Směr: Jeruzalém

Uprchlíci, mezi kterými Pavel působil

Uprchlíci, mezi kterými Pavel působil

Náš misionář „Pavel“ informuje o zásadních změnách ve své službě a životě:

Milí přátelé,

pokoj vám! Zdravím vás v Kristu a doufám, že jste měli požehnané léto. Letošní rok přinesl zásadní změny, o kterých vás chci informovat.

Již v zimě jsem došel k velkému vyčerpání. I po delším odpočinku se však ukázalo, že těm výzvám na Sicílii nejsem schopen sám čelit. Velmi mě to trápilo, protože to dílo tam společně vidíme za moc dobré a užitečné. Chtěl jsem pokračovat, ale už jsem zkrátka nemohl dál. Celé ty roky jsem se modlil za stálé spolupracovníky, ale ti nepřišli. Samozřejmě jsem tuto situaci stále řešil s Bohem i církví – hledal jsem obnovu sil, ale porozuměl jsem tomu, že sám nemohu dlouhodobě v této službě stát, prostě to nejde. Rozhodl jsem se dále v této misii nepokračovat. Udělal jsem, co jsem uměl a mohl, aby evangelium rostlo mezi muslimy. A vy jste toho byli se mnou účastni, čehož si velmi vážím! Děkuji!

Byl jsem dále otevřený vlastně pro cokoliv. A přišlo překvapení, které jsem nečekal. Na jaře jsem navštívil Izrael, kde jsem se zapojil v pouličních evangelizacích a viděl jsem velké ovoce, i otevřené dveře. Sloužil jsem s místními věřícími. Mnoho lidí bylo osloveno evangeliem, viděli jsme také některá uzdravení. V posledních měsících jsem nabyl přesvědčení, že jsem veden právě tam, a to především ke službě židům. Je to změna – o takovém směru jsem neuvažoval. Vidím v tom ale Boží vedení, které se mi dále jen potvrzuje.

Můj sbor mě bude dále v této službě i novém směru podporovat. Zanedlouho odcestuji do Izraele, abych dělal další kroky přímo na místě. V Jeruzalémě se připojím k místnímu sboru. Přimlouvejte se prosím za mne, aby mi Pán dále odhalil své úmysly místo sledování mých vlastních představ. Uvažuji o dlouhodobém pobytu, což bude také znamenat mít nějakou práci či studium jako důvod k pobytu – to bude důležité. Rád bych se nyní věnoval především hebrejštině.

Jsem velmi vděčný za vaši dosavadní podporu, modlitby i finanční dary. Věřím, že to bylo dobré dílo. A těší mě také, když budeme moci spolupracovat i na jiném místě. Je to nový začátek, ale i nová příležitost k Boží oslavě. Budu potřebovat jeho vedení a zmocnění – za to se prosím přimlouvejte.

Raduji se z Božího jednání. Snad jen dvě zpráva z poslední doby – jeden bezdomovec byl zbit tak surově, že neviděl na jedno oko. Oční lékařka viděla operaci jako jedinou možnost, aby znovu viděl. Po mé modlitbě opět prohlédl, zrak je úplně v pořádku. A druhá – moje spolužačka z gymnázia se po našem rozhovoru rozhodla v noci modlit k Bohu, který ji hned naplnil obrovským „zlatým světlem“, nic podobného prý nikdy nezažila. Chvála Bohu za to! Modlete se, prosím za ně.

Bůh ať vás vodu po svých cestách a plní svým duchem!

V Kristu,

Pavel

Vyjádření Nadačního fondu KMS: Pavlovo rozhodnutí náš poněkud překvapilo, třebaže jsme věděli o jeho dlouhodobých těžkostech a snažili jsme se mu pomáhat s jejich řešením. Po modlitbách, osobním setkání s Pavlem a také po vyjádření jeho vysílajícího sboru, že jej chce podporovat v jeho nové vizi, jsme se nakonec rozhodli v naší podpoře jeho služby pokračovat.