Ženy hrobu

Náš misionář v Keni Mešak Okumu bilancuje svou službu za loňský rok:

Program samaritánské strategie

Po celý rok jsem zakoušel Boží přízeň a byl jsem schopen zasáhnout skrze svou službu mnoho pastorů a církevních vedoucích. Plánoval jsem během roku mobilizovat a trénovat pastory ze 40 různých denominací. Realita byla na konci roku taková, že jsem zasáhl celkem 16 pastorů z 9 církví ve slumu Lunga Lunga, 14 pastorů a vedoucích z 8 církví ve slumu Mukuru, 20 vedoucích z 10 církví v Kisumu, 52 pastorů a evangelistů z 1 denominace v Marsabit (muslimská oblast na severu Keni), 20 pastorů a vedoucích z 15 církví v Riruta, 22 pastorů a vedoucích ze 17 církví v Buruburu a 55 pastorů a vedoucích z 5 církví v Kasokoso v Ugandě. Pán dal velkou milost také v tom, že na všech těchto místech dokázaly místní církve zajistit pro účastníky kursů stravování a ubytování.

Na všech místech jsme podnikli praktické akce ve prospěch místních komunit, kterými jsme se jim snažili zjevit Kristovu lásku. Fungoval jsem také jako mentor 5 pastorů, ze kterých se stali noví kvalifikovaní a certifikovaní lektoři. Je velmi dobré vidět je růst a můžeme nyní vytrénovat daleko více lidí, aniž by byla nutná má osobní přítomnost.

Skrze mou službu si církve v oblastech, kde jsem působil, začaly daleko více uvědomovat svůj závazek prakticky sloužit nejen svým členům, ale také okolním nevěřícím. Církve byly dříve daleko více soustředěné na přípravu lidí na “příští život”, než na život “právě teď”. To se začalo měnit a církve se začaly zabývat službou lidem ve všech potřebných oblastech, tzn. duchovní, tělesné, sociální a růstu v moudrosti.

Královské ženy

Královské ženy

Ve městě Kisumu jsem vedl trénink ve slumu Migosi-Kondele. Účastníci byli z deseti různých denominací. Našeho tréninku se účastnil také anglikánský kněz jménem otec Ambrose. Ve své církvi viděl potřeby mezi vdovami. V průběhu našeho kursu se rozhodl, že pro ně uspořádá program finanční gramotnosti. Program trval dva dny a účastnilo se jej 30 vdov. Mladší z nich, které uměly číst a psát, se rozhodly pomáhat starším z nich při vedení domácího rozpočtu. Nakonec založily v anglikánské církvi oficiální podpůrnou skupinu. Slovo, které vdovy dosud používaly pro své označení v místním jazyce, znělo “mond liete” a znamenalo doslova “ženy hrobu”. Po absolvování programu se ale vdovy rozhodly, že odmítnou tuto nálepku a začnou si říkat “ mond ruodhi” neboli “královské ženy”. Uvědomily si, že svým starým jménem souhlasily s nebiblicky nízkým smýšlením o sobě samých, zatímco novým jménem vyjadřují pravdu o tom, jak je vidí Bůh. A, když přijaly toto nové označení, začaly se překvapivě rychle také jinak chovat. Když probíhal slavnostní uzavírací ceremoniál na ukončení jejich kursu a místní arcibiskup je označil za “mond liete”, okamžitě jej opravily, že už jsou “mond ruodhi”.

Stroj na výrobu másla

Stroj na výrobu másla

Mého tréninku ve slumu Mathare se zúčastnila také žena jménem Grace, starší jedné z místních církví. Grace je ve stálém kontaktu s ženami a dětmi ze slumu a vidí jejich bídu. Po našem tréninku začala přemýšlet o založení programu ekonomické pomoci pro ženy z jejich církve i z místní komunity ve slumu. Zakoupila stroj na výrobu másla z burských oříšků, 10 kilogramů oříšků a zapojila do podnikání 3 ženy z jejich sboru a další 3 z místní komunity. V současné době už vyrábějí máslo z 60 kg oříšků a jejich podnikání se daří. Zúčastněné ženy jsou nyní v církvi velmi šťastné, protože se zlepšila jejich ekonomická situace a mají něco, čím mohou požehnat svým rodinám. Velmi stoupla také prestiž jejich církve v místní komunitě.

Místní sbor Ngong Pentecostal Church

Od té doby, co předešlý vedoucí Yusuf odstoupil ze zdravotních důvodů, jsem hlavním pastorem sboru. Máme zde setkávání nad studiem Bible, dětskou službu, program pro mládež, pro muže a pro ženy, evagelizační a sociální službu. Skrze naši službu vidíme přicházet lidi ke Kristu.

Masajská církev

Také službě mezi Masaji se daří dobře. V září minulého roku jsem organizoval pětidenní ženskou konferenci pro šest masajských církví, můj mateřský sbor a tři další sbory. Konference byla velmi požehnaná.

Mešak Okumu