Jak být učedníkem

IMG_1326.jpgZ Nikaraguy píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Milí,

posíláme vám pozdravy z Nikaraguy a chceme s vámi krátce sdílet, co nového je v naší misii. V listopadu jsme připravili poslední lekci do biblických základů. Je to lekce o učednictví. Jak být učedníkem Ježíše Krista a pomáhat druhým být učedníkem Ježíše Krista. Také jsme v listopadu nahráli španělsky lekci o Večeři Páně a lekci o učednictví. Začátkem příštího roku snad v únoru by měla přijet sestra Elida, a budeme nahrávat tyto lekce španělsko mayangna. V listopadu Eliška dokončila školku, dostala vysvědčení a 3.prosince měla Eliška dokonce promoci. Tady v Nikaragui se promoce pořádá na konci školky, pak v 6 ročníku základní školy, a pak při dokončení druhého stupně základní školy. A byla to promoce s velkou slávou. Eliška dostala diplom. V prosinci za námi do Jinotegy přijeli bratr Rosalío a sestra Melba, mohli jsme jim předat finanční požehnání od české církve. Jedna z českých církví se rozhodla bratrovi Rosalíovi a sestře Melbě finančně požehnat. Ještě k nám teď v prosinci přijel pastor Fanor z Bosawas. Jsme velmi vděční Bohu za jeho věrnost a milost a milosrdenství. Děkujeme i vám všem, kdo jste s námi po celý rok 2017 věrně stáli v misii v modlitbách, ve vaší péči o nás, ve vašich finančních darech.

Díky vám, můžeme být tady a můžeme být požehnáním pro lid mayangna Sauni Bu. Také jsme požehnáním pro mnohé místní lidi tady v Nikaragui. Přejeme vám všem, ať v příštím roce stále prožíváte Boží věrnost. Věrný je ten, skrze něhož jsme povoláni do obecenství s jeho synem, Ježíšem Kristem, naším Pánem. Přejeme vám, ať se odvážíte Bohu naplno důvěřovat a naplníte Jeho vůli ve vašich životech. Přejeme vám, kteří jste na misijní pole povoláni, abyste vyšli. A přejeme vám, kdo jste v zázemí, abyste se radovali společně s misionáři, tak jako se raduje rozsévač i žnec. Je to slavné, že církev v Čechách má podíl na spasení duší na mnoha vzdálených místech na zemi. Děkujeme vám,

vaše misie

Zbyněk, Pavla a Eliška Klingerovi