Kategorie: Zbyněk a Pavla Klingerovi

Zbyněk a Pavla Klingerovi

img_1557.jpg

Podpora: Křesťanské sdružení Immanuel v Hrádku, NF KMS

Číslo účtu: 577 409 193 / 0300 v.s. 2200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Klingerovým pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Zbyněk 11.7., Pavla 9.8.

Od samého počátku svého manželství měli Zbyněk a Pavla na srdci zvěstování evangelia.  V ulicích Prahy zvěstovali lidem evangelium, přiváděli je k Ježíši i do církve a prakticky jim pomáhali. V rámci společné misijní terénní práce v organizaci Naděje sloužili převážně bezdomovcům, alkoholikům, narkomanům a lidem žijícím na ulici. Od roku 2007 začali kázat v českých městech a vesnicích a této službě dali název Misie Ježíše Krista (viz www.misie.estranky.cz).

Od samého počátku také věděli, že je přitahuje misie. Od roku 2001 do České republiky začali pravidelně přijíždět kazatelé z Kostariky Gerardo Barrantes a Alberto Diaz. Vzniklo mezi nimi přátelství a vždy byli velmi srdečně zváni do Kostariky. Koncem roku 2008 si Pavla a Zbyněk uvědomili, že jsou pro ně otevřené dveře právě ve Střední Americe. Kontaktovali pastora Gerarda Barrantese, který jim nabídl pomoc, dal jim ohledně misie mnoho cených rad a přislíbil zázemí v začátku. Vzhledem k složitým podmínkám získání trvalejšího pobytu v Kostarice se rozhodli žádat o pětiletý trvalý pobyt v Nikaragui. I když mnohé kmeny původních obyvatel už mají Písmo ve svém jazyce, stále ještě zůstává ve Střední i Jižní Americe mnoho evangeliem nezasažených indiánských kmenů a etnik.

Nicaragua je ekonomicky nejchudší zemí Střední Ameriky. Ačkoliv jsou v Nikaragui evangelické církve a evangelické misie, někteří obyvatelé stále ještě evangelium neslyšeli. Jiní přijali křesťanství a smíchali jej s pohanským náboženstvím původních obyvatel. Zbyněk a Pavla chtějí kázat evangelium ve městech i vesnicích. Pomáhat lidem evangelium žít, aby neslo ovoce. Sdílet s lidmi Boží slovo i každodenní život. Věří, že v jejich povolání je i pomoc konkrétnímu kmenu či etniku, lidem, kteří ještě neslyšeli evangelium.

V únoru 2010 odletěli do Střední Ameriky. Po několika měsících hledání a navazování kontaktů slouží evangeliem v nikaragujské džungli obyvatelům domorodých vesnic.


Nové biblické kurzy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZ Nikaragui píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Milí bratři a sestry, zdravíme vás z Nikaragui. Jsme vděční Bohu, že nám dal důvěru, když nám svěřil evangelium o Jeho Synu. Děkujeme vám všem, kdo jste se s důvěrou přidali k naší misii mezi lidem mayangna v Nikaragui, a tak společně naplňujeme Boží povolání a poslání.

V červenci jsme dostali povolení k pobytu tady v Nikaragui na dalších 5 let. Bylo to trochu napínavé, měnily se zákony a nařízení. Někteří cizinci, žijící v Nikaragui, na toto povolení tentokrát čekali i jeden rok. V čase podání žádosti se nesmí vycestovat ze země, dokud žádost není vyřízena. Moc vám děkujeme za vaše modlitby ohledně této záležitosti. Více

Návštěva z Česka

img-20170608-wa0000.jpgNové zprávy z Nikaragui od manželů Klingerových:

V březnu jsme se konečně přestěhovali do nového domu. Bylo spoustu vybalování a zařizování. Nějakou dobu trvalo, než jsme mohli mít stálý internet. Také jsme připravovali dokumenty k naší žádosti o další trvalý pětiletý pobyt. Pobyt jsme měli dostat v dubnu. Nakonec jsme jej, díky Bohu, dostali v červenci. V uplynulých měsících jsme průběžně zpracovávali a ukládali audio nahrávky z ledna a února. Začali jsme pomalu a zvolna připravovat novou lekci základů o večeři Páně. Zbyněk se zúčastnil setkání misionářů s vládou, které proběhlo v Manague. Týkalo se vysokého cla, které musí všechny misie platit za dovoz potravin, léků, a veškeré pomoci, kterou pak často rozdávají zdarma. Více

Nové nahrávky

Z Nikaraguy píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Milí partneři a přátelé misie,

Jsme potěšení, že s vámi můžeme sdílet dobré zprávy z misie. Děkujeme vám všem, kdo máte podíl na naší službě mezi lidem mayangna v Bosawas v Nikaragui. V únoru jsme oslavili 7 let od vyjití z domova z České republiky. Od dubna 2010 jsme v Nikaragui. Děkujeme vám všem, kdo nám pomáháte naplnit poslání Ježíše Krista.

Další dobrou zprávou je, že sestra Elida, která je v našem týmu klíčová osoba, protože překládá ze španělštiny do jazyka mayangna, byla několik týdnů v našem městě a my využili čas s ní k nahrávání audia. Celý leden a únor jsme nahrávali biblické vyučování, lekce základů, kázání a svědectví. Vše španělsko-mayangna. Více

Novoroční přání od Klingerových

prani-2017

Na řece Coco

Náš misionář v Nikaragui Zbyněk Klinger absolvoval nový misijní výjezd do džungle:

Společně s týmem místních křesťanů domorodců miskito a mayangna se Zbyněk v listopadu zúčastnil takzvané evangelizační kampaně. Celá tato kampaň byla na řece Coco. Při řece Coco žijí (indiáni) domorodci miskito. Mluví jazykem miskito. Kázání byla většinou v domorodém jazyce, nebo se překládali ze španělštiny do miskito. Zbyněk byl jediný nedomorodý účastník. Během 12 dní společně s týmem Zbyněk navštívil 11 komunit. Ve všech komunitách, kde se konaly shromáždění, se tým modlil za nemocné. Mnoho lidí také přicházelo na výzvu při shromáždění. Přicházeli se smířit s Ježíšem Kristem (tedy že už Ho kdysi přijali a pak ho plně nenásledovali) nebo to byli úplně noví křesťané, kteří Ježíše přijímali poprvé. Celkem to bylo 81 lidí. Více