Boží milost je nepředvídatelná

IMG_4166.jpgNáš misionář v Chorvatsku Jirka Dohnal bilancuje uplynulý rok:

Srdečně zdravím z Rovinje a přináším stručný přehled událostí v roce 2017. Z těch úžasných věcí, které tady Pán v letos udělal, vyberu jen pár, a přidám něco z rodinného života. Pokud chceš naši službu a život sledovat podrobněji a v průběhu roku, pak je to možné na Facebooku ve skupině Misie v Chorvatsku. Stačí se přihlásit a požádat o členství ve skupině.

Mám velkou radost z toho, že letos došlo k předání štafety vedení mládeže. Đani vedl mládež přes 10 let a situace dozrála k tomu, aby vedení předal mladšímu Andreovi. Andreje znám doslova od miminka. Pamatuji si jak jsem byl v roce 1995 navštívit jeho maminku Evu v porodnici v Pule. Tehdy jsem byl ještě pastor v KS Praha – Sever a tou dobou jsme s Káťou byli na čtyřměsíčním misijním pobytu v Rovinji v sirotčinci OAZA, kde jsme dobrovolničili a učili se jazyk. Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že jednoho dne budu Andreje ustanovovat jako vedoucího mládeže ve svém sboru a že se stane mým učedníkem. Přestože naše mládež není nijak početná, věnujeme se poměrně intenzivně budování jejího jádra, ze kterého, jak věřím, jednou budou sloupy sboru. Každý týden s nimi probíráme biblické kurzy na základní témata Písma a kromě toho se věnuji Andreovi ještě individuálně. Scházím se s ním ještě zvlášť a v létě jsem ho vzal do hor na třídenní výpravu, kde jsme celé dny mluvili o Písmu, o životě a o rodině. Je to perspektivní kluk a Terezčin kamarád. Moc mě povzbuzuje, když vidím, jak Andrej duchovně roste. Vidím, že i Terezka má na něj dobrý vliv a že se mezi nimi buduje hezké přátelství.

F5F7V listopadu jsem vzal pár mladých na výpravu do pohoří Učka. Jen mi bylo líto, že nemohli jet všichni, protože to byl skvělý výlet. Vzali jsme s sebou i našeho Martínka, který těch 20km ušel jako nic. Na takových výletech je vždycky spousta příležitostí k rozhovorům, které jsou často pro ty mladé klíčové. Vrátili jsme se za tmy a docela zrasovaní, ale už druhý den se mě mladí ptali, kdy pojedeme znovu.

Terezka byla letos o prázdninách na mládežnickém kempu v Izraeli a během těch 14-ti dnů se tam s ní něco stalo. Vrátila se plná kuráže a začala se ve sboru mnohem více zapojovat. Když má ve sboru třeba úvod, mluví zcela bez trémy a jako by mluvit před lidmi byl její denní chleba. Dokonce měla slovo na „snídani pro ženy“ což je evangelizační akce, kam ženy z našeho sboru zvou své nevěřící kamarádky.

Do služeb ve sboru se zapojují noví lidé. Považuji za důležité, aby lidé vnímali službu Bohu jako výsadu. Proto se snažím zdůrazňovat, že služba Bohu je výsada a pokud se člověk zaváže k nějaké službě, mělo by to být z čiré lásky k Pánu a ne proto, že je to potřeba a nikdo jiný se nepřihlásil. Pak považuji za důležité, aby vítal korekci druhých a byl ochoten se pořád učit a teprve potom mě zajímají schopnosti. Kdysi z našeho sboru odešla ve zlém skupina lidí, kterou vedl Nevio a Eva. Naposlouchal jsem se tehdy takové kritiky a slyšel tolik pomluv a výhrůžek, že mě to tehdy skoro otrávilo. Po létech se tato skupina vrátila v pokání zpět do sboru. A nejen to. Jsou v něm aktivně zapojeni do služeb. Když vidím Evu, jak káže, nebo Nevia, jak má úvod na začátku bohoslužeb, tak si vždycky říkám: „Boží milost je nepředvídatelná!“

V únoru měla Káťa ve sboru své druhé kázání v životě. A bylo to výborné. Téma: „Rodina – místo lásky.“ Káťa má speciální pomazání mluvit o rodině, manželství, výchově dětí atd. Proč? Protože je naprosto skvělá manželka, maminka a hospodyňka. Mimo jiné, samozřejmě.

Občas děláme sborový den s grilovačkou a společenskými hrami. Děti i mladí se vyblbnou a všechny nás to stmelí. Přes léto míváme ve sboru spoustu návštěv, převážně hostů, co přijeli do Rovinje nebo Puly na dovolenou. Tak musíme kázání překládat do češtiny.

DE17

Jirkův nástupce Goran

Moje mezisborová služba dál pokračuje v mezích, které jsem si stanovil, abych kvůli této službě nešidil sbor. Není to pro mne jednoduché, protože nejsem typ, co dokáže jet po dvou kolejích dlouho. Tak se těším, že koncem roku 2018 Goran převezme vedení sboru a já budu uvolněnější pro mezisborovou službu. Zejména bych se chtěl ještě víc věnovat pastorům tady na Istrii a v Chorvatsku vůbec.

Teď kážu občas někde v jiném sboru nebo na nějaké konferenci, ale až Goran převezme sbor, rád bych pak kázal mimo sbor tak jednou měsíčně. Taky bych se věnoval intenzivněji službě vyhořelým pastorům a služebníkům. Ono se to stejně v nějaké míře děje už asi tak 10 let. Ať už jsme tady, nebo na návštěvě v Česku, Pán nám posílá do cesty pastory a vedoucí, kteří buď „doutnají,“ nebo brzy budou, nebo jsou už vyhořelí. Vidím, že si mě Pán v této službě používá. Položil mi na srdce tuto službu už před více jak deseti lety. Nicméně teprve nyní to vypadá, že přede mnou otevírá dveře této služby dokořán. Nemám nejmenší pochyby o tom, že Goran bude skvělý nástupce. Sleduji jeho růst od jeho obrácení až dodnes. V mnohém mě přerostl a mám se od něj co učit. Koncem příštího roku bude ustanoven pastorem na zkušební dobu jednoho roku, aby si vyzkoušel, zda je to služba pro něj, a taky, aby mu ostatní členové sboru poskytli zpětnou vazbu. Já budu dál součástí sboru a staršovstva a Gorana budu všemožně podporovat a pomáhat mu v jeho nové pozici a budu sloužit ve sboru, jak bude potřeba.

Když jsem v březnu 2009 poprvé svolal pastory Istrie na první společnou pastorálku, netušil jsem, co se tím spustí a že se naše spolupráce tak rozroste. Dnes máme jednou měsíčně společné modlitební po městech, jednou za 3 měsíce společné bohoslužby a pastorálky. Pořádáme společné semináře a 2 roky jsme společně organizovali biblickou školu ELLEL. Vztahy mezi námi pastory a mezi našimi sbory se totálně změnily. Cítím však, že jsme se zastavili v určitém bodě a musíme se posunout dál. Což ode mne vyžaduje investovat do této služby víc času a energie. Podobně prožívám i svou službu v Teologické komisi. Taky bych se rád této práci věnoval víc než dosud a mám naději, že to blízké budoucnosti bude možné.

Jirka Dohnal

Dokument Jirkova syna Matyáše o misii v Rovinji si můžete prohlédnout zde: https://youtu.be/xb_E8WFkj84