Kategorie: Čínští misionáři

Čínští misionáři

misionar

Koncem devadesátých let jsme začali dělat modlitební oběžníky, které mapovaly nezasažené národy či pronásledovanou církev a povzbuzovaly k modlitbám. Na jejich základě byl u některých českých křesťanů povzbuzen zájem podporovat misii v Číně.

Navázali kontakty s misijní organizací Asia Harvest (dřívější Asia Minorities Outreach), jejíž vedoucí má dobré kontakty na vedoucí čínské podzemní církve sdružující milióny členů zocelených komunistickým pronásledováním.


Ti nesou vizi z Izajáše 49:12, že služebníci z Číny přijdou s evangeliem až do Jeruzaléma, přičemž budou muset projít muslimským světem.

Zmínění čínští vedoucí církve jsou odhodlání vyslat (a již roky vysílají) sto tisíc misionářů do zemí mezi Čínou a Jeruzalémem, aby šířili evangelium. Jelikož jde o země s vyhraněnými a nepřátelskými duchovními systémy (islám, komunismu, hinduismus, buddhismus), vědí, že to nebude lehké, a počítají s tím, že až 10% z vyslaných služebníků může na misii zemřít. Ale ti do toho jdou i s tímto vědomím a v přípravách na vyslání trénují situace jako skok z prvního patra s rukama svázanýma za zády nebo vyskočení z vlaku, který jen přibrzdí na přejezdu silnice – je lepší se potlouct než padnou do rukou pronásledovatelů a být zavřen, mučen a nucen vyzradit další spolupracovníky.

Jelikož Čína je pořád ještě relativně chudá a vzdálenost obrovské, Asia Harvest se snaží pomáhat s financováním těchto služebníků. Částkou 25 USD měsíčně lze spolufinancovat náklady na jídlo a cestovné jednoho vyslaného služebníka. Za nějakých 21 korun denně tedy můžeš ty nebo tvůj sbor zajistit vyslání připraveného evangelisty do zemí, kde vy většina z nás pravděpodobně ani neobstála, ani za tyto peníze nepřežila.

Na var. symbolu 1100 – Čínští misionáři (účet 577 409 193/0300) shromažďujeme prostředky na tento účel a jednou za čas je převádíme organizaci Asia Harvest.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost vyslaných misionářů nelze o celé akci sdělovat příliš podrobností. Více informací lze nalézt na webových stránkách Asia Harvest www.asiaharvest.org.

Evangelium na postupu

misionarJiž několik let podporujeme ve spolupráci s organizací Asia Harvest čínské misionáře. Nedávno jsme zaslali další sumu financí od českých dárců a obdrželi nové informace o námi sponzorovaných služebnících:

Bratr Shi – Čína

Padesátiletý bratr Shi pokračuje ve své práci mezi třímiliónovou komunitou Bouyei v Jihozápadní Číně. Méně než jedno procento z nich jsou křesťané. Během posledního půl roku pokřtil ve dvou místních vesnicích dohromady 12 nových věřících. Celkem přišlo skrze jeho službu k Pánu více než 240 lidí. Jeho vizí je vytrénovat a vyslat týmy misionářů mezi další nezasažené skupiny v Číně. Za rok by měli vyslat první manželský pár. Prosíme, modlete se za to. Více

Nové zprávy z Číny

misionarNedávno jsme zaslali dalších 680 USD z darů českých křesťanů na podporu služby asijských evangelistů prostřednictvím organizace Asia Harvest. Zde jsou čerstvé zprávy o služebnících, kteří jsou z těchto peněz podporováni:

Bratr Shi – Čína

Je mu nyní 49 let a stále slouží mezi 3-miliónovou nezasaženou komunitou Bouyei v jihozápadní Číně. Jen asi 1% z této komunity tvoří křesťané. Za posledních 6 měsíců přivedl Shi ke Kristu 19 lidí, za posledních několik let jich bylo 196. Jejich církev je jediným sborem v celém regionu. Shi je také vedoucím čínského misijního týmu a dozírá na práci v celé široké oblasti. Více

Nové zprávy o projektu čínských misionářů

Nedávno jsme zaslali další částku peněz od českých dárců organizaci Asia Harvest ne jejich projekt čínských misionářů (náš projekt 1100). Vedoucí organizace nám poslal nové informace o některých námi podporovaných služebnících:

Bratr Shi s rodinou (Čína)

Bratr Shi pokračuje ve službě mezi nezasaženým 3-milionovým etnikem Bouyei v jihozápadní Číně. Méně než 1% lidí z tohoto etnika jsou křesťané. Za posledního půl roku přivedli k víře 14 lidí, za posledních několik let to bylo dohromady přes 150 lidí. Jejich sbor je jedinou církví pro lid Bouyei v celém regionu. Více

Čínští misionáři

Nedávno jsme zaslali další dar organizaci Asia Harvest na projekt čínských misionářů (v.s. 1100). Její vedoucí Paul Hattaway nám odepsal:

Vřelé díky za Vaši pokračující pomoc! Zde jsou nové zprávy o šesti z celkem osmi evangelistů, které sponzorujete:

Čína

Bratr Ši s rodinou

Bratr Ši pokračuje v práci mezi nezasaženou 3-milionovou komunitou Bouyei v jihozápadní Číně. Jen méně než 1% lidí z této komunity jsou křesťané. Více

Růst uprostřed opozice

Nedávno jsme zaslali misijní organizaci Asia Harvest dalších 1000 dolarů z darů českých křesťanů na službu čínských a vietnamských evangelistů. Zde je několik příběhů křesťanů, kteří takto byli podpořeni:

ČÍNA

BRATR ŠI S RODINOU
Bratr Ši pokračuje ve své službě mezi nezasaženým 3-miliónovým etnikem Bouyei v jihozápadní Číně. Méně než jedno procento z nich jsou křesťané. V posledních šesti měsících vedli v Kristových stopách 28 lidí, z nichž 17 bylo pokřtěno. Bratr Ši je také regionálním vedoucím čínského misijního týmu, díky čemuž dohlíží na práci ve velké oblasti. Prosí o modlitby za lepší komunikaci se členy jeho týmu. Více