Archiv pro Červenec 4th, 2017

Představujeme nový projekt: Biblická škola Jižní Súdán

cesky tymČíslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 3300
V rámci tohoto projektu podporujeme aktivity Spolku pro Jižní Súdán (SJS) v oblasti vzdělávání místních křesťanů.

SJS byl založen v roce 2015, kdy na něj o. s. Isachar (sdružení severočeských sborů KS a CB) převedlo svůj misijní projekt v Jižním Súdánu. Klíčovou osobou pro spolupráci v Jižním Súdánu je Bernard Balmoi Oringa, arcibiskup jihosúdánské Episkopální církve (ECS), který působí ve Východní Equatorii. Ten požádal především o biblické vzdělávání vedoucích služebníků v církvi. Uvědomuje si, že ve válkou zpustošené zemi (občanské války 1956 – 2006 a 2013 – 2018) jsou obrovské potřeby a zároveň bezedné možnosti, jak „utopit“ peníze. Nechce mrhat prostředky, ale naopak, chce je soustředit na budování lidského potenciálu, s tím, že oni už si pak poradí. Církev je mladá, vyrostla za probuzení v 80. a 90. létech, ale ani mnozí pastoři neumí číst, nebo nemají Bible ve vlastním jazyce, a když v angličtině, tak neumí anglicky.

Od roku 2012 (pokud to bezpečnostní situace dovolila) pořádají čeští křesťané krátkodobé misijní výpravy s vyučovacím programem. Studenti se buď sjíždějí do Toritu, hlavního města Východní Equatorie, nebo je Češi vyjíždějí vyučovat do církví v Narus, Kopoetě, Magwi, Nimule. Absolventi těchto biblických kurzů slouží jako pastoři i biskupové, diakoni a diakonky, vedoucí mládeží a učitelé nedělních škol. Z této fáze improvizovaného vyučování je snaha postupně přejít k systematickému vzdělávání v biblické škole. Pro ni byla zakoupena parcela asi 2 ½ km2 na strategickém místě v Ame při jediné asfaltové silnici v celé zemi mezi hlavním městem Jubou a Nimule. Jedná se o bývalý uprchlický tábor. Dnes to jsou jen ruiny zarostlé v buši. Už byl ale opraven první domek a v plánu je postupně vybudovat celý areál. I v současných podmínkách jsou pořádána improvizovaná vyučování.

Celkový záběr misie je širší. SJS podporuje také sirotčinec, základní školu, kliniku, během občanské války a hladomoru spolupracovali na dodávkách potravinové humanitární pomoci. Po skončení války se ale chtějí znovu vrátit hlavně k biblickému vyučování.

Podpora NFKMS bude použita na budování biblické školy v Ame.

  

Luboš Patočka

Manželka: Angkeara OrPatocka.jpg

Děti: Mark, Johnathan

Podpora: Evangelická církev metodistická (sbor Jihlava), Křesťanské společenství Praha (Region Východ), NF KMS

Číslo účtu:  577409193 / 0300 v.s. 3200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Lubošovi pište na adresu: office@nfkms.cz (Předmět: Pro Luboše Patočku)
Luboš se narodil v Jihlavě v roce 1979. V roce 2004 vystudoval Právnickou fakultu UK, v roce 2007 Vyšší odbornou školu misijní a teologickou v Kolíně. V roce 2008 byl na první misijní cestě v Kambodži, kde se seznámil se svojí budoucí manželkou Angkearou Or. Na druhou misijní cestu odjeli z ČR již jako manželé. Do Kambodži jezdí každý rok během zimních měsíců za rodinou a na misii.

Služba v Kambodži:

V Kambodži spolupracujeme se Školou zakládání sborů, založenou Barnabasem Mamem (dědečkem Angkeary), která funguje pod Ambassadors For Christ International (AFCI). V posledních letech spolupracujeme také pravidelně s pastory Presbyteriánské církve.

V dřívějších letech leželo ohnisko služby v pořádání evangelizací ve vesnicích, duchovní i finanční podpory místních sborů a činění učedníků v několika vězeních a v armádě.

V současnosti se těžiště služby přeneslo na vyučování v místních sborech nejen o křtu Duchem svatým a službu zmocňování duchovními dary – především daru proroctví, uzdravování a osvobozování. Naším cílem je vybudovat a zmocnit místní pastory a sbory, aby mohli efektivně zasahovat vesnice a celý národ evangelizací Boží mocí. Také sháníme sponzorské dary na platy především mladých pastorů, zapálených ke službě, ale často žijících ve veliké chudobě.

Služba v ČR:

V ČR Luboš vede v Praze domácí skupinku, z níž někteří členové již byli též na misii v Kambodži. Společně s nimi pořádá uzdravovací shromáždění a prorocké a uzdravovací výjezdy do různých sborů v ČR a má vizi přinést oheň probuzení do životů jednotlivců, společenstvích a celého národa.

Na modlitby:

ochrana a budování manželství a výchova dětí

případné uvolnění do služby na plný úvazek; efektivita

podpora na platy pastorů v Kambodži

„Markéta“

Podpora: KS Praha, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 3100

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Markétě pište na adresu: office@nfkms.cz
“Markéta” (z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme její pravé jméno ani fotografii) má na srdci afghánské a íránské ženy. Po několik let se pravidelně účastnila krátkodobých výjezdů mezi uprchlíky po Evropě (některé podpořeny NF KMS). Během nich se s těmito ženami měla příležitost setkávat a rostla její touha jim sloužit, aby mohly poznávat Boží lásku. Po třech krátkodobých výjezdech do Athén získala jistotu, že přišel čas, aby se zde této službě začala věnovat naplno.

Afghánské ženy a jejich rodiny odcházejí ze své válkou zničené a Talibanem ovládané země a ze sousedního Íránu, kde jako menšina nemají žádná práva, aby hledali lepší podmínky v Evropě. Po strastiplné cestě přes hory do Turecka a přes moře na některý z řeckých ostrovů se dostávají do Athén, které se stanou jejich zastávkou na cestě na pár dní, týdnů, ale někdy i let. Sice se dostali do Evropy, ale ani v Řecku nemají mnoho šancí na normální život (práce, bydlení).

Středisko Helping Hands, kam se Markéta chystá připojit, pomáhá afghánským uprchlíkům jednak praktickým způsobem, ale nabízí jim i přátelství, modlitbu a zprávu o Ježíši. Mohou zde dostat teplé jídlo, potřebné oblečení či využít možnost teplé sprchy a v případě zájmu si poslechnout slovo z Bible. Neméně důležité ale je, že se jim zde dostane přijetí, pracovníci střediska s nimi jednají s úctou a láskou, vyslechnou jejich příběhy a mohou s nimi trávit čas i mimo středisko. Uprchlíci se tak mohou seznámit s tím, jak skutečně vypadá křesťanství a křesťané, v muslimských zemích se většinou dozvídají zkreslené informace o naší víře a chování běžné v sekulární Evropě mylně považují za křesťanské. S některými uprchlíky zde Bůh jedná tak, že v Athénách odevzdají svůj život Ježíši. Pro hledající i nově obrácené pak jsou podle potřeby ve středisku organizovány skupinky biblického studia a mají možnost navštěvovat některý z místních perských sborů.

Markéta se těší, že kromě výše zmíněného bude moci sloužit i perskými chvalami, které si za doprovodu kytary rády nejen poslechnou, ale často i zazpívají také muslimské ženy. Ve středisku bude moci díky hlubšímu studiu perštiny vypomáhat s tlumočením z angličtiny a také má na srdci se osobně věnovat čerstvě obráceným ženám, aby mohly růst ve víře a zbavovat se nepravdivých pohledů na sebe, Boha, a další oblasti, které si nesou z islámu.

Radka Rusínová

rusinovaPodpora: Slovo života Pardubice, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 2800

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Radce pište na adresu: office@nfkms.cz

Radka Rusínová jezdí od roku 2012 sloužit do Keni. Záběr její služby je velmi široký. Vede chvály ve sborech, káže a vyučuje, ale také rozděluje finanční a humanitární pomoc, pomáhá sirotkům a učí místní lidi principům správného hospodaření. V NFKMS jsme se rozhodli podpořit její

Projekt Jossap (Josefovy sýpky)

Jossap je zemědělský projekt zaměřený na pomoc Africe. Mým cílem je naučit obyvatele hospodařit efektivně na svých farmách, aby byli nezávislými na humanitární pomoci. V rámci projektu se počítá s vybudováním školní farmy nebo popřípadě dvou až tří školních farem, které budou součástí dalšího projektu na uživení sirotků a seniorů, kteří se ocitli v neřešitelné životní situaci a jsou tak ohroženi na svých životech. Ráda bych zakoupila kvalitní chovná zvířata, jako jsou kozy a krávy s vysokou produkcí mléka, odchovala první generace a mláďata dávala vybraným rodinám a farmářům, kteří by splňovali určité podmínky. Jednou ze smluvních podmínek je, že za jednu darovanou kozu získám zpět tři mláďata a za krávu dvě telata.Tak budu moci obdarovat další rodiny a farmáře.Takový kozí a kravský multilevel. Další vizí je, že prodejem mléka a jiných zemědělských produktů se vydělá na studia našich sirotků. Ti po absolvování školy budou s námi dále spolupracovat a podílet se na projektu Jossap. V současné době mám v péči 70 sirotků bez jakéhokoliv příbuzného a dalších 120 dětí a studentů v neutěšené životní situaci. K tomu ještě potřebuje nezbytnou péči 43 seniorů. V plánu je postavit tři sirotčince a jeden domov pro seniory. Naše farmy by měly být schopny uživit všechny naše děti a seniory. Jeden z domovů pro děti je již ve výstavbě ve vesnici Kajulu ve státě Keňa (jeho dokončení je naplánováno na konec tohoto roku). Kromě živočišné produkce se zaměříme i na rostlinnou výrobu, konkrétně na pěstování ovoce (avokádo, citrusy) a zeleniny (rajčata). Do budoucna bych chtěla vytvořit genové rezervy dobytka a vybudovat obilné sýpky a pokusit se o chov ryb. Chci vytvořit zásobárnu jídla pro období sucha a nepříznivých klimatických podmínek. V Keni spolupracuji s anglikánským pastorem Paulem Paul Onyango a pastorem církve Pentacostal Josephem Joseph Odhiambo Ochieng, kteří dohlíží na projekt v době, kdy jsem v České republice. Dále spolupracuji s pastory Morisem a Gordon Odhiambo a koordinátorem pro oblast Nyamonye je student medicíny Desmond Coocu. Protože jsem již získala povolení i pozemek ke stavbě školní farmy, bude realizace záviset už jen na dostupnosti finančních prostředků.

„Pavel“

Podpora: CB Praha 6, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 2700

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Pavlovi pište na adresu:office@nfkms.cz

„Pavel“ (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno ani fotografii) měl po mnoho let na srdci službu muslimům. Absolvoval několik misijních výjezdů do muslimských zemí a nakonec našel svou službu na Sicílii, kde se po dlouhé roky snažil zvěstovat evangelium uprchlíkům přicházejícím ze severní Afriky.

V roce 2018 tuto službu ukončil a přijal, že jej Bůh volá do Izraele. V současné době sídlí v Jeruzalémě a ve spolupráci s místní křesťanskou organizací zvěstuje evangelium Židům, ale i nežidovským návštěvníkům města.

„Květa“ – Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě

Podpora: KS Praha, NF KMSChramova hora

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 2600

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

 

„Květě“ pište na adresu: office@nfkms.cz

Misionářka vede modlitební tým přímluvců v Jeruzalémě. Vytváří prostor pro to, aby mohli čeští a slovenští věřící přijíždět na krátkodobé i delší pobyty, žehnat v rodném jazyku národům ze strategického místa u Zlaté brány a poznávat zaslíbenou zemi.
Od poloviny roku 2013 „Květa“ (jedná se o krycí jméno z důvodu ochrany identity misionářky) vede a spravuje v pronajatém bytě „Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě“ (http://dummodliteb.cz/). Vizí je, aby přímluvci z Česka i ze Slovenska měli možnost přijíždět na krátkodobé i dlouhodobé (až tříměsíční) modlitební pobyty na strategické místo do Jeruzaléma. Aby toto místo bylo místem modliteb a chval našeho Boha v českém i slovenském jazyku; aby odtud zněly modlitby za spásu Izraele, Česka, Slovenska a ostatních národů; dále proklamace Božího Slova do aktuální situace a také modlitební příprava druhého příchodu Ježíše Krista.

Nabízí se vám možnost trávit čas v místě české modlitby v Jeruzalémě. Hospodin nám dopřál překrásné místo s vyhlídkou na Chrámovou horu. Místo, kde Pán Ježíš odpočíval, modlil se, učil učedníky modlitbu Páně, plakal nad Jeruzalémem a potil krev. Je vítán každý, kdo je odhodlán putovat, aby požehnal svou přítomností vyvolenou zem. Věříme, že zde bude také požehnán, a přinese tak z Jeruzaléma požehnání zpět do své země, do Evropy a do celého světa. Věříme, že máme těšit Hospodina právě zde, v Jeruzalémě, a že On zde také potěší a posílí každého, kdo věří. Během svátků mají všechny čeledi země přicházet do Jeruzaléma poklonit se Bohu, aby zajistily déšť pro svou zemi.

Praktické informace:
Ranní společná modlitba – každý den mimo soboty od 7 do 9 h. Potom již máte možnost trávit čas celý den dle svého programu. Máme pro modlitbu vyčleněnu speciální místnost s výhledem na Chrámovou horu.
Je to zde pohodlné, velmi vkusně zařízené, prostorné, s velkou kuchyní, kde si každý vaří sám ze svých surovin. Nakoupit se dá v blízkých obchodech. K dispozici je internet-wifi dostupné v celém bytě. Západní zeď, neboli Zeď Nářků, je vzdálena přibližně 20 minut cesty pěšky. Ubytování je vhodné i pro pobyt celé rodiny a skupin do deseti lidí. Je vítané, když církev vyšle svého modlitebníka do domu modlitby a prakticky tak podpoří Jeruzalém.
V případě zájmu o pobyt na tomto místě a o podrobné informace o financích, dostupnosti a spojeních nás můžete kontaktovat na adrese: office@nfkms.cz

Křesťanské centrum Baba Dogo

Již po mnoho let podporujeme prostřednictvím našeho misionáře Mešaka Okumu misijní práci v Keni. Po pravidelné inspekční návštěvě v září 2011 jsme se rozhodli naše angažmá v této oblasti rozšířit o nový projekt – podporu křesťanského centra ve slumu Baba Dogo v Nairobi.

Mešak Okumu již po mnoho let pořádá tréninkové semináře pro křesťanské služebníky ve slumech. Ovocem těchto seminářů je důraz na jednotu křesťanů a také na naplňování praktických potřeb místní komunity s využitím dostupných lidských i materiálních zdrojů. Centrum, které jsme měli možnost navštívit, je toho zářným příkladem. Po absolvování Mešakova semináře je založilo několik místních křesťanů a do vínku mu dali motto: „Dávat naději beznadějným“. Součástí centra je svépomocná škola pro děti ze slumu a vývařovna, která jim dá často jejich jediné pořádné jídlo. Dále se jejich aktivity začaly rozrůstat v různé školící kursy pro lidi z místní komunity v rámci tzv. FBI – Fruit Bearers Institute neboli „Institut nesoucích ovoce“. A právě skrze to, že lidé vidí skutečný zájem o naplňování jejich potřeb, se s nimi daří budovat vztahy a některé z nich přivádět k víře v milujícího Spasitele.

Rádi bychom pomohli centru v jeho aktivitách a proto na něj zřizujeme nové středisko 620 – Křesťanské centrum Baba Dogo. Měsíční rozpočet centra, sestávající hlavně z nákladů na jídlo, pronájem prostor a na malé mzdy pro personál, činí asi 1500 USD.


Zbyněk a Pavla Klingerovi

IMG_1326.jpg

Podpora: Křesťanské sdružení Immanuel v Hrádku, NF KMS

Číslo účtu: 577409193/0300 v.s. 2200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Klingerovým pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Zbyněk 11.7., Pavla 9.8.

Od samého počátku svého manželství měli Zbyněk a Pavla na srdci zvěstování evangelia.  V ulicích Prahy zvěstovali lidem evangelium, přiváděli je k Ježíši i do církve a prakticky jim pomáhali. V rámci společné misijní terénní práce v organizaci Naděje sloužili převážně bezdomovcům, alkoholikům, narkomanům a lidem žijícím na ulici. Od roku 2007 začali kázat v českých městech a vesnicích a této službě dali název Misie Ježíše Krista (viz www.misie.estranky.cz).

Od samého počátku také věděli, že je přitahuje misie. Postupně navázali kontakty s jihoamerickými pastory a na jejich pozvání přiletěli v roce 2010 do Střední Ameriky. Po počátečním pobytu v Kostarice se přesunuli do Nikaraguy a usadili se v horském městě Jinotega. Odtud pravidelně vyrážejí do džungle v povodí řek Bocay a Coco a slouží evangeliem příslušníkům domorodých kmenů.

Nikaragua je ekonomicky nejchudší zemí Střední Ameriky. Ačkoliv jsou v Nikaragui evangelické církve a evangelické misie, někteří obyvatelé stále ještě evangelium neslyšeli. Jiní přijali křesťanství a smíchali jej s pohanským náboženstvím původních obyvatel. Zbyněk a Pavla chtějí kázat evangelium a pomáhat lidem evangelium žít, aby neslo ovoce. Sdílet s lidmi Boží slovo i každodenní život. Věří, že v jejich povolání je i pomoc konkrétnímu kmenu či etniku, lidem, kteří ještě neslyšeli evangelium.


Podpora sirotků a chudých

Číslo účtu: 577 409 193 / 0300, v.s. 610

Jedním z praktických projevů Boží lásky, ke kterým nás Pán Ježíš povolal, je pomáhat chudým a sirotkům. A dal nám zvláštní zaslíbení – pokud budeme takovým lidem prokazovat praktickou lásku, je to stejné, jako bychom prokázali lásku Kristu samotnému.

Ve spolupráci s naším misionářem v Keni Mešakem Okumu vytipováváme konkrétní chudé děti i mladé lidi, se kterými Mešak přichází do styku a kterým chybí prostředky na základní životní potřeby. Na jídlo, na oblečení, ale také na vzdělání. Mnozí z nich jsou sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nabízíme vám možnost takového člověka sponzorovat. Ke sponzorování se můžete rozhodnout sami, jako rodina, nebo třeba jako sbor či domácí skupinka. Můžete se rozhodnout pokrývat i jen část potřebných nákladů, pak vás ke sponzorování jednoho člověka spojíme několik. Pokud se zavážete k plnému sponzorování alespoň na jeden rok, dostanete jeho fotografii a jednou ročně vám napíše vlastnoruční dopis.
Distribuci peněz mezi potřebné má na starosti výhradně Mešak, který má naši plnou důvěru a je pod naší pravidelnou kontrolou.

Přehled podporovaných sirotků

(detaily se zobrazí po kliknutí na příslušné jméno)

Grace Ongoya

Datum narození:

29. 10. 2000

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Eunice Achieng

Datum narození:

4. 9. 2001

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Clinton Odhiambo

Datum narození:

2000

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Felix Odhiambo

Datum narození:

2004

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Mercy Saumu

Datum narození:

1.4.1998

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Dendry Helen Akoth Ogindo

Datum narození:

15.5.1998

Potřebná částka na měsíc: 2.000 Kč

Rachel Silviah Akinyi

Datum narození:

17.12.2003

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Arnold MutsotsoArnold 2.jpg

Rok narození:

2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

ElvisElvis Munene

Datum narození:

22.7.2011

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Jean Peters MakotsiJean Peters Makotsi

Rok narození:

2009

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Solomon Lemein TapaiSolomon Lemein Tapai

Rok narození:

2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Krátkodobá misie

V rámci naplnění Velkého poslání podporujeme nejen dlouhodobou misii, ale i krátkodobé misijní výjezdy.  Zprávy z jednotlivých cest naleznete v této sekci.

Naši misionáři

V této kategorii naleznete přehled všech našich dlouhodobých misionářů a článků o jejich činnosti. Zprávy o činnosti jednotlivých misionářů najdete utříděné v jejich sekcích.

Traiskirchen 2008

V první polovině srpna 2008 se uskutečnil krátkodobý misijní výjezd pořádaný Nadačním fondem KMS a mládeží KS Praha. Do Traiskirchenu u Vídně nás odjelo celkem pět: tři dívky z Prahy, jeden mladý muž z Kutné Hory a Verunka Hájková – zkušená misionářka, která tam dva roky sloužila.
Více

Mešak Okumu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Děti Gedaliah Samson, Marianne Margaret, Wayne Daniels, Andy Antonio Amani, Teryy Benaiah, manželka Jane

Podpora: Ngong Pentecostal Church Keňa, jednotlivci v ČR a SR, NF KMS

Číslo účtu: 577 409 193 / 0300 v.s. 600

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Meshackovi pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Meshack 17.2., Gedaliah Samson 16.1.1999, Marianne Margaret 21.7.2000, Wayne Daniels 28.7.2006, Andy Antonio Amani 6.1.2008

Meshack pochází z Keni, ale studoval teologii v Čechách. V roce 1998 se vrátil do Keni, s českou církví a přáteli stále udržuje kontakt, pořád umí česky.

První léta v Keni léta strávil službou v muslimském městě Garissa, kde žijí převážně Somálci. Meshack tam vedl školu pro misijní pracovníky k muslimským etnikům.

Po narození dvou dětí, Gedaliah a Marianne, se s manželkou Rose v roce 2000 přestěhovali do Ngong Hills. Meshack byl zodpovědný za evangelizační pracovníky organizace World Vision International. V září 2002 jeho žena Rose zemřela na následky autonehody. Sám se staral o své dvě malé děti až do srpna 2005, kdy se znovu oženil s křesťankou Jane.V červenci 2006 se jim narodil syn Wayne Daniels.

Na konci roku 2003 nastoupil do nové služby u anglikánské misijní organizace Carlile College. Pracuje v jednom z největších chudinských slumů v Keni jménem Kibera. Žije zde okolo 600 tisíc lidí bez základní hygieny, mnoho z nich je závislých na drogách a alkoholu. Asi 70% jich je bez práce. Meshackovým hlavním úkolem je školit další pastory, jak efektivně sloužit těmto lidem.

V dalších letech se Meshackova služba rozšiřuje do dalších slumů v Nairobi. Navíc slouží při zakládání sborů mezi kočovnými Masaji. V roce 2006 jsme jeho prostřednictvím rozjeli také nový projekt podpory chudých a sirotků.

V lednu 2008 se Meshackovi a Jane narodil syn Andy Antonio Amani, v dubnu 2010 Teryy Benaiah.

Na modlitby:

  • ochrana a požehnání rodiny
  • požehnání ve službě
  • ochrana zdraví Meshacka i dětí

Alena Krausová


P1060278.jpgPodpora:
KS Praha, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 1400

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Aleně pište na adresu: office@nfkms.cz

 

 

V roce 2001 Alena strávila jeden rok jako dobrovolník v Izraeli. Během této doby jí Bůh vložil do srdce svoji hlubokou lásku k Jeruzalému a k jeho vyvolenému národu. Na základě toho nastoupila v roce 2005 jako dobrovolník do domu modliteb.

Mezinárodní organizace Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy – JHOPFAN byla založena před třiceti lety na základě modlitební vize jejího zakladatele pastora Toma Hesse. Její sídlo je v Jeruzalémě na Olivové hoře, kam se má dle svědectví Písma vrátit Pán Ježíš při svém druhém příchodu. Celá vize je široká, zahrnuje jako základ neřetržitou stráž 24/7, ale také každoroční celosvětové, evropské a středně východní konvokace – svolání k modlitbám za národy a Izrael, prorocké modlitební výjezdy do Evropy a USA ohledně návratu Židů do Izraele, dětskou misii mezi Araby, duchovní a finanční podporu mesiánských a arabských sborů v Izraeli a v řadě národů Střednícho východu apod.

Během uplynulých let svého působení v JHOPFAN prošla Alena kromě modlitební stráže za Evropu a Izrael současně různými oblastmi zodpovědností. Pracovala postupně jako koordinátor chodu domu a komunity, koordinátor kuchyně a zásobování, koordinátor hostů, koordinátor východní a střední Evropy ohledně každoroční celosvětové konvokace – svolání národů k modlitbám v Jeruzalémě. Kromě toho se podílela na organizaci tří evropských konvokací v Praze, k nimž iniciovala český překlad a tisk několika klíčových knih týkajících se vize modliteb za Izrael a smíření mezi národy Středního východu.

Od roku 2017 se Alena přesunula do nově vzniklé pobočky Domu modliteb v jihoizraelském Eilatu. Nepřetržité 24 hodinové stráže (šestihodinové + jedna ranní společná hodinová) jsou zaměřené výhradně na Izrael a muslimské národy v současnosti válkami a terorem tolik otřásaného Středního východu a severní Afriky. Biblickým základem této vize je duchovní silnice z Izaiáše 19, 23-25.

Pavel Faul

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podpora místních služebníků a humanitární pomoc v oblasti Cholmovce na Zakarpatské Ukrajině

Podpora: Křesťanský sbor Domažlice, NF KMS
číslo účtu: 577 409 193 / 0300

v.s. 350 (pomoc v Cholmovci – rodina Zeldi)
v.s. 400 (pomoc dalším služebníkům na Ukrajině)
v.s. 450 (podpora služby Pavla Faula)

Zprávy můžete objednat u NF KMS

Misie na Ukrajině – pomoc v Cholmovci (stř. 350)
Misie na Ukrajině – podpora dalších místních služebníků (stř. 400)
Misie na Ukrajině – podpora služby Pavla Faula (stř. 450)Faulovým pište na adresu: office@nfkms.cz

Pavel Faul je pastorem křesťanského sboru v Domažlicích. Výjezdům na Zakarpatskou Ukrajinu se věnuje již dlouhodobě a navázal zde řadu pevných osobních kontaktů.

Vesnice Cholmovec leží ve Vinogradovském okrese v jižním cípu Zakarpatska na trojmezí, nedaleko od rumunsko-maďarských hranic. Má přibližně 600 obyvatel. Do Cholmovce Pavel jezdí od listopadu roku 1998 a slouží zde ve sboru církve Živého Boha. Pastor tohoto sboru Michal Zeldi zemřel v roce 2002 ve věku 45 let a zanechal po sobě ženu Iru a pět dětí. Dvě starší děti studují na vysoké škole, kde musí platit školné a další výdaje. Vzhledem k věku nejmenšího Samuele bude tato rodina potřebovat pravidelnou podporu ještě mnoho let. Ira také trpí astmatem a nejstarší dcera Táňa epilepsií. Léky na tyto nemoci si musí samy plně hradit.

Cholmovecký sbor vznikl v roce 1996 v prostředí, které je proti evangeliu silně nepřátelské. Většinu členů ve sboru tvoří ženy, které prožívají často pro svoji víru různá protivenství a ústrky. Mnoho obyvatel je pravoslavného vyznání, které je v zakarpatských vesnicích spojeno s různými pověrami a okultismem. Ve sboru je mnoho lidí bez stálé práce. Většinou se živí sezónními pracemi v nedalekém Maďarsku a prací na svých domácích hospodářstvích. Často nemají peníze na základní lékařskou péči, a proto se Pavel snaží nechávat v tamním sboru vždy nějaké peníze ve fondu, ze kterého se platí výdaje za léky, porody, operace a další zákroky, které lidé ze sboru potřebují. Zemřelý pastor Michal Zeldi založil také romský sbor v asi 3 kilometry vzdáleném Černotisovu. Většina členů sboru jsou chudí a negramotní lidé, kteří nemají z lidského hlediska žádnou šanci najít si normální zaměstnání či se zařadit do většinové společnosti. Díky špatnému životnímu stylu, nedostatečné stravě a nedostatku peněz na léky a lékařskou pomoc je běžné, že někteří lidé nepřežijí zimu. I v tomto sboru se snažíme dle našich možností pomáhat.

Na modlitby:

  • ochrana při cestách
  • moudrost a pomazání ve službě
  • dostatek podpory pro potřebné

Jiří a Kateřina Dohnalovi

Děti: Tereza, Matyáš a Martin

Podpora: Křesťanské společenství Praha, NF KMS
Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Dohnalovým pište na adresu: office@nfkms.cz (Předmět: Pro Dohnalovy)

Narozeniny: Jiří 17.3., Katka 8.4., Tereza Rozalie 22.3.1998, Matyáš Jakub 26.5.2001, Lukáš Martin 19.8.2007

Od ledna 1996 žijí Jirka a Katka s dětmi v istrijském městě Rovinj na severu Chorvatska. Jirka zde po mnoho let sloužil jako vedoucí místního sboru, který sám pomáhal zakládat. Je to čtvrtý existující evangelikální sbor na celé Istrii.

Po celou dobu své misijní práce v Rovinji se zaměřují na budování místních vedoucích, na duchovní boj a modlitby za situaci ve městě a v Chorvatsku, které je charakterizováno lidovým náboženstvím plným pověr na jedné straně a beznadějí a bezcílností životů mladých lidí na straně druhé. Časová náročnost letní sezónní práce a vysoká nezaměstnanost jsou dalšími faktory, které ovlivňují možnosti stabilního růstu členské základny sboru a jeho finanční soběstačnost. Radostí je práce nového staršovstva složeného již částečně z odchovaných služebníků a dozrávání dalších chorvatských vedoucích domácích skupin. Podařilo se také postavit novou sborovou modlitebnu.

V posledních letech sbor prožívá oživení, zvláště v oblasti evangelizace. Rozjely se kurzy Alfa, členové sboru zvěstují evangelium svým přátelům.  Sbor začal usilovat také o zasažení rovinjské komunity narkomanů a zaznamenal v tom úspěchy. Jirkova služba se postupně rozšiřuje po celé Istrii. V roce 2018 předal vedení sboru místnímu vedoucímu Goranovi a začal se více věnovat službě ostatním chorvatským i českým křesťanským vedoucím.

Čínští misionáři

misionar

Koncem devadesátých let jsme začali dělat modlitební oběžníky, které mapovaly nezasažené národy či pronásledovanou církev a povzbuzovaly k modlitbám. Na jejich základě byl u některých českých křesťanů povzbuzen zájem podporovat misii v Číně.

Navázali kontakty s misijní organizací Asia Harvest (dřívější Asia Minorities Outreach), jejíž vedoucí má dobré kontakty na vedoucí čínské podzemní církve sdružující milióny členů zocelených komunistickým pronásledováním.

Ti nesou vizi z Izajáše 49:12, že služebníci z Číny přijdou s evangeliem až do Jeruzaléma, přičemž budou muset projít muslimským světem.

Zmínění čínští vedoucí církve jsou odhodlání vyslat (a již roky vysílají) sto tisíc misionářů do zemí mezi Čínou a Jeruzalémem, aby šířili evangelium. Jelikož jde o země s vyhraněnými a nepřátelskými duchovními systémy (islám, komunismu, hinduismus, buddhismus), vědí, že to nebude lehké, a počítají s tím, že až 10% z vyslaných služebníků může na misii zemřít. Ale ti do toho jdou i s tímto vědomím a v přípravách na vyslání trénují situace jako skok z prvního patra s rukama svázanýma za zády nebo vyskočení z vlaku, který jen přibrzdí na přejezdu silnice – je lepší se potlouct než padnou do rukou pronásledovatelů a být zavřen, mučen a nucen vyzradit další spolupracovníky.

Jelikož Čína je pořád ještě relativně chudá a vzdálenost obrovské, Asia Harvest se snaží pomáhat s financováním těchto služebníků. Částkou 25 USD měsíčně lze spolufinancovat náklady na jídlo a cestovné jednoho vyslaného služebníka. Za nějakých 21 korun denně tedy můžeš ty nebo tvůj sbor zajistit vyslání připraveného evangelisty do zemí, kde vy většina z nás pravděpodobně ani neobstála, ani za tyto peníze nepřežila.

Na var. symbolu 1100 – Čínští misionáři (účet 577 409 193/0300) shromažďujeme prostředky na tento účel a jednou za čas je převádíme organizaci Asia Harvest.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost vyslaných misionářů nelze o celé akci sdělovat příliš podrobností. Více informací lze nalézt na webových stránkách Asia Harvest www.asiaharvest.org.

Petr a Veronika Tiší – Betel

Děti: Jakub a Hana

Podpora: Betel Britain, Křesťanské společenství Praha, NF KMS
Číslo účtu: 577 409 193 / 0300 v.s. 900

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Tichým pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Jakub 13.9.2000, Hana 18.10.2002, Petr 5.4., Veronika 3.1.

Z historie:

V roce 1998 Petr s Veronikou přijali povolání do služby uživatelům drog a alkoholikům v Betelu a do založení jeho svépomocné komunity v ČR. Betel International je síť křesťanských komunit, která celosvětově pomáhá uživatelům drog, alkoholikům, prostitutkám a lidem bez domova přestat brát, vytrvat v abstinenci a žít spokojený život. Od počátku činnosti Betelu ve Španělsku v roce 1985 bylo založeno přes 80 úspěšně fungujících komunit ve 24 zemích, jimiž prošlo přes 180 000 lidí.

Způsob práce Betelu zaujal Tiché natolik, že se rozhodli zůstat v jeho komunitě v Birminghamu na rok jako dobrovolníci. Z tohoto pobytu se nakonec stal studijní tréninkový pobyt ve dvou komunitách v Británii, který trval 7 let a roční pobyt v Rusku, kde pomohli založit komunitu, ve které se nyní léčí kolem 150 lidí. Při práci se závislými muži a ženami v zahraničí po boku zkušených pracovníků získali potřebné dovednosti a na podzim roku 2005 založili komunitu v Kralupech nad Vltavou. Tiší mají dvě děti – Jakuba a Hanku.

Současnost:

Petr a Veronika vedou křesťanskou svépomocnou komunitu BÉTEL CZ, která zajišťuje pobytovou léčbu pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách. Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt takový životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce. Každý člen komunity, ať už zde stráví den, měsíc či několik let se seznámí s dobrou zprávou o spasení v Ježíši Kristu. Do současnosti (říjen 2016) prošlo komunitou 212 mužů. S Tichými udržuje kontakt asi dvacet bývalých členů komunity, kteří úspěšně a prokazatelně abstinují.

 

Petr Levák

Sny a realita v Číně

V roce 2006 jsme podpořili krátkodobou misijní cestu bratra Petra Leváka (jde o pseudonym) do Číny. Zde jsou některé dojmy z jeho cesty.

Místnosti přeplněné lidmi, kteří dychtivě a vytrvale naslouchají Božímu slovu, noční křty v zamrzlé řece, uzdravené nemocné a vzkříšené mrtvé – nic z toho jsem v Číně na vlastní oči neviděl, přestože se tam tyto věci dějí. Mohl jsem však zakusit Boží ochranu, pomoc a vedení, i doteky a proměnu lidského srdce. A viděl jsem mladší, ale především věkem starší a staré křesťany, jak věrně a vytrvale slouží Bohu a lidem v třeba z lidského pohledu v nevýznamné službě. Nově jsem poznal dvě věci: že misie (a dílo Božího království vůbec) je opravdu dlouhodobá záležitost a že starší lidé z ní rozhodně nejsou vyloučeni.
Více

Šárka Bečvářová

Etiopie, moje láska i bolest

leden 2009
11. listopadu 2008 začala má dlouho očekávaná a připravovaná cesta. Ve skutečnosti ale začala mnohem dřív. Někdy před pěti šesti lety jsem uviděla misii v Etiopii jako jasný cíl od svého Pána. Pán to i zvláštním způsobem několikrát potvrdil. A teď se cesta uskutečnila, je to pro mě jako zázrak. Těch pět let bylo důležitých pro mou proměnu, pro to, aby Pán mohl zakořenit Etiopii v mém srdci, protože na počátku jsem mu řekla, že mu půjdu sloužit kamkoli, jen do Afriky že nechci. On sám to ve mně změnil. Pak jsem nějakou dobu hledala organizaci, která by mě přijala pro krátkodobou misijní cestu, až jsem ji našla. Tento čas kontaktů, komunikace a hledání prověřil moje motivy, mou důvěru Pánu a mé plné vydání se.
Více

Andrea Tichá

Na počátku roku 2007 jsme z fondu krátkodobých misijních cest podpořili výjezd sestry A. Tiché ze sboru KS Liberec do Izraele.

Zázraky v džungli

Křty v řece

Křty v řece

Náš misionář Zbyněk Klinger vyrazil znovu do nikaragujské džungle zvěstovat evangelium domorodcům:

Začátkem února byla naše misie v komunitě Wiso. Misijní výjezd byl tentokrát o něco kratší. Během výjezdu onemocněly Pavla i Eliška v zázemí a Zbyněk si na loďce cestou do komunity bolestivě narazil žebra a ruku.

Wiso je komunita, ve které je asi tak 20 domků a žije tam cca 300 lidí. V komunitě Wiso je evangelická církev. Pastor Luciano ji vede už 14 let. Více

Naše práce roste

Naše keňská misionářka Radka Rusínová shrnuje svou službu za loňský rok:

Za loňský rok se u nás toho událo opravdu hodně. Po návštěvě v České republice, jsme měli v plánu koupit pozemek, který jsme měli vyhlédnutý a dohodnutý ke koupi. Podařilo se nám našetřit nějaké peníze na pořízení pozemku a k tomu jsme získali bezúročnou půjčku od jednoho bratra a sestry z našeho sboru v Čechách. Po našem návratu do Keni jsme však zjistili, že tento vyhlédnutý pozemek již prodali někomu jinému. Pro nás to bylo štěstí v neštěstí, kdy nás Bůh opravdu ochránil. Později jsme totiž zjistili, že pozemek byl prodán najednou dvěma kupujícím. Půjčku jsme proto vrátili s tím, že až najdeme vhodný pozemek, bude nám popřípadě znovu poskytnuta. Cena pozemků však šla koncem loňského roku velmi nahoru, celkem o trojnásobek. Doposud se nám nedaří najít vhodný a cenově dostupný pozemek. Více

Narozeniny Aleny Krausové

Naše izraelská misionářka Alena Krausová oslavila své narozeniny v modlitebním domě v Eilatu. Happy birthday!

Příběh Joela

Joel v lékárně

Joel v lékárně

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti a mladé lidi z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. Dnes vás chceme seznámit s Joelovým příběhem:

Joel se narodil v roce 1985. V roce 1997 mu zemřeli oba rodiče a on se jako nejstarší sourozenec musel ve svých 12 letech začít starat o svého mladšího bratra a čtyři sestry. Bylo to velice těžké a jeho sourozenci museli postupně kvůli chudobě odejít ze školy. Tehdy mu začal pomáhat Mešak a vlastně si jej adoptoval do rodiny jako dalšího syna. Na Mešakovu prosbu jsme začali Joele podporovat. Díky naší podpoře mohl dokončit středoškolské vzdělání a začít studovat na vysoké škole farmacii. Mohl také podporovat své mladší sourozence. Více

Příběh Risper

Risper na počátku našeho sponzorování

Risper na počátku našeho sponzorování

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly z malých dětí do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. S jedním příběhem vás chceme seznámit.

 Risper Akoth se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora. Více