Nová setkání

gambi.jpgZe Sicílie píše alespoň krátce náš misionář mezi uprchlíky „Pavel“.

Podzim byl plný událostí a také po všech stránkách velmi náročný. Vše jsem dokončoval s vypětím posledních sil. Přijely různé skupiny bratří a sester z Čech i zahraničí, a tak jsme společně mohli trávit čas s cizinci a být jim svědectvím. Proběhla také sklizeň oliv a tak se také již k vám dostal olej, který si stále více získává na oblibě. Jsem rád, že tak slouží misii i vám a máme z něj oboustranný užitek.

Jistá setkání byla opravdu shůry připravená. Jedním z nich byl jistý politik (muslim), řekněme Tonda. Jako hlavní představitel opozice prezidenta musel pod hrozbou smrti uprchnout. Sdíleli jsme mnohé věci, včetně víry a mám naději, že mu to bude svědectvím.

Jiný byl jeden Turek, řekněme Franta, který sice pocházel z křesťanské rodiny, ale tu opustil a konvertoval k islámu, který nyní vehementně brání. Naše setkání těšilo i jej. Velkou radost mi udělal jeden mladý Egypťan, který si ode mě vyžádal Bibli a během několika dní již přečetl 500 stran. Prosme za ně a mnohé další, kteří jsou v táboře, a také za další dělníky na tuto žeň.

Pavel