Jako bych to dělal vždycky…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Nová zpráva od Jirky Dohnala z Rovinje

V březnu se konala první lokální pastorálka, kterou jsem zorganizoval. Zúčastnili se ji čtyři pastoři okolních evangelikálních sborů a já. Mluvil jsem o budování jednoty Ducha, tak jak o ní mluví apoštol Pavel v Ef 4. Panovala tam taková atmosféra, že jsem v duchu jen spokojeně vrněl.

Dohodli jsme se, že se za tři měsíce sejdeme znovu, a já jsem nadnesl pár témat, o kterých by bylo možné příště mluvit, jako například: „Rovnováha mezi službou a odpočinkem“, nebo „Rodinný život pastora a sborový život“ atd. Zdá se, že jsem se těmi tématy trefil do černého, či spíše do živého. Když jsem jel domů, uvědomil jsem si, že jsem se v té roli cítil jako ryba ve vodě. Jako bych to dělal vždycky… Celá ta pastorálka pro mne byla potvrzením, že jsem udělal Boží věc, Božím způsobem, v Boží čas. Není nic tak posilujícího. Slova Pána Ježíše: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho dílo,“ pro mne dostala hlubší význam.
15. března jsme měli první křty v letošním roce. Křtilo se dohromady pět lidí. Mám radost z toho, co tady Pán dělá. A zdá se, že brzo budeme křtít znovu.

Jirka Dohnal