Nové zprávy z Číny

misionarNedávno jsme zaslali dalších 680 USD z darů českých křesťanů na podporu služby asijských evangelistů prostřednictvím organizace Asia Harvest. Zde jsou čerstvé zprávy o služebnících, kteří jsou z těchto peněz podporováni:

Bratr Shi – Čína

Je mu nyní 49 let a stále slouží mezi 3-miliónovou nezasaženou komunitou Bouyei v jihozápadní Číně. Jen asi 1% z této komunity tvoří křesťané. Za posledních 6 měsíců přivedl Shi ke Kristu 19 lidí, za posledních několik let jich bylo 196. Jejich církev je jediným sborem v celém regionu. Shi je také vedoucím čínského misijního týmu a dozírá na práci v celé široké oblasti. Prosí o modlitby: „Prosím, modlete se za nás. Vedu v učednickém vztahu čtyři mladé vedoucí a mou touhou je, aby přinesli oheň evangelia nejen našemu lidu, ale také do dalších nezasažených oblastí Číny.“

Bratr Yu – Čína

41-letý Yu je misionářem v komunitě Tujia v jihozápadní Číně. V prefektuře, v níž žije, je přes 700 tisíc lidí z této komunity a jen několik málo procent z nich tvoří křesťané. Za posledního půl roku Yu pokřtil 17 nových věřících. Církev, kterou založili, má nyní pravidelnou účast přes 80 lidí. Píše: „Prosím, modlete se za mou ženu, aby měla sílu pečovat o naše dítě a zároveň se angažovat v naší službě. Modlete se, abychom vybudovali v lidech dobré základy a oni mohli zasáhnout svou komunitu.“

Bratr Di – Čína

42-letý Di a jeho žena jsou misionáři, kteří zakládají sbory mezi několika nezasaženými skupinami z lidu Qiang a mezi Tibeťany z kmene Amdo v západní Číně. Za posledních šest měsíců přivedli k obrácení celkem 25 lidí, z toho 8 dospělých a 17 dětí. Ti se připojili ke společenství, které má nyní kolem 50 členů. Bratr Di píše: „Prosím modlete se, aby přišla spása mezi zdejší komunitu. Po nedávném velkém zemětřesení se otřásly jistoty mnoha lidí a jejich srdce se otevřela pro evangelium. Ale věci nejdou tak snadno a lidé stále tíhnou k uctívání boha materialismu.“

Bratr Heman – Vietnam

Tomuto evangelistovi je 32 let a za poslední měsíce skrze něj mohlo uslyšet zvěst o Ježíši 25 lidí. Jen jeden z nich ale udělal pevné rozhodnutí stát se Ježíšovým učedníkem. Během několika posledních let Heman přivedl k víře celkem 259 lidí, zvláště z kmene Churu. Heman prosí zejména o modlitby za ty, kteří odpadli, aby se v pokání vrátili zpět do Otcova domu.

Bratr Amasai – Vietnam

59-letý Amasai pokračuje ve sdílení evangelia při každé příležitosti. Za poslední měsíce svědčil 150 lidem, z nichž 10 činilo pokání a nechalo se pokřtít. Jeho touhou je vyzbrojit další křesťany k efektivnímu sdílení evangelia, a proto tráví mnoho času tréninkem 96 věřících, které sám přivedl k Pánu v uplynulých letech. Prosím, modlete se za jeho službu mezi komunitami Khmer, Tay a kantonskými skupinami.

Sestra Angela – Vietnam

Angele je 30 let a tráví mnoho času povzbuzováním nových věřících a svědectvím ztraceným. Za poslední měsíce mohla svědčit 15 lidem, a třebaže jen jeden z nich se obrátil, věnuje se dále vedení 98 nových věřících, které sama přivedla k Pánu v uplynulých letech. Většina z nich jsou ženy ze skupin Khmer, Tay a kantonských kmenů. Angela prosí o modlitby, aby byla silná a překonala všechny útoky nepřítele, a také o moudrost, jak sdílet evangelium v atmosféře silné opozice.

Sestra Ester – Vietnam

Za několik posledních měsíců svědčila 94 lidem, z nichž 30 uvěřilo v Krista a šest již bylo pokřtěno. Za posledních několik let takto přivedla k víře přes 160 lidí. Mnozí z nich jsou chudí farmáři a rybáři z komunit Khmer, Tay a kantonských kmenů. V očích tohoto světa jsou bezvýznamní, ale rostoucí počet z nich se stává Kristovými následovníky. Prosím, modlete se, aby tato služba rostla a nesla ovoce.