Nová škola pro chudé děti

Novinky z Keni sdílí náš misionář Mešak Okumu:

Zdravím všechny české přátele a podporovatele naší služby. Naše rodina se má dobře. Syn Gedeliah je ve 3. ročníku univerzity, Marianne je v posledním ročníku střední školy, Wayne Daniels chodí do 7. třídy základní školy, Andy do páté a Terry je ve třetí. Nejmladší dcera Paula právě oslavila jeden rok a zdárně roste. Také manželka Jane je v pořádku a všechny pozdravuje.

Pozdravují také všechny keňské děti sponzorované českými dárci. Alvin, Brian a Grace se právě připravují na závěrečné zkoušky na střední škole. Zatím si vedou dobře a dá-li Bůh, mohli by příští rok nastoupit na univerzity. Clinton nastoupil na univerzitu v srpnu a modlí se za Boží zaopatření, aby nemusel ukončit svá studia kvůli nedostatku peněz. Také Anthony bude koncem tohoto měsíce dělat závěrečné zkoušky. Eunice, Felix, Rachel, Arnold a Elvis si vedou na svých školách také dobře. Helen a Mercy pokračují v univerzitních studiích.

Ohledně mé služby jdou věci dopředu a jsem Bohu vděčný za jeho věrnost. Založili jsme dvě nové církve mezi Masaji. Také naše církev v Ngong Hills je v pořádku. Jako součást služby místní komunitě jsme založili školu pro malé děti. V současné době máme 16 dětí a dva učitele. Je pro nás velmi obtížné shánět peníze na jejich plat, ale jsme vděčni Bohu, že můžeme sloužit lidem kolem nás a zjevovat jim Boží lásku skrze vzdělávání jejich dětí.

Mám čím dál větší problémy se svou starou Toyotou, kterou jsme zakoupili již ojetou za peníze od českých dárců v roce 2008. Úpěnlivě se modlím, aby se brzy vybralo potřebných 14.000 dolarů na „nové“ ojeté terénní auto a já mohl pokračovat ve své službě. (V současné době máme shromážděno přibližně 10.000 USD – pozn. NFKMS)

S pozdravy

Mešak Okumu