Kategorie: Alena Krausová

Alena Krausová


P1060278.jpgPodpora:
KS Praha, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 1400

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Aleně pište na adresu: office@nfkms.cz

 

 

V roce 2001 Alena strávila jeden rok jako dobrovolník v Izraeli. Během této doby jí Bůh vložil do srdce svoji hlubokou lásku k Jeruzalému a k jeho vyvolenému národu.
Na základě toho nastoupila jako dobrovolník do „Domu modliteb pro všechny národy“. Mezinárodní organizace Dům modlitby pro všechny národy byla založena před osmnácti lety na základě modlitební vize jejího zakladatele a vedoucího pracovníka Toma Hesse. Její sídlo je v Jeruzalémě na Olivové hoře, kam se má dle svědectví Písma vrátit Pán Ježíš při svém druhém příchodu. Celá vize je vlastně modlitební a týká se duchovní přípravy druhého příchodu Pána Ježíše. Dobrovolníci jsou zde Bohem povoláváni z celého světa, aby se právě zde na tomto místě modlili za spasení Izraele a národů, za smíření mezi národy, drželi 24 hodin denně modlitební stráž sedm dní v týdnu, pracovali na přípravě každoročních celosvětových modlitebních konferencí v Jeruzalémě, vydávání časopisů a knih týkajících se bezprostředně této vize a připravovali svými půsty, modlitbami a prací cestu pro druhý příchod Pána Ježíše Krista.

V domě modliteb měla či má Alena na starost modlitební stráž, technickou koordinaci chodu domu, organizaci konferencí, vydávání knih a misii mezi Araby.

Od roku 2017 se Alena přesunula do nově vzniklé pobočky Domu modliteb v jihoizraelském Eilatu.

Naplněné dva roky

Z Jeruzaléma píše naše misionářka Alena Krausová:

Milí přátelé a přímluvci, zdravím a žehnám z Jeruzaléma. Za více než dva roky od mého posledního dopisu se toho mnoho událo. Pokusím se o shrnutí toho, co se týká mého podílu práce v rámci služby v Jeruzalémském domě modliteb. Děkuji vám za veškerou modlitební, finanční a psychickou podporu. Berte to z mé strany jako vydání počtu z toho, co jsem přijala od Pána skrze mnohé z vás – jak a kam jsem to vložila. Více

Dobrodružství nabírá na obrátkách

Naše misionářka v Izraeli Alena Krausová sdílí své zážitky z poslední doby:

Milí přátelé a přímluvci, zdravím vás všechny z Jeruzaléma. Po dvouleté přestávce spolupráce s domem modliteb v Jeruzalémě z mého domova, pouze s krátkodobými tříměsíčními pobyty v Jeruzalémě, jsem znovu v Izraeli na dlouhodobém dobrovolnickém pobytu. Díky Bohu se změnila vízová situace a taky zřejmě pomohla moje dvouletá přestávka mimo Izrael, takže mám znovu dlouhodobá víza. V naší organizace jsme se postili a modlili střídavě dva roky za tuto změnu podmínek ohledně víz. Více

Být srdcem pro celou Evropu

Nové zprávy od naší misionářky Aleny Krausové:

Šalom všem přímluvcům a příznivcům Izraele. Chci s vámi sdílet uplynulé období mojí služby v minulém roce a na začátku roku 2012. Děkuji těm z vás, kteří mě podporují modlitbami, důvěrou, přátelstvím nebo finančně. Vždycky znovu si uvědomuji, že jakákoliv služba není nikdy věcí sólisty, ale vychází ze spolupráce Kristova těla. Více

Zaplaveni Číňany

Návrat zpět do Izraele po třech měsících proběhl hladce. Před odjezdem z Domu modlitby v Jeruzalémě jsem dostala pověření pastora Toma Hesse přijímat pozvání k misijní cestě do jakékoliv země Evropy i ve světě a jménem organizace JHOPFAN vytvářet duchovní mosty mezi církví z pohanů a Izraelem prostřednictvím kontaktů, nově navázaných vztahů a služby slovem o Izraeli, sdílení vize 24/7 a předávání pomazání z Jeruzaléma. Více

On shromažďuje bouřková mračna

Do Jeruzaléma se znovu vrátila naše misionářka Alena Krausová.

Asi poprvé od začátku svojí služby (jsem zde 5. rok) jsem se tentokrát do Izraele moc netěšila. Příčinou bylo odloučení do rodiny a vnoučat, na která jsem si za půl roku zvykla. Přivykla jsem také volnějšímu osobnímu režimu, pestrosti ve službě, cestování, volnému času a soukromí. To všechno zde nemám a věděla jsem, že mě čeká pracovně nejnáročnější období roku. Nedovedla jsem si už vlastně ani moc představit, jak po těch neuvěřitelně zelených loukách, zahradách a polích sahajícím až k lesům na obzoru – obrázky z oken ve vlaku či autobusu během služebních cest, zase přivyknu vyprahlé zemi a rozpálenému slunci bijícímu za poledne. Více