Parkoviště

Bůh jedná i v maličkostech, o čemž svědčí nový příběh naší modlitební misionářky v Jeruzalémě:

Také na Olivové hoře v Jeruzalémě se začaly uklízet ulice. Není to samozřejmost a vede nás to k vděčnosti. Chodívaly jsme s jednou sestrou často kolem velkého smetiště, na kterém nocoval velbloud. Jednoho dne, jdouce kolem smetiště, jsme si opět notovaly jak se úklidové poměry lepší. Najednou se sestra zastavila a řekla:..Pojďme se hned modlit ještě za tohle smetiště, aby z něj bylo dětské hřiště.“ Odpověděla  jsem: ,,Na hřiště nemám víru, ale na parkoviště bych měla.“ Tak jsme se modlily za parkoviště. Uběhlo půl roku, a chodíme kolem parkoviště. Dokonce tam vysázeli kolem plotu pár keříků. Jen velbloudovi tam parkovací místo nenechali…

Z Československého domu modlitby v Jeruzalémě „Květa“