Jsi pro Boha vzácný!

Zpráva o estonských výjezdech Saaremaa 11 a Karitsa 24 v létě 2011, na kterých jsme spolupracovali s německou misijní organizací Go East.

Estonské „Sa oled Jumalale väärtuslik!“ bylo motem naší třídenní stanové evangelizace v městě Kuressaare na ostrově Saaremaa. Náš mezinárodní tým měl 28 převážně mladých účastníků z Německa (z Berlína a Lüdenscheidu), Švýcarska, Česka a Estonska (2 překladatelé). Byla to naše třetí evangelizace s Walterem Heidenreichem z Lüdenscheidu na tomto ostrově, kde před 250 lety vzniklo duchovní probuzení skrze misionáře Herrnhutské Jednoty bratrské. I když jsme spolupracovali s pěti křesťanskými sbory z Kuressaare, neměli jsme doposud průlom – do stanu přišlo jen málo nevěřících. Věděli jsme ale, kde je najít: na ulicích a dvorcích městečka! Jak na to ? Vždyť neumíme estonsky – a stejně za týden odjedeme domů a nic moc se nezmění!
Rok předem jsme se intenzivně modlili a o Velikonocích t.r. přiletěl přípravný tým do Kuressaare modlit se přímo na místě. Měli jsme příležitost setkat se s několika vedoucími mládeže a Heidi z Lüdenscheidu, která už vloni vedla naše pouliční nasazení, byla spontánně pozvaná vyučovat o Duchu svatém a prorocké modlitbě na kemp mladých, který se měl konat o víkendu před stanovou evangelizací. 30 až 50 hladových otevřených srdcí tam ochotně přijímalo Slovo a pomazání. To byl nepochybně bod průlomu pro naše nasazení i pro budoucí práci na ostrově!
Celý následující týden k nám přicházeli ti z nich, kteří časově mohli, 10 až 25 jich bylo denně, modlili jsme se společně, uctívali Boha a naslouchali jeho vedení – a šli pak do ulic Kuressaare.
Lidé přijímali Ježíše, nemocní byli uzdravováni, mnozí z nich přišli do stanu na evangelizaci. Ve stanu jsme měli denně obrácení a uzdravení a ještě dlouho po ukončení shromáždění jsme zpívali a tančili před Bohem! Unavení, ale šťastní a s velkou vděčností Bohu jsme se rozjeli do svých domovů.

Ale ne všichni – několik z nás se přesunulo na pevninu do Karitsy, naší estonské „centrály“, kde byl naplánován třídenní kemp pro děti a mladistvé z okolních vesnic. V novém týmu byli 4 Berlíňané, 4 Češi a 3 Estonky. Hráli jsme s dětmi různé hry venku i uvnitř v domě a pro dramatizace biblických slov jsme i tady použili stejné moto jako v Kuressaare. Poslední den jsme promítali estonský film Ježíš ve zkrácené dětské verzi a na výzvu přijmout Ježíše reagovalo ca 9 dětí. Chvála Pánu!

Podrobnější zprávy a fotosérie budou nejpozději do konce srpna publikovány na našem webu www.go-east-mission.net v rubrice Misie v Estonsku a na fotogalerii.

Pavel Neústupný, Berlín, Go East