Komunita Bétel hledá ženy, které se chtějí léčit ze závislosti

Tisi 2015.jpgNové zprávy z komunity Bétel posílají manželé Tiší:

V září jsme založili komunitu pro ženy. Nakonec jsme se rozhodli, že komunitu začneme v bytě, který jsme postavili na našem pozemku v Kralupech. V tuto chvíli máme kapacitu 5 žen. Zatím jsme nijak zvlášť neinformovali o tom, že komunitu máme, i tak projevilo zájem o léčbu u nás 5 závislých, nicméně z různých důvodů ani jedna zatím nenastoupila. Čeká nás hodně práce v propagaci. Pracujeme na nových letácích, chystáme se jít na ulice a oslovit ženy přímo tam. Dále budeme navštěvovat věznice, protidrogové koordinátory a tak. Zároveň je to příležitost pro vás, je to oblast, ve které nám můžete pomoci. Budeme rádi, když o naší nové komunitě budete informovat, případně budete rozdávat naše letáky. Modlete se s námi, nových žen se nemůžeme dočkat!

V komunitě pro muže máme stabilní skupinu 10 kluků, z nichž dva se připravují na řádný odchod po ukončení programu. V srpnu jsme měli křty, pokřtili jsme dva kluky. Obě svědectví jsou nádhernými příběhy o Boží lásce a milosti. Jeden z nich byl u nás několikrát a o Pánu Ježíši nechtěl ani slyšet. Po jeho druhém odchodu jsme pak dostali dopis z vězení. Poslali jsme mu tam Bibli a další křesťanské knihy a také ho několikrát navštívili. Po ukončení trestu nastoupil k nám, přijal Pána, nechal se pokřtít a teď už roste jako z vody. Druhý příběh je úplně jiný. J. D. přišel dva týdny před akcí Awakening Europe, tam na výzvu Reinharda Bonkeho vydal svůj život Pánu. Proměna Boží láskou je na něm opravdu vidět.

betel1

Na potravinové sbírce

Opět jsme se účastnili celonárodní potravinové sbírky. I letos jsme měli na starost Tesco na Kladně. Byl to moc fajn společný čas a vybralo se přes tunu potravin a drogerie. Zdálo se nám, že lidé byli vstřícnější než loni a dárcům děkujeme.

V příštím školním roce bude Veronika bohužel muset ukončit práci v Etických dílnách®. Tento rok dotáhne dokonce tak, jak školám slíbila. V tuto chvíli se modlíme za lektora/lektorku, kteří by mohli v Kralupech na ZŠ působit. Etické dílny® jsou skvělé programy primární prevence, které mají certifikát kvality MŠMT. Ředitelé v Kralupech je velmi dobře přijali a to, že po čtyřech letech končí nesou velmi těžce. Rádi bychom vás také požádali, abyste zvážili příspěvek na vánoční projekt na podporu programu Etické dílny® s názvem: Vánoční dárek pro mladou generaci, kterým můžete přispět na 1 a více hodin na ZŠ. Detaily najdete na: www.hope4kids.cz

Stejně tak bohužel v tomto školním roce nepokračujeme v Teen Clubu. Pokud chceme dělat kvalitně komunitu, činit učedníky, být svědectvím v našem městě a rozvíjet činnost Bételu, musíme některé věci opustit, přestože to hodně bolí. Teen Club byl stále populární, nepodařilo se nám ale získat žádné pomocníky.

Milí přátelé, rádi bychom využili blížících se Vánoc a srdečně vám poděkovali za vaše přátelství, modlitby, partnerství v naší službě a finanční dary, které někteří posíláte věrně už téměř 20 let. Přejeme vám poklidný advent a krásné Vánoce. Těšíme se na to, co bude Pán dělat v našich i vašich životech v příštím roce.

Témata k modlitbám:

Neustávejte v modlitbách za mužskou komunitu. NICMÉNĚ teď opravdu nejvíce potřebujeme, aby se co nejrychleji roznesla zpráva, že máme komunitu pro ženy. Modlete se za ženy závislé, zapojené v prostituci, žijící na ulici, aby volaly a přicházely do Bételu, a abychom jim mohli a uměli pomoct.

Modlete se za naše tři vedoucí Vítka, Martyho a Danielu, aby rostli v autoritě, moudrosti a především lásce k Pánu.

Modlete se, aby muži, kteří od nás z léčby odcházejí našli svoje místo v církvi a i nadále rostli v Pánu.

Modlete se, aby Pán našel a povolal lektora programu Etické dílny®, který nahradí Veroniku na školách v Kralupech nad Vltavou.

 S láskou,

Petr, Veronika, Jakub a Hanka Tiší