Stále velký zájem

Před rokem jsme začali nový projekt – podporu Křesťanského vzdělávacího střediska v keňském slumu Baba Dogo. Dnes přinášíme zprávu o novinkách za loňský rok.

Pracovníci centra srdečně děkují za podporu jejich práce z ČR, která jim velmi pomáhá v hrazení provozních nákladů střediska.
V roce 2012 zřídili jednu novou školní třídu (šestá třída), aby děti mohly postupovat každý rok do vyšší třídy. Do školy momentálně chodí celkem 317 dětí ve věku od 3 do 12 let. Zájem by byl ještě daleko větší, ale z prostorových důvodů není možno další děti přijímat. Všechny dostupné prostory jsou plné, navíc pro ně není dost školních lavic. Jak děti vyrůstají, potřebují stále více prostoru. Navíc v prosinci během školních prázdnin vykradli školu zloději. Jeden z podezřelých zlodějů byl sice zatčen, ale znovu propuštěn pro nedostatek důkazů. Ještě předtím jej alespoň mohli navštívit představitelé školy a zvěstovat mu evangelium. Díky darům z ČR bylo možno dokoupit tři velké kuchyňské hrnce a dvě nové lavice. Navíc z nich bylo zakoupeno jídlo pro děti.
Pokud by se našel dostatek finančních prostředků, škola by mohla koupit nový pozemek a dále se rozrůst. Učitelé pracují jako dobrovolníci a prakticky nejsou za svou práci placeni. Dále je potřeba zakoupit nové lavice.