Novinky z projektu Jossap

Vanoce2016.jpgNaše misionářka v Keni Radka Rusínová bilancuje uplynulý rok:

V roce 2016 došlo k mnoha změnám v mé práci i životě. Vize Jossap zůstává ale stejná – vytvořit základnu zde v Keni, vybudovat farmu která bude soběstačná a bude v budoucnu živit naše sirotky, dále vybudovat bydlení a základní školu pro sirotky.

V květnu 2016, po mém příletu z ČR zpět do Keni, jsem zjistila, že můj dům byl vykraden. Navíc spousta věcí, které zloději neodnesli, byla úplně zničena. Musela jsem začít od základu zařizovat domov. Další nemilá situace nastala, kdy jsme byli nuceni, už spolu se svým manželem, najít nové bydlení i s pozemkem. Dosavadní dům, kde jsme bydleli, jsme museli kvůli podvodu a korupci majitele opustit.

Začala jsem také intenzivněji hledat a modlit se za další misionáře, kteří by měli na srdci podpořit nejen mě, ale hlavně vizi Jossap. Podařilo se najít a připojit ke službě další dva misionáře. První z nich, Markéta, je uvolněna pro službu na 6 měsíců. Její pozice bude služba modlitebníka a hlavně práce s dětmi v terénu. Markéta má plánovaný přílet do Keni v měsíci květnu 2017. Druhý, Zdeněk, je vystudovaný zemědělský inženýr, jako malý žil s rodiči v Africe. Zdeněk chce přijet na dobu neurčitou, bude pomáhat v oblasti zemědělství a farmaření, plánuje přílet během letních prázdnin 2017.

Modlíme se, také jako tým, aby Bůh přidával další služebníky a služba nadále rostla. Ovoce těchto proseb se začíná naplňovat a tak doufáme, že Bůh přidá další služebníky do týmu v Africe. Desmond, náš student a odchovanec projektu, nadále zůstává členem týmu, jak bylo dohodnuto na počátku jeho studia. Tento rok odpromoval, po promoci však musí sloužit pro vládu Ugandy, kde studoval na lékařské fakultě 5 let. Pro vládu musí odpracovat jeden rok jako zaměstnanec státu bez nároku na plat. Taková jsou pravidla státu. Po uplynutí této doby by se rád vrátil na vysokou školu a udělal si specializaci jako anesteziolog. Dále by chtěl zůstat v projektu Jossap a být jeho členem. Jeho matka nyní v projektu nemůže pracovat pro nemoc a prodělané operace. Našla jsem však za ni náhradu. Consolata, která je opatrovnicí a koordinátorkou v oblasti Nyamonye, pomáhá v projektu od roku 2013. Bratr Felix je pastorem.

Některé děti podporované na školách jsme museli vyloučit pro porušení pravidel. Ostatní děti, které navštěvují základní nebo střední školu, prospívají velice dobře. Děti se také snaží samy zapojit do projektu a hodně je to baví. Nás to velice těší, když vidíme výsledky jejich snažení jak ve škole, tak v osobním rozvoji každého z nich.

deti Nyamonye.jpgPřed vánočními svátky jsme navštívili naše děti v Nyamonye, potěšili jsme je dárky od sponzorů a poseděli s nimi. Mluvili jsme s nimi jak o škole, tak i o tom, jak se jim celkově daří. Na vánoční svátky jsem měla doma tři z našich svěřenců. Mohla jsem vidět každý den jejich pokroky, a to, s jakou radostí se zapojovali do chodu farmy.

Další oblastí vize je kázání Božího slova, evangelizace a zakládání sborů. V současné době se nám daří zejména práce v Ugandě.

Co se týká změn ve farmaření, přednášky a osvěta v oblasti chovu domácích zvířat s úspěchem pokračují. Jeden zdejší farmář, Charles Fraderick, se stal společníkem a partnerem projektu. Stejně tak se přidal k projektu zdejší pastor David, který farmaří a je vystudovaný pedagog. Vize pro něj je, že se může později stát ředitelem naší vlastní školy zde v místě. Nyní máme v procesu příprav oficiální registraci, jako skupina věřících farmářů pomáhající sirotkům a zdejším farmářům. Vizí farmaření do dalšího roku je rozrůstání základny chovu koz a ostatních domácích zvířat a tím se stát soběstačnější.

Kozy v našem chovu jsou březí a každým dnem očekáváme přírůstky. Chtěla bych nakoupit další nová zvířata, ale jet pro ně 700 km daleko je velmi nákladné. Cesta tak daleko by se vyplatila až při nákupu 8 a více kusů. To prozatím neplánujeme. V našem bližším okolí se prozatím nedají koupit vhodné kusy.

Chov králíků jde velmi úspěšně. Po přestěhování do nového domu jsme však museli znovu postavit nové kotce (ty stávající už dosloužily). Na pozemku jsme rovněž postavili novou drůbežárnu a podařilo se nám sehnat a pronajmout inkubátor na odchov kuřat, kachen a krůt. Současný chov krůt a kachen jsme rozšířili. Na novém pozemku jsme postavili přístřešek pro větší počet drůbeže, a tak jsme mohli před Vánoci nakoupit větší počet slepic do chovu. Zajistit farmu na novém místě, což znamenalo nové kotce, přístřešky pro kozy a drůbež, nás stálo mnoho úsilí, práce a v neposlední řadě i neplánovaných finančních výdajů. Také jsme museli začít se stavbou plotu kolem pozemku, jak z hlediska chovu zvířat, ale také pro vlastní bezpečnost. Zčásti máme již oplocení hotové, zbývá ho však ještě dokončit. Prozatím jsme museli práce pozastavit z nedostatku financí. Chybí nám na koupi materiálu asi 6000 korun. Doufáme, že se nám podaří tuto situaci co nejdříve vyřešit, už kvůli vlastní bezpečnosti. Otevřený pozemek je velkým lákadlem pro nechtěné návštěvníky. Další novinkou je vybudovaní nádrže na chov ryb. Chtěli bychom prodejem ryb podporovat jak sami sebe, tak i naše sirotky. S chovem ryb počítáme začít už na jaře.

V květnu 2016 jsem se provdala. Můj manžel Ben v současné době podniká v oblasti velkoobchod a maloobchod s drogistickým sortimentem. Ben je organizačně a matematicky zdatný. Díky předchozímu zaměstnání je výborný manažer a účetní. V současné době vede pro projekt veškerou dokumentaci a účetnictví. Rád by v budoucnu dostudoval biblickou školu, stal se pastorem a vedl sbor.

Radka Rusínová