Rok změn a novinek

Z kralupského Betelu zdraví manželé Tiší:

Milí přátelé a příznivci Bételu v Čechách,

Téměř po půl roce opět zdravíme z Kralup z komunity, kde se už desátým rokem zbavují uživatelé drog své závislosti a především se seznamují s dobrou zprávou o záchraně jejich života skrze oběť našeho Pána Ježíše Krista. Jsme moc rádi, že můžeme zvěstovat novou naději těm, kteří už ji pozbyli.

Zdá se, že rok 2015 je rokem mnoha změn a novinek. Je toho tolik, že nevím, kde začít. Možná tím, že po mnoha letech, kdy jsme se utápěli v množství práce a nevěděli, kam dřív skočit a říkali si, že žeň je mnohá a dělníků málo, tak se snad blýská na lepší časy.

Po modlitbách a důkladném uvážení se k nám přidá na půl úvazku naše dlouholetá kamarádka Andrea Pešlová a převezme od nás notnou část administrativy, abychom se my plně uvolnili pro péči o členy komunity a další oblasti, do kterých nás Bůh vede. V polovině června se k nám připojil manželský pár z Mexika, který sice nemluví česky, ale převezme řadu praktických povinností jako je údržba domu, péči o zahradu, komunikaci s anglicky mluvícími zákazníky apod. Pokud se nám zdárně povedou všechny personální a organizační změny, myslím, že se máme na co těšit. Dalším človíčkem, kterého nám Bůh poslal, je sestra, která strávila tři měsíce v ženské komunitě v Madridu a od června je v ženské komunitě v Birminghamu. Zatím neví, jestli jí Bůh volá do služby v Bételu, ale zvažuje to.

S nově přicházejícími pomocníky budeme řešit otázku, kam napnout své síly, jak rozvíjet Bétel a naši misijní vizi, pro kterou nás Bůh povolal. Nabízí se řada nápadů a projektů. Některé jsou jisté např. Etické dílny® a evangelizační volnočasový klub, Veronika i nadále příležitostně káže na Šesté (mládež KS Praha), hostíme jednodenní pobyty mládeže z různých církví, exkurze z ETS, snažíme se rozdmýchávat chuť mladých do služby a misijní práce apod. Další projekty jsou na úrovni myšlenek a modliteb.

Mužská komunita se i nadále pohybuje v sinusoidách. Někdy jsme nahoře a někdy na dně. Chtěli bychom vidět více ovoce, které zůstane. S velkým smutkem jsme počátkem tohoto roku viděli padnout jednoho z našich vedoucích po třech letech abstinence zpět do alkoholismu. Modlete se, aby v sobě našel dostatek pokory k pokání a vrátil se k Bohu.

Standa, další vedoucí, po čtyřech letech odešel zpátky domů, zapojil se do místní církve a vede si velmi dobře. V srpnu jedeme na jeho svatbu. Z toho máme samozřejmě radost, ale pracovně a týmově nám chybí. V lednu se k nám připojil Jay, Angličan, který prožil povolání sloužit v Čechách. Až na češtinu, kterou je líný se učit, se stal nedílnou a usměvavou součástí našeho týmu. Chce zůstat do konce tohoto roku. Karel se vrátil posílen a povzbuzen ze svého tříměsíčního pobytu v Bételu v Anglii a maká, modlí se a slouží, co to jde. Stále aktuální a to zvláště v letních měsících jsou modlitby za nové kluky, kteří už jsou zhnusení ze svého života v závislosti a jsou ochotní zaplatit cenu, kterou stojí opravdová změna.

Naše spolupráce s místními křesťany se také rozvíjí. Od září budeme společně dělat evangelizační volnočasový klub. Začneme asi nejvíce s kamarády našich dětí. Pokusíme se uspořádat neformální setkání s jídlem a „pokecem“, pustit Exit 316 a popovídat otevřeně o každém tématu. Modlete se, aby děti přišly, aby je to bavilo, a aby se mohly seznámit s dobrou zprávou o Ježíši.

Etické dílny®, preventivní program pro ZŠ založený na křesťanských hodnotách, jsme letos začali na dvou kralupských školách a jedné ve Veltrusech. Reakce škol je velmi pozitivní a v příštím školním roce, bude Veronika besedovat s dětmi ve všech třídách na druhém stupni, rozšiřuje nabídku o další témata. Doufáme, že některé z dětí se připojí i k výše zmíněnému evangelizačnímu volnočasovému klubu. Navíc se Veronika stane součástí týmu vedení organizace Hope4Kids, která Etické dílny® poskytuje. Zatím jenom na rok na zkoušku, abychom zjistili, jestli je to časově zvládnutelné.

Petr a Veronika Tiší