Návštěva z Česka

IMG_7295.jpg

Rodina Klingerových

Krátký pozdrav z Nikaraguy posílají manželé Klingerovi:

Zdravíme vás z Nikaragui,

začátkem dubna za námi přijeli na návštěvu 2 bratři z Čech (Michal Klesnil, ředitel NFKMS, a bratr Dušan). Návštěva nás velmi potěšila a požehnala. Krátce po jejich příjezdu bratři navštívili naší místní církev. V církvi se náš pastor Juan společně s celým shromážděním za bratry modlil a žehnal jim na misijní cestu do Bosawas k domorodcům.

 Potom bratři odjeli společně se Zbyňkem a pastorem Fanorem do Bosawas, kde byli na krátkém misijním výjezdu u domorodců mayangna i miskito. Navštívili různé komunity a ve většině z nich se kromě jiného modlili za nemocné. Bratrům se v rezervaci líbilo a byli potěšení. Byli povzbuzeni, ze setkání s místními křesťany. Jsme rádi, že bratři dostali povolení jet do rezervace, protože podmínky pro vstup do rezervace se v poslední době zpřísňují. Jsme rádi, že bratři mohli alespoň na velice kratičký omezený čas vidět, kde naše misie, už delší čas pracuje. Jsme rádi, že se bratři mohli potěšit se ze svědectví o díle, které Bůh koná v Bosawas skrze českou církev.

IMG_6979.jpg

Na řece Bocay

Po návratu z misijního výjezdu si bratři u nás ještě několik dní odpočinuli a užili jsme si společný čas. Pro nás pro celou rodinu byla tato návštěva vzpruhou a občerstvením a jsme za tuto návštěvu velmi velmi vděční.

Ještě než bratři odjeli zpět do Čech, vypukly v Nikaragui násilné nepokoje. Mnoho cizinců, kteří zde byli na stálo, ze země odcestovali. Situace je momentálně ve stadiu vyjednávání, ale zůstává napnutá. Prosíme vás o modlitby za naší ochranu a bezpečí, a za to abychom zde mohli zůstat a pokračovat v naší práci. Prosíme také za modlitby za pokoj pro Nikaraguu a za nenásilné vyřešení současné krize.

Děkujeme vám

Zbyněk a Pavla Klingerovi