Setkání s hledajícími

Chrámová horaJak jsme nedávno informovali, náš misionář „Pavel“ přesídlil do Izraele. Zde je jeho aktuální pozdrav:

Milí přátelé,

přeji vám plnost Boží radosti a pokoje v našem Pánu! Děkuji za vaše přímluvy, vím o nich! Při mých modlitbách a krocích vidím jak při mě pracuje jeho milost a raduji se z toho. Zde je namátkově několik setkání – jména byla změněna.

Marek – turistický průvodce, se kterým jsme probírali různé aspekty historie Izraele, až se nakonec svěřil se silným snem, ve kterém jej tři lidé zvali, aby šel s nimi a on se plný hrůzy bránil, že ještě není připraven. My víme, co to znamená. On si to snaží ujasnit.
Jana – studentka z ortodoxního prostředí, která je nyní okouzlena činem lásky (oběti) Ješuy. Nedává ji to klidu a chce slyšet více.
Tomáš – starý muž, který (prý) přichází pravidelně podrývat autoritu Písem i Božích řádů. Pán umí pokořit tvrdohlavce, jen ať chodí…
Jiří – mladý muž z ortodox. prostředí, který si původně přišel potvrdit jestli neměli farizeové pravdu, když obvinili Ješuu z toho, že uzdravil ve jménu knížete démonů. Vznikla mnohahodinová debata nad Písmy a nakonec velmi osobní otázky nad naší vírou a vyznáním. Další hledající…
Chvála Bohu za to, jak navštěvuje svůj lid!

Dále jsou tu turisté, návštěvníci, ke kterým jsem také posílán. Například tu teď po večerech otvírám základy víry manželům z Čech, kteří si přijeli podívat na tzv. svatá místa. Sami hledí na to jak jsou ta fyzická místa vlastně prázdná. Zato nyní žasnou nad tím o co, resp. o koho tu vlastně jde :)

Každý den mám příležitosti sdílet evangelium mezi židy, což nyní vnímám jako svůj úkol. Sami se ptají a zajímají. Jsem v úžasu nad tím, jak jsou tu lidská srdce připravena. Jiní před námi pracovali a my teď sklízíme. Zdá se, že mám otevřené dveře tady působit. Zkoumám různé možnosti zapojení v evangelizační službě s místními věřícími, na jednom místě mi již byla nabídnuta spolupráce. Modlete se prosím dále za Boží vedení. Z praktických věcí bude třeba řešit bydlení – komerční cena je velmi vysoká.

Šalom, z města velikého Krále,

Pavel