Kázat evangelium nejen slovy

Z Keni píše náš misionář Mešak Okumu:

V uplynulém roce jsem pokračoval v tréninkových kurzech v několika nairobských slumech. Je povzbudivé vidět místní církve, jak začínají sloužit lidem daleko vhodnějším způsobem. Církve nekáží evangelium jen slovy, ale také skutky. Stávají se praktičtějšími v přístupu ke své službě a to jim umožňuje být světlem a solí pro své komunity. Svědčí o tom I následující příběh místního křesťanského sboru ve slumu Mathare, pro který jsem v roce 2015 organizoval tréninkový program:

Mesak 2016_1Na můj kurz přišel pastor James Bruce Wandera z místního baptistického sboru. Zpočátku plánoval pouze si neochotně vyslechnout, co budu říkat na první lekci, a pak zase odejít. Ale lekce jej zaujala, a on nakonec absolvoval celý tréninkový kurz. Pak se vrátil do své komunity ve slumu a na základě toho, co se v kurzu naučil o roli církve ve společnosti, začal navštěvovat své sousedy. Přitom si všiml, že většina dětí nechodí do školy a po většinu dne si hrají ve špinavých stokách. Jiné se zase musejí od malička starat o své mladší sourozence, aby jejich rodiče mohli chodit do práce. Povšiml si také, že většinu rodičů tvoří osamělé a nezaměstnané matky. Během svých návštěv si udělal seznam dvaceti nejpotřebnějších dětí z komunity a přivedl je do školy, organizované také církví. Pastor Wandera se spolu s členy svého sboru postaral o zaplacení jejich školného a jídla ve škole. Tím se dramaticky zlepšily jeho vztahy s jejich rodiči a ti sami přišli s námětem zorganizovat službu hlídání dětí, aby jejich matky mohly chodit do práce.

Další kurz jsem měl ve slumu Githurai a setkal se s takovým úspěchem, že mě pastoři požádali o další trénink pro učitele nedělních škol. Spolupracoval jsem přitom s mým přítelem, který přišel a sdílel se s nimi o potřebě přinést dětem evangelium a umožnit jim udělat rozhodnutí pro Krista.

Ve stejném čase jsem mobilizoval k výcviku také pastory a církevní vedoucí v oblasti Soweto Kayole, kde se rozkládá slum s asi 700.000 obyvateli. I tito pastoři se zapojili do procesu proměny své komunity.

Mešak Okumu