Nový misijní výjezd

Náš misionář Zbyněk Klinger vyrazil na nový misijní výjezd do domorodých komunit. Tentokrát poprvé vezl dlouho připravované audionahrávky.

Misijní výjezd trval od 13.září do 2.října. Pro nás to byl mimořádný výjezd, na který jsme se vlastně těšili 4 roky. Zhruba 4 roky jsme průběžně nahrávali biblické základy a kázání španělsko-mayangna, a to, co jsme viděli v našich vizích nebo představách, se mělo realizovat právě v tomto misijním výjezdu. Zbyněk byl moc rád, že na výjezd nejel sám, ale přijel mu pomoci bratr Petr z Čech. Petr už u nás byl vloni a také byl i na misijním výjezdu v Bosawas, takže už trochu věděl, do čeho jde. Tentokrát Petr přijel v plném období dešťů. Nejsilnější deště, cyklony nebo hurikány obvykle bývají právě v tomto období. Bratři vezli na rozdávání španělské Bible. A hlavně cca 40 malých audio přístrojů, kde je nahraných asi 27 hodin španělsko-mayangna. Biblické základy, kázání, chvály, svědectví atd.

V komunitě Navahwas proběhlo 10 večerů biblického vyučování. Poslední večer na lekci o učednících už bylo plno asi 50-60 lidí. Ukázalo se, že baterie v přístroji, který se každý večer pouštěl, už byly slabé, přístroj se špatně dobíjel a bratři (Zbyněk a Petr) museli točit klikou. V točení se střídali, někdy točili i 2 hodiny. Viz video:

Během kurzu 8 lidí přijalo Pána Ježíše Krista za jejich Pána a Spasitele. Byli pokřtěni 3 lidé. V komunitě Navahwas nechali bratři 30 malých audio přístrojů, aby lidé mohli poslouchat nahrávky španělsko-mayangna.

Samasca

Z Navahwas jeli bratři Zbyněk a Petr do Samascy navštívit rodinu bratra Fanora. Zajeli i do miskito komunity San Andres. Tam se modlili za posedlé a démonizované mladé lidi. Když se pak v noci vraceli loďkou domů, zastihla je za tmy v prudké řece deštivá bouře. Loďka byla velmi vratká a jen díky Bohu všichni bezpečně dopluli domů. V Samasce bylo pokřtěno 7 lidí. Z toho 5 z rodiny bratra Celestýna. Bratr Celestýn a jeho rodina se obrátili asi před 2 měsíci a zúčastnili se několika biblických večerů v Navahwas. Celkem bylo pokřtěno 10 lidí. 3 v Navahwas a 7 v Samasca, z toho 8 lidí ze účastnilo i kurzu biblických základů.

Brikputuwas

V neděli se konala bohoslužba v komunitě Brikputuwas. Tuto komunitu navštívili na jaře i bratři Michal a Dušan, kteří tady za námi byli. V komunitě právě vznikla křesťanská církev tvořená několika ženami a dětmi. Neměli kde se scházet a tak toužili postavit nějaký dům, kde by se Boží lid mohl scházet. Jejich prosté domečky k tomu sloužit nemohly. Pod střechu se tam vejde sotva pár lidí z rodiny. Zbyněk vnímal od Boha, ať finanční prosbu našich bratří zaopatří naše misie. Domluvil se s pastorem Fanorem, že my dáme finance a oni přiloží ruku k dílu. V té době se nám ozvala naše církev, že mají na srdci poslat mimořádný finanční dar, a ptali se, na co by to mělo být. Domluvili jsme se, že dar půjde právě na stavbu církevního domečku v komunitě Brikputuwas. Pastor Fanor dostal v srpnu peníze a pustil se naléhavě do díla. Na stavbě pracovali muži, ženy, děti. A dům je hotov. Církev má místo, kde se může scházet. Teď je období dešťů a nejde se scházet venku. Do Brikputuwasu se chystá Zbyněk v listopadu s kurzem biblických základů. Z misijního výjezdu se bratři Petr a Zbyněk vrátili šťastní.

Moc vám děkujeme za všechna tato svědectví, protože v nich jste i vy. Děkujeme za modlitby i finance.

Manželé Klingerovi