Evangelizační kampaň

Nové zprávy z Nikaragui posílají manželé Klingerovi:

V červnu jela Pavla do rezervace Bosawas Sauni BU. S církví ze Samascy jeli všichni navštívit církev v Klisnaku. Před návštěvou Klisnaku, se církev 30 dní postila a modlila za tuto kampaň a zároveň za další dlouhou 15 denní campaňu v komunitách na řece Coco. Kladl se důraz na svatost, službu v duchu svatém, na jednotu v týmu a jednotlivé dary a obdarování. Klisnak je španělská komunita na řece Wina. Řeka Wina je sjízdná pouze v období deštů a cesta do komunity je hodně obtížná. Na řece je několik peřejí a tzv. salt, což je vlastně takový velký schod, pod kterým se tvoří víry a peřeje. Krátká videa z plavby:

V církvi v Klisnaku proběhla 3 denní tzv. campaňa. Bohoslužby, modlitby, a návštěvy v rodinách, modlitby za nemocné. Jsem ráda, že jsem se této campani mohla zúčastnit. Naše misie se tak dostala do nové komunity, která je obtížně přístupná. Domluvili jsme se s pastorem, že jim dodáme Bible a také Nové zákony. Misijní výjezd Pavly trval celkově 12 dní. Zbyněk zůstal doma sám s Eliškou a všechno zvládl skvěle. Domácnost i Elišku.

Poté, co jsem se vrátila domů, odjel na misijní výjezd Zbyněk. Církve na řece Coco pořádali v komunitách miskito 15 denní campaňu a Zbyněk se rozhodl, že chce být u toho. Připojil se k 20 člennému týmu asi uprostřed evangelizačního tažení. Společně s týmem navštívili miskito komunity San Andres, Pansic, Alianza, Walakitan. A ještě se tým vydal po řece Lacus do komunity Waylasca. Tato komunita je částečně miskito a částečně mayangna Sauni Bu. Prozatím je to ryze katolická komunita. Přesto dostali bratři a sestry povolení v komunitě kázat Boží Slovo.

Během celé tzv. campani se tým pastorů a služebníků modlil za mnoho nemocných a démonizovaných, také lidé přijímali Pána Ježíše Krista jako svého jediného Spasitele. Celkem 60 lidí odpovědělo na výzvu k přijetí Pána Ježíše, nebo se přišli s Ním smířit. Bylo 11 vodních křtů. Celkově během celého evangelizačního misijního tažení tým navštívil 12 komunit. Projelo se loďkou 170 litrů benzínu. Zbyněk byl velmi rád, že se tohoto tažení mohl zúčastnit. Modlil se s týmem za nemocné. V komunitě Waylasca rozdával naše letáčky v mayangna jazyce o jménu Ježíš. Takže skrze Zbyňka se misie vztáhla až do jedné z nejzazších a nejvzdálenějších mayangna komunit, kde jsme předtím ještě nikdy nebyli. Vzdálenost od přístavu jsou 2 dny cesty na řece v loďce s motorem. Přístup do komunity Waylasca je komplikovaný, je to odlehlá komunita na řece Lacus. Lacus je přítok řeky Coco. Do říčky Lacus vtéká říční rameno, které se jmenuje caňo de culebras, tedy přítok (říčka) hadů, protože se tam velmi často vyskytují hadi. Také samotná komunita je známá, že není moc otevřená návštěvám. Hodně se tam provozuje čarodějnictví a to už ublížilo mnoha lidem. Zbyňkova misijní cesta trvala 9 dní.

Během jediného měsíce jsme mohli obsáhnout dost velké území a navštívit 2 úplně pro nás nové komunity. Také se upevnily vztahy a spolupráce s místními církvemi. Jsme za to Bohu velmi vděční. Děkujeme vám všem, kteří jste v této misii zapojeni. Další fotografie z výjezdu si můžete prohlédnout na www.misie.estranky.cz.

S pozdravem Zbyněk a Pavla Klingerovi