pána přijmeme, uplatňují jednotlivé dary každého člena správní rady.