Hledá se učitel angličtiny

Další zpráva od „Pavla“ ze Sicílie:

Máme nyní otevřené dveře sdílet evangelium s místními lidmi, a to učením angličtiny. Na letní kurz se přihlásilo 25 lidí a již jsou další zájemci, chvála Bohu! Většina mě osobně zná a ví, že jsem věřící. Zdá se to být dobrá příležitost pro svědectví, a proto bych rád pro ně připravil i podzimní kurz. Chci se ale dále především věnovat svému povolání a věnovat se příchozím z ciziny, proto se…

hledá zkušený učitel, či učitelka angličtiny

na podzimní kurz trvající 3 – 4 měsíce, začátek září, čí říjen. Správný kandidát/ka bude mít touhu kvalitně učit a také sdílet naši drahou víru s těmito krásnými lidmi. Jde většinou o mé přátele (a jejich přátele). Po pokrytí všech nákladů na živobytí by ti mělo ještě zbýt kolem 200 eur/měsíc, možná více – záleží hlavně na počtu soukromých lekcí. Pozice je vhodná i pro studenty – nepůjde asi více než o 15 hodin týdně.
Někteří z těchto lidí jsou opravdu víře otevření, a proto tu rád uvítám dalšího člověka, který jím bude svědectvím a povede je k Božímu otcovskému srdci.
Zájemcům sdělím více podrobností. Info v angličtině viz níže:

Dear friends,

we have now an opportunity wide open to reach out to a local community with English teaching. There are 25 persons signed up for a summer courses already but more are interested, praise God! Most of the people know I am a believer and it seems to be the right time to use this opportunity to spread the gospel among them. However, since I want to concentrate on my own calling, that is the coming foreigners…

I am looking for an experienced English teacher who is willing to come & teach in the autumn. We can prepare courses lasting 3 – 4 months
(starting September or October) and offer private lessons as well. The teacher does not have to be a native speaker. I’d like to see somebody with a heart to teach well & share our precious faith with these dear people, mostly friends of mine and their friends. On a practical side: my estimate is that the teacher is going to cover all the expenses and still be able to save around 200 euros/month maybe more, depending on private tuitions. The position is suitable even for students who can still dedicate time to their own duties as the teaching job is likely to be less than 15 hours per week. You should be ready to spend time with the students outside of the class though, as the culture demands it. They are very friendly & hospitable though!

Please, get in touch. I am going to share more with those interested in this teaching ministry and more – I shall be happy to welcome the right candidate here & share with him/her this wonderful place & its people. Some of them are open to the faith and my desire is to introduce them to our great Saviour and Father.

In Him,

Paolo