Nemocní jsou uzdravováni

Unavený Zbyněk na cestě džunglí

Unavený Zbyněk na cestě džunglí

Naši misionáři v Nikaragui manželé Klingerovi neustávají ve zvěstování evangelia těm nejpotřebnějším.

V listopadu byl Zbyněk na misijním výjezdu v rezervaci Bosawas na evangelizační kampani na řece Coco a Bocay. Během kampaně i mimo ní navštívil 12 komunit. Evangelizační tažení bylo naplánováno na 10 dní. Tým služebníků tvořilo 19 lidí. Většina z nich byli domorodci miskito nebo mayangna, všichni byli místní lidé kromě Zbyňka. V každé komunitě bylo předem domluvené večerní shromáždění, kde se kázalo většinou v jazyce miskito. Zbyněk měl s sebou a rozdával knížečky Pomoc shora, v jazyce miskito. Součástí shromáždění byla vždy i večeře Páně. Následující den tým zůstával v komunitě a služebníci se modlili za potřeby lidí. Většinou to bylo za uzdravení a osvobození z různých závislostí a démonských svázaností. Tým se rozdělil na 2 skupiny. Navštěvovali lidi a sloužili jim přímo v jejich domech. Ve skupině kde byl Zbyněk, se modlili za ženu, kterou předešlý den kousl had do nohy, za němého chlapce, za 12 letou dívku, kterou babička přinesla v náručí. Tato dívka od narození nechodila. Po modlitbě začala chodit. Modlili se také za ženu, která má 3 děti a před třemi lety přestala chodit. Boží moc jí uzdravila a i ona po modlitbě začala chodit. Modlili se i za skupinu dívek, které byly postižené nemocí démonskou nemocí z čarování tzv. grisi siknis. Modlili se za učitele, který byl svázaný alkoholovou závislostí, za různé nemoce, horečky, chřipky, slabosti atd.

12-letá dívka, která začala chodit

12-letá dívka, která začala chodit

Ve všech komunitách tým povzbuzoval místní křesťany. Také tým navštěvoval křesťany, kteří žijí na opuštěných místech mimo komunity. Řeka Coco je hraniční řeka mezi Nikaraguou a Hondurasem. Během kampaně bratři a sestry navštívili i tři místa na hondurasské straně. Po celou dobu neustále pršelo více či méně silně. Cesty džunglí byly namáhavé, plné bláta. Přes veškerou vyčerpávající fyzickou námahu, Duch Svatý neustále občerstvoval tým a všichni zažívali Jeho silnou přítomnost a Jeho moc.

Zbyněk musel odjet do džungle o několik dní dříve než campaňa začala. Momentálně loďka totiž jezdí jen 1x týdně. Celý jeho misijní výjezd měl tak trvat cca 3 týdny. Doma v zázemí mezitím během evangelizační kampaně onemocněla Eliška a Pavle spadla na hlavu dřevěná závora z brány. Zbyněk se vrátil domů dříve, než původně plánoval. Z rezervace odjel 4 dny před koncem kampaně. Za celou dobu 10 denního evangelizačního tažení 40 lidí přijalo Pána Ježíše jako svého Pána a konalo se 5 vodních křtů. Fotografie najdete na našich stránkách.

Díky Bohu, Elišce se daří lépe a Pavla neměla z rány do hlavy žádné následky. Boží ochrana a milosrdenství nás provází navzdory dílu nepřítele.

Děkujeme vám za vaše modlitby a účast na tomto díle milosti. Partnerům a přátelům zasíláme podrobnější dopisy. Ale na web stránky by to bylo poněkud dlouhé, proto dopisy na web píšeme velmi stručné. Pokud chcete zasílat naše misijní dopisy v plné nezkrácené verzi, napište si o ně na adresu na našich stránkách.

V lásce a úctě Klingerovi