Jak se zvěstuje evangelium na Vanuatu

harshova2V rámci našeho projektu podpory krátkodobých misijních výjezdů jsme finančně podpořili misii Elizabeth Harshové v oblasti jižního Pacifiku. Zde si o tom můžete něco přečíst:

Děkuji za poskytnutou podporu pro můj krátkodobý misijní výjezd, který jsem strávila službou v „Marine Reach Discipleship Training School“ na Novém Zélandu a na souostroví Vanuatu. Mohu v tom všem vidět Boží ruku, jeho lásku a věrnost. Bůh mě provedl neuvěřitelnou cestou, při které jsem mohla hlouběji vrůst do něj a lépe porozumět své identitě. V průběhu tříměsíční výukové části, které proběhla na Novém Zélandu, mě Bůh vyzýval k hledání jeho tváře a pravdy o jeho charakteru. Připomínal mi jedinečné dary, které do mě vložil, aby skrze mě mohla plynout jeho láska k lidem kolem mě. V průběhu dvouměsíční praktické části na souostroví Vanuatu jsem pak měla příležitost dávat to, co jsem přijala, a povzbuzovat jiné ženy k tomu, aby stály v Boží pravdě o sobě. Příležitost pracovat společně s dentisty a lékaři mě pak utvrdila v mé touze sloužit na tomto poli. Práce na křesťanské klinice mě velmi povzbudila a vyučila mě v tom, jak mohu jednat s každým pacientem v Kristově lásce.

Jednou z nejdůležitějších součástí naší misie bylo vyučování o zdravotní prevenci. Mnoho nemocí, které jsou na Vanuatu rozšířené, souvisí s nedostatečnou prevencí. A tak jsme strávili mnoho času vyučováním základních lekcí o důležitosti mytí rukou, čištění zubů a o správné přípravě jídla. Další důležitou součástí naší práce byly oční prohlídky a předepisování brýlí na čtení. Bylo krásné vidět tváře našich pacientů, kteří najednou jasně přečetli to, co bylo předtím rozmazané. S našimi pacienty jsme ale samozřejmě nesdíleli jen lékařské rady. Bylo mnoho příležitostí svědčit jim také o Kristově evangeliu a o jeho práci v našich životech.

Nyní mě čeká další krok v mé misijní službě. Dříve, než začnu studovat na medicíně, strávím nějaký čas na misijní základně YWAM ve španělské Malaze. Měla bych tam dohlížet na studenty a být jim ku pomoci, zejména při službě migrantům ze Severní Afriky. Tam budu také podnikat krátké misijní výjezdy.

Elizabeth Harsh