Chceme vidět víc

Nové zprávy z kralupského Betelu posílají manželé Tiší:

Zdravíme Vás z podzimních Kralup. Po prázdninách jsme znovu nastartovaní do práce. Uprostřed všeho dění nám Pán nově připomíná důležitost modlitby a očekávání na Něj. Vztah s ním je to jediné bezpečné místo. Mluví k nám znovu z Matouše, pasáží kterou jsme měli i na našem svatebním oznámení: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

Dobré zprávy k děkování …

Absolvování školení restaurování ve stylu shabby chic v Anglii brzy přineslo své ovoce. V květnu jsme představili naši první kolekci. Většinu nábytku restaurovala Veronika za pomoci anglického týmu z Barnsley. Bez nich by to nemohla stihnout. Náklady na barvy a vosky se vrátily hned v prvním týdnu prodeje. Prodali jsme i nábytek, který byl v našem obchodě měsíce i roky a v novém shabby chic kabátě byl okamžitě pryč.
Soud uznal naše nové stanovy. Oficiálně nám změnil jméno na BÉTEL CZ z.s. a tak jsme krásně čerstvě legální podle nového občanského zákoníku.
Nové webovky jsou na světě! Můžete je zkontrolovat: www.komunitabetel.cz a www.nabytkova-farma.cz.
Skrze 4 návštěvy z různých koutů země (Španělska, USA a Anglie) k nám Bůh mluvil téměř identická prorocká slova o Bételu v ČR. Bohu zjevně nevadí, říkat nám opakovaně totéž, když to potřebujeme slyšet. Jsme povzbuzeni do další práce.

Novinky z Bételu

Karel, náš vedoucí domu, pojede na tři měsíci do Betelu v Anglii. Je to jeho dlouhodobý sen. Petr se po dlouhých úvahách rozhodl mu to umožnit, přestože si to bez něj nedovedeme představit. Je jedním z našich dvou řidičů, organizuje stěhování, komunikuje se zákazníky, vede kluky atd. Modlete se, aby v Anglii získal potřebné zkušenosti, nakazil se jejich úžasnou láskou ke chválám a k duchovnímu růstu. Aby získal srdce bojovníka za rozvoj Božího království. Chceme, aby se vrátil jiný, aby viděl, jak velká je Boží rodina a že má i jinou tvář, než tu, kterou vídá tady v Čechách.

Kralupy-naše město

Kralupy jsou 17-tisícové město, kde prakticky neexistuje církev. Je tu katolický kostel , Husité bez členů a malý sboreček Církve bratrské. S těmi jsme začali spolupracovat. Seznámili jsme se mladým manželským párem se dvěma dětmi, který má domek, ve kterém se schází skupinka a mají vizi svůj dům co nejvíce využít pro Boží plány. První říjnovou neděli půjdeme do CB i s klukama z Bételu na shromáždění. Dále se chceme společně modlit a hledat možnosti spolupráce. V Kralupech a okolí jsou poměrně přístupné školy, kde bychom rádi společně něco podnikli-preventivní programy, klub apod. Uvidíme, co Pán připravil, a jak se vše vyvine.

Konference ve Španělsku

Jako už každoročně jsme v závěru srpna byli v Bételu ve Španělsku na konferenci vedoucích, po které následuje i ohromná konference pro všechny Betelitos, kam se sjedou ze španělského Bételu všichni a z Bételů po celém světě několik zástupců z řad vedoucích i kluků. Letos se tam sešlo asi 1800 lidí. Pro nás bylo nejdůležitější, že na pódiu stál a svědčil náš Karel a s ním přijel i Standa. Karel svědectví zvládl na jedničku. Mluvil česky, Petr překládal do angličtiny a Elliott Tepper do španělštiny. Vůbec jsme netušili, že v hledišti sedí i zástupce ze španělského ministerstva sociálních věcí, který Bételu ve Španělsku již v několika záležitostech pomohl a poprvé se přijel podívat na konferenci. Karlovo svědectví se ho dotklo a dojalo ho. Pro nás bylo skvělé vidět tam některé anglické Betelitos, které jsme vyzvedávali před mnoha lety zfetované na ulici v Birminghamu. Bůh je neuvěřitelný. Jeho milost a moc nepopsatelná! Chceme vidět víc tady v Čechách!

Šestá

Veronika měla možnost dvakrát kázat na Šesté-setkání mládeže KS Praha. Chystá se s nimi i na výjezd o podzimních prázdninách. Má to moc ráda. Modlete se, aby si jí Pán použil, aby dokázala předat to, co chce mladým předat sám Pán.

Petr a Veronika Tichých