Nové zprávy o projektu čínských misionářů

Nedávno jsme zaslali další částku peněz od českých dárců organizaci Asia Harvest ne jejich projekt čínských misionářů (náš projekt 1100). Vedoucí organizace nám poslal nové informace o některých námi podporovaných služebnících:

Bratr Shi s rodinou (Čína)

Bratr Shi pokračuje ve službě mezi nezasaženým 3-milionovým etnikem Bouyei v jihozápadní Číně. Méně než 1% lidí z tohoto etnika jsou křesťané. Za posledního půl roku přivedli k víře 14 lidí, za posledních několik let to bylo dohromady přes 150 lidí. Jejich sbor je jedinou církví pro lid Bouyei v celém regionu. Bratr Shi působí také jako hlavní vedoucí čínského misijního týmu, což vyžaduje dohled nad rozsáhlou oblastí. Prosí o modlitby: „Prosím, modlete se za mého syna a dceru. Právě nyní procházejí tréninkem v Biblickém centru. Proste Boha, aby si je použil k zasažení další generace. Není snadné získat lid Bouyei pro Ježíše. Jejich srdce jsou odváděna tlakem světa. Prosím, proste Boha, aby nám pomohl nést ovoce pro Jeho království.“

Bratr Mar (Čína)

Bratr Mar je etnický Kirgiz ze severozápadní Číny, který se snaží zasáhnout svůj národ. Založil tréninkové centrum, které navštěvuje okolo 30 kirgizských věřících. Centrum bylo ale uzavřeno, když vzbudilo pozornost místní policie a muslimských vůdců. Poté se bratr Mar přemístil do jiné části provincie, kde vyrůstal. Nyní píše: „Trvalo to mnoho let, než jsem se znovu dostal domů. Cítil jsem, že potřebuji zasáhnout zdejší lidi duchovním požehnáním evangelia. Jsou zde tisíce muslimů, a já se modlím za založení domácí církve pro bývalé muslimy.“ Prosím, modlete se za průlom jeho služby.

Bratr Yu (Čína)

Bratr Yu je misionářem mezi lidem Tujia v jihozápadní Číně. V oblasti jich žije více než 700.000, a jen několik procent z nich jsou Ježíšovi následovníci. Za posledních šest měsíců pokřtil Yu 11 lidí a jím založený sbor má nyní více než 50 členů. Píše: „Prosím, modlete se za nás. Modlete se za mou ženu, aby měla sílu pečovat o naše malé dítě a také se podílet na naší službě. Modlete se, abych přijal moudrost a sílu sloužit dobře Pánu a potěšovat jej.“

Bratr Di (Čína)

Bratr Di a jeho žena jsou misionáři zakládající nové sbory mezi několika nezasaženými skupinami etnika Qiang a mezi Tibeťany Amdo v západní Číně. Za posledního půl roku vedli k víře 11 nových lidí, kteří se připojili k jejich sboru a zvýšili počet jeho členů na více než 30. Bratr Di píše: „Prosím, modlete se, aby ke zdejším lidem přišlo probuzení. Po velkém zemětřesení se zatřásly jistoty mnoha lidí. Někteří se otevřeli pro evangelium, zatímco jiní se stále ještě klanějí modlám. Proste Boha, aby mi dal sílu a moudrost sdílet evangelium rychleji. Toto je důležitý čas a já cítím, že pokud k lidem nepřijde evangelium rychle, jejich srdce se znovu uzavřou.“

Bratr Amasai (Vietnam)

58-letý evangelista Amasai sdílí evangelium při každé příležitosti. V posledních měsících svědčil 168 lidem, z nichž 14 činilo pokání a přijalo Krista. Jeho vroucí touhou je vyzbrojování dalších křesťanů ke službě, aby mohli efektivně nést evangelium. Tráví proto mnoho času s desítkami těch, které v uplynulých letech přivedl k Pánu. Prosím, modlete se za Amasaie a jeho práci mezi etniky Khmerů, Tay a kantonskými skupinami.

Bratr Heman (Vietnam)

31-letý evangelista Heman sdílel během několika posledních měsíců evangelium s 45 lidmi. Pět z nich udělalo pevné rozhodnutí stát se Ježíšovým učedníkem. Během uplynulých let přivedl ke Kristu okolo 250 lidí, převážně z etnika Churu. Prosí o modlitby za ty, kteří odpadli, aby s v pokání navrátili ke Kristu.

Sestra Angela (Vietnam)

28-letá evangelistka Angela tráví mnoho času povzbuzováním nových věřících a svědectvím ztraceným. V uplynulých měsících sdílela evangelium s více než 65 lidmi, z nichž 10 se obrátilo. V uplynulých letech jich bylo mnoho desítek, převážně žen ze skupin Khmerů, Tayů a Kantonců. Angela prosí o modlitby, aby měla sílu obstát v útocích nepřítele, a o moudrost ke sdílení evangelia v podmínkách silné opozice.

Sestra Ester (Vietnam)

Během uplynulých měsíců svědčila Ester 138 lidem, se kterými byla v kontaktu. Z nich 51 vyznalo svou víru v Krista a 7 bylo pokřtěno. V uplynulých několika letech to bylo dohromady přes 100 lidí. Mnozí z nich jsou chudí farmáři a rybáři z etnik Kantonců, Khmerů a Tayů. V očích světa jsou pohrdaní, ale rostoucí množství z nich nachází nový život v Kristu. Prosím, modlete se za růst a dobré ovoce její služby.