Kategorie: Pavel Faul

Ježíš chce svou církev zpět

Náš misionář Pavel Faul píše o svém dalším výjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu.

V říjnu tohoto roku jsem se vrátil ze Zakarpatské Ukrajiny, a proto bych se s vámi rád rozdělil o některé zážitky, které jsem měl možnost na posledním výjezdu na Ukrajině zažít. První část výjezdu jsem strávil ve Vinogradovském okrese ve vesnicích Cholmovec a Černotisovo. Bydlel jsem u paní Iry Zeldi v Cholmovci, která je vdovou po kazateli Michalu Zeldim, a nějaký čas jsem také pobýval s rodinou Kolji Repljuka. Byli jsme také na shromážděních v Petrovu a ve 100 km vzdálené Mižgírii. Více

Musí být víc!

Náš misionář Pavel Faul v dubnu znovu navštívil Zakarpatskou Ukrajinu.

V polovině dubna jsem se vrátil ze Zakarpatské Ukrajiny, a proto bych se s vámi rád rozdělil o svoje zážitky z tohoto posledního výjezdu. Mou první zástávkou byly vesnice Cholmovec a Černotisovo a další místa ve Vinogradovském okrese, a dále horské městečko Mižgíria. Již tradičně jsem bydlel v Cholmovci v domě paní Iry Zeldi. Na těchto místech jsem měl možnost celkem pětkrát kázat. Kromě dvou shromáždění v ukrajinském sboru v Cholmovci byla všechna ostatní shromáždění na tomto výjezdu v romských skupinách a sborech. Často jsem se také modlil za nemocné či jinak ztrápené lidi. Více

Mezi životem a smrtí

Náš misionář Pavel Faul znovu navštívil zakarpatskou Ukrajinu.

Rád bych se s vámi rozdělil o svoje zážitky z našeho říjnového výjezdu na Ukrajinu. Na Ukrajinu jsme tentokráte vyrazili ve dvou, s mým kamarádem Jirkou z našeho sboru v Domažlicích. Zvláštností tohoto výjezdu bylo, že jak v Čechách, tak na Slovensku s námi lidé sami začali navazovat kontakt a hned se začalo mluvit o Bohu. Takovouto otevřenost jsem v Čechách pravděpodobně nikdy nezažil. Chtěl bych podotknout, že jsem typ člověka, který nerad mluví s lidmi o Bohu, pokud se mě sami neptají. Při zpáteční cestě bych býval raději spal, ale musel jsem mluvit, protože se lidé ptali. Kromě Čechů a Slováků jsme měli možnost mluvit i s jedním Nigerijcem, který mě v Praze na Staroměstském náměstí nakonec vřele objal. Více

Bůh svrchovaně jedná mezi Romy

Pavel Faul znovu navštívil Ukrajinu:

Rád bych se s vámi rozdělil o své zážitky z našeho březnového výjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu. Tentokráte jel se mnou můj přítel Bóža, který dříve pracoval v dětském domově s romskými dětmi a i dnes má šíření evangelia mezi Romy na srdci.
Naší první zastávkou byl vinogradovský okres s vesnicemi Cholmovec, Černotisovo a okolím. Ubytovali jsme se u paní Iry, vdovy po pastorovi Michalu Zeldim. Více

Ukrajina mezi válkou a mírem

pa210638.jpgNáš misionář Pavel Faul navštívil neklidnou Ukrajinu:

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z mého posledního výjezdu na Ukrajinu. Na Ukrajině jsem pobýval od 13. do 21.10. Celý výjezd jsem prožíval Boží pomoc, ochranu a požehnání. Měl jsem možnost celkem 15krát kázat, hovořit a modlit se s docela dost lidmi. Mnoho jsme také cestovali při návštěvě sborů. V Zakarpatské oblasti, kde jsme se pohybovali, vládl ve srovnání s východem Ukrajiny klid a mír, jako by v zemi ani nezuřil ozbrojený konflikt. Připadal jsem si jako v úplně „jiné zemi“, než kterou znám ze zpráv z medií. Více