Misijní výjezd Traiskirchen 2009

no images were found

Již podruhé jsme v létě uspořádali krátkodobý misijní výjezd do uprchlického tábora Traiskirchen v Rakousku. Zde jsou dojmy jedné z účastnic:

V malém rakouském městečku Traiskirchen, kousek jižně od Vídně, stojí velký objekt bývalých kasáren, kde po náročné a nebezpečné cestě ze své vlasti čekají uprchlíci z Afghánistánu, Iráku, Čečny a dalších zemí zmítaných nepokoji, v nejistotě čekají na vyjádření úřadů, zda jim bude dovoleno zůstat v Rakousku.
Pár kroků od uprchlického tábora je místo, kde tito lidé mohou pocítit zájem, úctu, je jim zde poskytnuta praktická pomoc při jednání s úřady, mohou si zde odpočinout nad šálkem čaje, a co je hlavní, získat naději v Bohu. Zde, v centru Oasis, tým misionářů slouží lidem přicházejícím hlavně z muslimského prostředí a přináší jim evangelium.
Na toto místo se konal, letos již podruhé, krátkodobý misijní výjezd pořádaný Nadačním fondem KMS. Náš tým, složený z devíti lidí z rozličných denominací i koutů České republiky, zde v první polovině srpna pomáhal místnímu týmu při běžném chodu centra. Zapojili jsme se do přípravy i realizace programů pro uprchlíky, jako byla distribuce oblečení, evangelizační večery, programy pro děti a večery pro ženy. Naše činnost byla velmi široká: pomáhali jsme s přípravou místnosti před programy a úklidu po něm, pár místnostem jsme pomocí barvy a válečku dodali čerstvější vzhled. Využili jsme svá umělecká obdarování při chvalách a scénkách v různých programech a naše jazykové znalosti při povídání si s rusky, persky a případně i anglicky hovořícími utečenci. Pár z nás dokonce navázalo hlubší rozhovory a mohli se svými novými přáteli trávit čas mimo program a mluvit s nimi o Bohu nebo jim pustit film Ježíš či jiné křesťanské video.
I ve volném čase jsme měli příležitost se setkávat s lidmi z jiných zemí, a to přímo v místě našeho dočasného bydliště. S křesťanskou rodinou Arménů a bulharským pastorem jsme krom přátelského posezení také společně chválili Boha a velkým povzbuzením nám byl mladý Afghánec, velmi nadšený do studia Bible. Víkendového volna jedna část z nás využila k návštěvě čečenských rodin a druhá strávila sobotní odpoledne s kytarou a fotbalovým míčem ve vídeňském parku mezi mladými Afgánci.
Celý výjezd byl pro nás zajímavou zkušeností. Měli jsme příležitost sloužit jako jeden tým a využít tak odlišnost našich obdarování, být si navzájem obohacením a povzbuzením. Nedaleko od naší republiky jsme se mohli setkat s lidmi z odlišného kulturního prostředí a vyzkoušet si, co může obnášet misie. Věřím, že to nebylo naposledy, co jel do Traiskirchenu sloužit tým z České republiky a že i v budoucnu bude Oasis místem, kde se budou moci mladí lidé poprvé setkat s lidmi nejen z muslimského prostředí a alespoň na pár dní se stát misionářem.