Křesťan a kmenová kultura

Mesak s rodinou 2015Z Keni píše náš misionář Mešak Okumu:

V červnu jsem mohl organizovat trénink pro skupinu více než 70 anglikánských duchovních ve slumu Kamwokya v ugandské Kampale. Účastnil se i jejich biskup.

V září následoval tréninkový seminář ve slumu Kayole v Nairobi, kterého se zúčastnilo 35 pastorů a církevních vedoucích. Vše probíhalo velmi dobře a pastoři byli za tento seminář vděčni. Hned začali plánovat, jak získané poznatky dále využít v jejich sborech. Součástí tréninku byla i pastorační a poradenská služba pro účastníky.

Hovořili jsme také o rozdílech mezi jednotlivými etnickými skupinami a o tom, jaké lži si Satan používá k jejich zotročení. Na závěr cvičení každá skupina sdílela své poznatky, což vyvolalo množství námětů k přemýšlení o tom, proč se lidé z dané skupiny chovají právě tak, jak se chovají. To bylo příležitostí podívat se na věci z biblické perspektivy.

Mesak 2017.jpgPo ukončení programu za mnou přišla jedna z účastnic a řekla mi: “Připadalo mi, jako byste celou dobu mluvil o mně! Víte, co udělalo dodržování kmenových tradic s mým životem? Když zemřel můj první manžel, byly jsme já a moje dcera nuceny mými rodiči a rodiči mého druhého manžela podstoupit různé rituály. Patřilo k nim ostříhání vlasů, které mělo symbolizovat rituální očištění od smrti. Pak jsem měla podstoupit sexuální styk s bratrem mého druhého manžela, také kvůli “očištění”. To jsem ale odmítla a utekla jsem spolu s dcerou k mým rodičům. Po mnoho následujících roků, a to i poté, co jsem se stala křesťankou, jsem prožívala těžké pocity viny, že jsem nenaplnila vůli svých předků, a strach, že se mi stane něco zlého. Až dnes jsem pochopila, že jsem v Kristu nové stvoření a zvrácené rituály mých předků nade mnou nemají žádnou moc!“ Tento trénink způsobil skutečně mocné změny v životech jeho účastníků. Mnozí z nich mě žádali o radu, jak se správně zachovat jako křesťané tváří v tvář různým požadavkům své kultury.

Mešak Okumu

Prosba z kanceláře NFKMS: Mešakovi v jeho službě velmi pomáhá auto, které si před lety mohl pořídit zásluhou naší sbírky. V současné době se auto již rozpadá. Před časem jsme vyhlásili sbírku na nové. Pokud byste chtěli Mešakovi pomoci v jeho službě, můžete poslat příspěvek na náš účet 577409193/0300 s var. symbolem 630. Děkujeme.