Kategorie: Andrej Borodatyj

Andrej Borodatyj

Andrej Borodatyj je pastorem sboru „Javlenija Christa“ (Zjevení Krista) v milionovém městě Lvov, středisku západní Ukrajiny. Má ženu Naďu a dva syny, Petra a Timofeje.

Již přes deset let jezdí sloužit také do naší země a mnozí jej poznali jako obdarovaného kazatele.

V současné době se dostal do svízelné ekonomické situace.


Na Ukrajině prudce vzrostly ceny nájemného a jeho cca 60-členný sbor již není schopen uhradit režijní náklady sboru, nájem sborové místnosti, Andrejův plat a jeho činži. V této situaci se někteří křesťané a sbory z České republiky rozhodli, že chtějí Andrejovi přispět na úhradu bydlení.

Pro tento účel zřizujeme nový projekt 1500 – Andrej Borodatyj.

Mobilizace k misii

Nové zprávy z Ukrajiny posílá námi podporovaný pastor Andrej Borodatyj

Zdravím z Ukrajiny
Naše nová chválící skupina se stále lepší. Plánovali jsme evangelizační koncert pro mladé lidi, na který jsme zvali prostřednictvím Internetu. Počítali jsme s až 500 účastníky, ale čáru přes rozpočet nám udělala epidemie chřipky v naší zemi a s ní spojený zákaz hromadných akcí. Více

Misijní cesta do Itálie

Letos jsme vnímali, že přišel čas jet do Itálie. Měli jsme tu touhu již pět let. Nyní jsme naplánovali návštěvu tamějších církví. Byla to pro nás dobrá příležitost uvidět jak vypadá země a jak tam lidé žijí. Víme, že v různých zemích Evropy žije okolo 6 milionů Ukrajinců, většinou z důvodu ekonomické krize, která u nás je. Mnozí z nich žijí právě v Itálii. Více

Nové výzvy

Posílám mnoho pozdravů z Ukrajiny.

Máme některé dobré zprávy. Mladí lidé se obracejí ke Kristu a rostou v Něm. Mohu vidět, jak mládežnický tým roste a už je schopen sloužit Pánu beze mě. Nyní, o vánocích, budeme dělat velkou evangelizaci pro rodiny. V únoru plánujeme evangelizaci v České republice.

Před naší rodinou vyvstaly nové výzvy. Nájemné za náš byt stále roste. Za pouhé poslední tři měsíce se zvýšilo ze 150 dolarů na 250 dolarů. Navíc kurz dolaru na Ukrajině vzrostl o 85%, takže v naší národní měně – hrivnách – nám vzrostl nájem ze 750 hriven na 2150. Chceme se proto přestěhovat do jiného bytu, ale není to snadné. Prosím, modlete se za nás.

V Boží lásce

Andrej Borodatyj

Evangelium ve Lvově

Naši drazí přátelé, chceme vzdát díky Bohu za to, co udělal v létě ve Lvově skrze tým mladých německých křesťanů a skrze vaše modlitby.

Společně jsme strávili dva týdny v centru města. Bůh nám opravdu požehnal dobrým počasím. Mnohokrát to vypadalo, že začne pršet, ale nakonec nepršelo. Sami jsme si užívali programy a viděli jsme, jak mnoho lidí bylo dotčeno. Zkoušeli jsme nové metody evangelizace, protože lidé již nechtějí poslouchat dlouhá kázání. Hráli jsme proto krátké divadelní scénky a po nich vždy následovalo svědectví z našich životů. Lidé byli velmi otevření k rozhovorům a více než 70 z nich přijalo Ježíše. To je úžasné! Od těch, kteří s tím souhlasili, jsme si vzali kontakt, abychom je mohli pozvat k dalším vztahům. Rozumíme ale tomu, že jsme vyhráli pouze jednu bitvu a ne celou válku. Ti lidé sice prožili Boží dotek, ale nezapojili se do života církve a náboženské tradice v jejich myslích jim nedovolují vstoupit do plné svobody v Kristu. Dále za ně bojujeme na modlitbách a zkoušíme také nějaké sborové programy, skrze které bychom s nimi mohli vybudovat vztahy. Problém je zejména s mladými lidmi, kterým jejich rodiče zakazují chodit do našeho sboru, protože jediná pravá víra je pro ně ta katolická. Hledáme proto ty správné strategie, jak umožnit Bohu, aby je k sobě přitáhl.

V lásce Andrij a Naďa Borodatyj