100 nových audiopřehrávačů

Nové zprávy od našich misionářů v Nikaragui manželů Klingerových:

Milí partneři a přátelé misie,

zdravíme vás v novém roce. Děkujeme za vaší účast v misii mezi lidem mayangna. Loňský rok byl pro nás velmi náročný vzhledem k občanským nepokojům, které tady vypukly na jaře. Tyto nepokoje postihli celou Nikaraguu a mají dopad na situaci v celé zemi. Letos v únoru je to již 9 roků co jsme odjeli na misii a jsme Bohu vděční, že naše misie tady v Nikaragui pokračuje.

V lednu jsme mohli pořídit 100 dalších audio přístrojů na rozdávání v rezervaci Bosawas. Do přístrojů nahrajeme Nový zákon španělsky a vyučování a kázání španělsko-mayangna. Několik desítek takových podobných přístrojů jsme už rozdali vloni na podzim. Také jsme zakoupili další přístroj na přehrávání biblického kurzu v komunitách. Je to přístroj, který má silnější reproduktor a může ho poslouchat najednou i více lidí. V případě, že není elektřina k dobití přístroje, přístroj lze udržet v chodu ručně, točením klikou. Tento přístroj používáme při biblických večerech v komunitách.

Audiopřehrávače

Audiopřehrávače

V lednu k nám na návštěvu přijeli naši přátelé misionáři z Brazílie, kteří jsou tady v Nikaragui na misii stejně dlouho jako my. Přijeli i s dalšími našimi přáteli a navzájem jsme se všichni poradovali z Božího díla, které činí Bůh skrze své služebníky.

V současné době je Zbyněk na misijním výjezdu v rezervaci Bosawas. Navštíví různé komunity, aby předběžně domluvil povolení a termín konání biblických kurzů v komunitách. Další misijní výjezd už opět s biblickým audio kurzem bude v dubnu. Zbyněk ještě s jedním bratrem z Čech se chystají jet do komunity Kayayawas.

Děkujeme za vaše modlitby za naší ochranu, moudrost a chození v Duchu. Děkujeme za vaše modlitby za naše zdraví, sílu a za milost naplňovat Boží záměr. Děkujeme za vaše modlitby za ochranu Zbyňka při misijních výjezdech a za ochranu naší rodiny v zázemí. Děkujeme i za vaší štědrou finanční podporu. Děkujeme za vaší důvěru.

V lásce Kristově

Klingerovi