Pod Chrámovou horou

Chramova hora.jpgZ Jeruzaléma zdraví naše modlitební misionářka „Květa“.

Pod Chrámovou horou je tunel, který vede až malému výklenku, kam se chodí modlit židovské ženy. Je to pro ně v současné době dostupné místo, které je nejblíž původní Svatyni svatých. Je nám ctí, že nás tam jako cizinky Židé pouští a můžeme se tam s nimi modlit.

Jednou jsme se tam modlily tři a v další postranní chodbě, kde nikdo nebyl, jsme dokonce zpívaly. Za delší dobu kolem nás prošla  mladá Židovka. Otočila se, zaváhala a pak se vrátila a říká nám: „Tady mezi vámi je něco mimořádného, něco velmi dobrého, prosím, modlete se za mě.“ S radostí jsme se modlily a řekly jí, že mezi námi je Ješua. Byla nadšená. Vyptávala se a my říkaly, že věříme Ješuovi a čteme Toru i Nový Zákon. Ona odpověděla, že ta druhá kniha je jim zapovězena, ale že nám věří. Dala nám na sebe kontakt a radostná odešla.

Z Československého domu modlitby v Jeruzalémě Květa