Nové biblické kurzy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZ Nikaragui píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Milí bratři a sestry, zdravíme vás z Nikaragui. Jsme vděční Bohu, že nám dal důvěru, když nám svěřil evangelium o Jeho Synu. Děkujeme vám všem, kdo jste se s důvěrou přidali k naší misii mezi lidem mayangna v Nikaragui, a tak společně naplňujeme Boží povolání a poslání.

V červenci jsme dostali povolení k pobytu tady v Nikaragui na dalších 5 let. Bylo to trochu napínavé, měnily se zákony a nařízení. Někteří cizinci, žijící v Nikaragui, na toto povolení tentokrát čekali i jeden rok. V čase podání žádosti se nesmí vycestovat ze země, dokud žádost není vyřízena. Moc vám děkujeme za vaše modlitby ohledně této záležitosti.

Celé léto jsme pracovali na biblické lekci o večeři Páně. Lekce je hotová ve španělštině a dá-li Pán, začátkem příštího roku bychom jí nahráli audio španělsko-mayangna. Abychom mohli lekci napsat, nejdříve jsme hledali materiály o večeři Páně, aby lekce byla srozumitelná, aby to nebylo učení o nějakém nábožném obřadu a aby se to domorodcům propojovalo s jejich zvyky. V domorodé kultuře mají mnoho okultních praktik, kdy šamani připravují různá jídla z jistých druhů zvířat nebo okultní nápoje. Někdy se k obřadům používá i krev. Večeře Páně je vyjádřením Boží Nové smlouvy s člověkem a v podstatě je v ní celá Nová smlouva obsažená. Když byla lekce hotová, opravovali jsme gramatiku a výrazy a vyjádření ve španělštině. Například španělská Bible používá k vyjádření Ježíšovi výzvy „vezměte a jezte“ 2. osobu množného čísla. Tady v Nikaragui se ale používá imperativ ve 3. osobě. Některé španělské výrazy, které se používají ve Španělsku, tady v Nikaragui mají hanlivý význam nebo jsou nesrozumitelné. Čím více jsme studovali předmět večeře Páně, tím více to sloužilo nám samotným a po mnoha letech křesťanství jsme přijali nová zjevení z Písma a večeře Páně pro nás úplně ožila. Rozhodli jsme se sdílet některé podněty k večeři Páně i s vámi v Čechách. Na internetu na Youtube najdete od nás Večeře Páně 1-4. Nebo krátké tematické celky k tomuto tématu.

Jinak nás v létě navštívily dvě rodiny místních nikaragujských misionářů. Jedna rodina se vrátila z misie v Africe, kde byli 2 roky v jedné striktně muslimské zemi. Přijeli k nám na návštěvu několikrát. Bylo moc požehnané, že jsme se mohli navzájem o misii sdílet. Velmi upřímně i o osobních zkušenostech. Ta druhá rodina, která nás navštívila, se na misii chystá. Také se přijeli s námi sdílet. Pojí nás sedmileté přátelství a důvěra.

Díky Bohu daří se nám dobře. Jsme vděční za jeho ochranu. Děkujeme za vaše modlitby. Hurikán, který nedávno zasáhl část Nikaragui a Střední Ameriky, naše město nezasáhl. Ani tady v horách nebyly ničící záplavy, jen silné lijáky. Děti v celé Nikaragui nechodily do školy a měly hurikánové volno.

Eliška bude v listopadu končit její předškolní rok ve školce. Ve školce se jí líbí a po prázdninách (prosinec – leden) by měla nastoupit do 1 třídy. Španělštinu zvládá dobře, píše i slabikuje čtení. Nemá problém s tím, že některá španělská písmena se čtou v češtině jinak. Čte v obou jazycích.

Tento týden bude Zbyněk odjíždět do rezervace do mayangna komunity, která se jmenuje „Zátoka tygrů“. Tam pobude několik dní u rodiny, kde bychom rádi příští rok začali se zakládáním církví, právě s biblickým kurzem základů nahraných španělsko-mayangna. Už víte, že mayangna Sauni Bu nemají ani Bibli ani jen Nový zákon v jejich jazykovém dialektu. Dá se říci, že Zbyněk jede do Nawahwas připravit půdu pro zasetí semena Božího Slova.

Děkujeme vám, za vaší účast v této misii, za modlitby i podporu. V Čechách je teď vlna očekávání vytržení. I my se těšíme na Ježíšův návrat a na to, že už navždy budeme s Ním. Do té doby misie pokračuje. Děkujeme vám, že pokračujete s námi.

K modlitbám:

Za naše zdraví a ochranu Boží ve městě i na cestě při Zbyňkově misijním výjezdu. Za pokračování příprav audio projektu, aby mohlo být vše zdárně dokončeno během příštího roku, a bude-li to možné, abychom už příští rok mohli začít jezdit s tímto audio do komunit mayangna.

V našich modlitbách za vás s vděčností děkujeme Bohu a děkujeme za českou církev, která je vřelá, živá a probuzená.

v lásce

Zbyněk, Pavla, Eliška Klingerovi