Audioprojekt začíná nést ovoce

Po několik let připravovali naši misionáři v Nikaragui manželé Klingerovi audionahrávky s lekcemi křesťanských základů v jazyce kmene mayangna. Nyní začínají sklízet první ovoce.

V listopadu byla naše misie v komunitě Brikputuwas. Brikputuwas v jazyce mayangna znamená zátoka kaštanů. Místní kaštanové stromy jsou vlastně chlebovníky. Zbyňkovi přijel pomoci bratr Pavel. V komunitě Brikputuwas nedávno dokončili stavbu modlitebního domu, kde se schází církev. Církev vede pastor Fanor a jeho žena Elida. Dojíždějí sem z komunity, která je vzdálená asi 40 minut cesty lodí.

Bratři Zbyněk a Pavel bydleli ve velmi skromném domě v rodině místních křesťanů. Každé pozdní odpoledne probíhal v modlitebně kurz biblických základů španělsko-mayangna. Průměrně chodilo na kurz asi 14 dospělých a stejně tak i dětí. Poslední den kurzu přišlo asi 25 dospělých a o něco více dětí. Téměř na každém biblickém setkání byly 2 výzvy. Jedna výzva k přijetí Pána Ježíše pro ty, kteří ho ještě nepřijali, a druhá výzva pro ty, kteří Pána Ježíše už přijali, ale nechodili s ním a chtějí ho znovu následovat. Tady se tomu říká modlit se modlitbu usmíření. Za dobu pobytu bratří se 6 lidí modlilo modlitbu přijetí Pána Ježíše a 9 lidí se modlilo modlitbu smíření. Také se bratři pravidelně modlili za nemocné. Bratři v Brikputuwasu rozdali 12 audiopřístrojů s nahranými lekcemi, kázáními a chválami španělsko-mayangna, 15 španělských Biblí a 6x skripta textů, které doprovází kurz, a letáčky.

Další misijní výjezd plánujeme po novém roce. Bude potřeba pořídit nový audiopřístroj, ze kterého se lekce na biblických hodinách přehrávají. Ani nové baterie už náš současný přístroj neoživily tak, jak původně fungoval. Také je problém s dobíjením, protože v džungli jsou jen slabé solární panely. Často museli bratři celý kurz točit klikou, aby přístroj hrál. Ještě budeme potřebovat další audio přístroje, které v komunitách rozdáváme zdarma. Je na nich nahráno cca 27 hodin kázání vyučování a chvály španělsko-mayangna. Pokud byste to měli na srdci, můžete naší misii na tyto přístroje přispět.

Naše rodina je díky Bohu v pořádku. Elišce právě končí 1. třída a nový školní rok začíná opět v únoru. Dá li Pán, půjde Eliška od února do druhé třídy. Také vám děkujeme za modlitby, kdo jste se modlili za naše pokojné noci. Prodejna alkoholu, která fungovala 24 hodin denně a byla naproti našemu domu, se přestěhovala.

Děkujeme vám všem za modlitby za misii v Bosawas, za misii tady v Nikaragui, za nás, za naší ochranu a zdraví. Děkujeme vám všem za vaší finanční podporu.

Bůh žehnej vašim srdcím

Zbyněk a Pavla Klingerovi