Misijní víkendy 2009

V únoru a březnu 2009 se v Praze a Českém Těšíně uskutečnily dva „Misijní víkendy“. Myslím, že nejzajímavější a nejcennější na celé akci bylo to, že se k jejímu uspořádání sjednotila většina misijních organizací působících v naší zemi – konkrétně YWAM, OM, Ebenezer, Wycliffovi překladatelé Bible, Nehemia a náš Nadační fond KMS.

Návštěvníci obou akcí mohli vidět a slyšet mimo jiné krásné mezinárodní chvály v podání skupiny „Flexible formation“, shlédnout sestřih záběrů z misie a okusit nefalšovaná exotická jídla. Hlavním řečníkem byl východoevropský ředitel WBT Wolfgang Binder. Jeho slovo na téma „Změň svět dříve, než svět změní tebe“ bylo motivující a burcující. Mimo jiné zdůraznil: „Velké poslání je v Bibli jako jasný příkaz pro každého křesťana. Není třeba se modlit a čekat, až k tomu prožiji zvláštní Boží vedení. Více by bylo na místě čekat na zvláštní Boží vedení, že Bůh nechce, abych se na misii podílel“.

Odpoledne pak patřilo představení jednotlivých misijních organizací. Někteří představili fotografie a prezentace svých projektů, někteří i své vlastní „živé“ misionáře. Bylo možné zastavit se také u stolků jednotlivých organizací a hovořit hlouběji o věcech, které mě zajímají. Wolfgang Binder měl pak odpoledne zvláštní seminář pro pastory a vedoucí.

Pro nás z misijních organizací byla celá akce cennou možností představit své projekty a seznámit se s tím, co dělají ti druzí. Bylo zajímavé sledovat, jak každá misijní organizace má svou specifickou „vůni“ a dělá něco trochu jiného a trochu jinak než ti ostatní. Jsme rádi, že jsme se mohli blíže poznat a vzájemně se povzbudit. Už se těšíme, že si za rok podobnou akci zopakujeme!