Zastavený požár

Požár

Požár

Ze Sicílie píše misionář mezi uprchlíky „Pavel“.

Nedávno vypukl blízko pozemků, které chceme koupit pro Boží dílo, velký požár. Plameny požíraly vše, co stálo v cestě – rákos, trávu i staleté stromy. Požádal jsem několik lidí o přímluvy a modlil se, aby oheň nedošel k ‘našim’ olivovníkům a domku. Stál jsem proti ohni na modlitební stráži a ‘vymezil’ mu cestu. Oheň naše pozemky jen těsně minul – zastavil se jen asi 20 metrů od olivovníků – chvála Bohu! Fotka ukazuje jak málo chybělo.

“Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.” Ž 34

V této souvislosti chci ještě zmínit stav již zmíněného olivového háje. Stále jej má koupit jiný kupec, ale transakce se zatím neuskutečnila. Anglický majitel má kvůli tomu přijet, ale zatím se k tomu nemá. V modlitbách prosím za moudrost jaké kroky mám dělat, abychom ten háj získali my, ale zdá se mi, že nemám dělat nic. To mi moc nejde, přiznám se. Přesto jsem přesvědčen, že i toto místo bude sloužit do budoucna Božímu dílu – jednak k produkci oleje, jako bydlení pro příchozí a také modlitební zázemí.

Myslete dále prosím na příchozí do centra Oázy, abych jim mohl v lásce sloužit a v moci sdílel dobrou zprávu v Kristu. Zejména nyní na Salifa z Gambie, který si se mnou rád čte žalmy a je otevřený​ biblické moudrosti​. Jsou tu i další muslimové – Iliyasse, Nfansu, i křesťané – Stephen (na fotce při práci​ na pozemku​), Awa. Dále je tu Luisa, místní žena, která je nemocná rakovinou a špatně snáší terapie. S jejím manželem, Antonellem, se dobře známe. Je to zapálený komunista a měli jsme již několik hovorů na téma víry. Prosím Pána, aby se na jejím životě oslavil.

Po celý měsíc červenec probíhají kurzy angličtiny i soukromé hodiny. Mám asi 25 studentů. Zájem stále roste. Dále tedy hledám vhodného učitele/učitelku, který by přijel/a na podzim na 3 měsíce a vyučoval tady.

Přeji vám požehnané léto a mnoho příležitosti jak poznat Pánovu dobrotu k nám!

​Váš, Pavel​