Biblické kurzy v džungli

Naši nikaragujští misionáři přivítali návštěvu z Čech a vyrazili znovu do terénu:

V dubnu byla naše misie v komunitě Kayayawas. Na pomoc nám přijel bratr Dušan z Čech. V Kayayawas se konal biblický audio kurz. Pobyt v komunitě trval celkem 10 dní.

Bratři se ubytovali v domečku u bratra Alonsa. Bratr Alonso přijal Pána Ježíše Krista vloni na podzim. Minulý rok 2018 byl vážně nemocný, skoro nechodil, opíral se o hůl. Když se dozvěděl o našem biblickém kurzu, který probíhal v říjnu 2018 v Navahwas, rozhodl se jít do Navahwas modlit se za své uzdravení. Jeho žena, řekla dětem: „Rozlučte se s tatínkem, možná ho vidíte naposledy.“ Alonso se dobelhal do Navahwas, tam v modlitbě s bratry Zbyňkem a Petrem přijal Ježíše Krista, a bratři se modlili za Alonsovo uzdravení. Alonso byl spasen, zachráněn a uzdraven. Jeho zdraví se obnovilo. Právě v domě bratra Alonsa, bratři Zbyněk a Dušan bydleli.

Dušan v komunitě

Dušan v komunitě

Na biblické kurzy chodilo zpočátku 15-20 lidí převážně žen s dětmi. Na poslední lekci bylo asi kolem 50 lidí žen i mužů. Během kurzu 2 lidé odevzdali jejich život Pánu Ježíši Kristu a 2 lidé se s Ježíšem smířili. Lidé byli nadšení, když slyšeli Boží slovo v jejich jazyce. Dušan byl pro Zbyňka velká pomoc. Bratři vezli do komunity španělské Bible, texty ke kurzu, zpěvníky, audio přístroje na rozdávání, dárky, potraviny. Bratr Dušan vydatně pomáhal točit klikou přehrávače, když už měl přístroj vybitou baterii. Také se modlili za nemocné. Díky Bohu, ačkoliv Dušan po příletu k nám neměl příliš mnoho času na aklimatizaci, pobyt v džungli zvládl bez problémů. Po 10-denním výjezdu se bratři vrátili v pořádku k nám domů do Jinotegy.

Poté, co se bratři v pátek vrátili z misijního výjezdu, hned v neděli k nám nečekaně přijeli naši přátelé Carmen a Wiliam, kteří už brzy odjedou i s dětmi na dlouhodobou misii do Španělska. Společně s nimi přijeli i starší misionáři z USA Marta a Jim. Jsou to misionáři, kteří se na misiích narodili, vyrůstali a pak na nich prožili celý život i s dětmi. Jejich děti, vnuci i širší rodina jsou také misionáři. Bylo to velmi požehnané setkání.

Další Zbyňkův misijní výjezd je plánován na červen. V květnu budeme nahrávat audio do nových přístrojů a připravovat se na další výjezd.

Děkujeme vám za vaše modlitby za misijní výjezd bratří. Jejich ochrana na cestách a ochrana rodin v zázemí, detailní Boží načasování jak při výjezdu, tak i při našem společném pobytu v zázemí, to vše jsou zhmotněné modlitby. Moc vám za ně ještě jednou děkujeme

vaše misie

Zbyněk a Pavla Klingerovi