Kategorie: Alena Krausová

Alena Krausová


P1060278.jpgPodpora:
KS Praha, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 1400

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Aleně pište na adresu: office@nfkms.cz

 

 

V roce 2001 Alena strávila jeden rok jako dobrovolník v Izraeli. Během této doby jí Bůh vložil do srdce svoji hlubokou lásku k Jeruzalému a k jeho vyvolenému národu. Na základě toho nastoupila v roce 2005 jako dobrovolník do domu modliteb.

Mezinárodní organizace Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy – JHOPFAN byla založena před třiceti lety na základě modlitební vize jejího zakladatele pastora Toma Hesse. Její sídlo je v Jeruzalémě na Olivové hoře, kam se má dle svědectví Písma vrátit Pán Ježíš při svém druhém příchodu. Celá vize je široká, zahrnuje jako základ neřetržitou stráž 24/7, ale také každoroční celosvětové, evropské a středně východní konvokace – svolání k modlitbám za národy a Izrael, prorocké modlitební výjezdy do Evropy a USA ohledně návratu Židů do Izraele, dětskou misii mezi Araby, duchovní a finanční podporu mesiánských a arabských sborů v Izraeli a v řadě národů Střednícho východu apod.

Během uplynulých 11 let svého působení v JHOPFAN prošla Alena kromě modlitební stráže za Evropu a Izrael současně různými oblastmi zodpovědností. Pracovala postupně jako koordinátor chodu domu a komunity, koordinátor kuchyně a zásobování, koordinátor hostů, koordinátor východní a střední Evropy ohledně každoroční celosvětové konvokace – svolání národů k modlitbám v Jeruzalémě. Kromě toho se podílela na organizaci tří evropských konvokací v Praze, k nimž iniciovala český překlad a tisk několika klíčových knih týkajících se vize modliteb za Izrael a smíření mezi národy Středního východu.

Od roku 2017 se Alena přesunula do nově vzniklé pobočky Domu modliteb v jihoizraelském Eilatu. Nepřetržité 24 hodinové stráže (šestihodinové + jedna ranní společná hodinová) jsou zaměřené výhradně na Izrael a muslimské národy v současnosti válkami a terorem tolik otřásaného Středního východu a severní Afriky. Biblickým základem této vize je duchovní silnice z Izaiáše 19, 23-25.

Modlete se za Izrael

P1060278.jpgZ Izraele píše naše misionářka Alena Krausová:

Šalom z Izraele, zdravím vás všechny z místa mého nového působiště v naší pobočce modlitebního domu v Eilatu. Jednou z mých slabostí už 12. roku mého působení v Izraeli je psaní modlitebních dopisů. Tak jsem zase během dovolené zjistila, že můj poslední dopis byl psán někdy v roce 2015. Život v intenzivní práci ubíhá velmi rychle. Pokusím se vydat stručný počet za uplynulé dva roky, o Božím vedení a převedení do 24hodinové stráže v Eilatu a informovat o situaci v Izraeli, která se v uplynulých dnech vystupňovala až do stavu mezinárodního napětí. Více

Naplněné dva roky

Z Jeruzaléma píše naše misionářka Alena Krausová:

Milí přátelé a přímluvci, zdravím a žehnám z Jeruzaléma. Za více než dva roky od mého posledního dopisu se toho mnoho událo. Pokusím se o shrnutí toho, co se týká mého podílu práce v rámci služby v Jeruzalémském domě modliteb. Děkuji vám za veškerou modlitební, finanční a psychickou podporu. Berte to z mé strany jako vydání počtu z toho, co jsem přijala od Pána skrze mnohé z vás – jak a kam jsem to vložila. Více

Dobrodružství nabírá na obrátkách

Naše misionářka v Izraeli Alena Krausová sdílí své zážitky z poslední doby:

Milí přátelé a přímluvci, zdravím vás všechny z Jeruzaléma. Po dvouleté přestávce spolupráce s domem modliteb v Jeruzalémě z mého domova, pouze s krátkodobými tříměsíčními pobyty v Jeruzalémě, jsem znovu v Izraeli na dlouhodobém dobrovolnickém pobytu. Díky Bohu se změnila vízová situace a taky zřejmě pomohla moje dvouletá přestávka mimo Izrael, takže mám znovu dlouhodobá víza. V naší organizace jsme se postili a modlili střídavě dva roky za tuto změnu podmínek ohledně víz. Více

Být srdcem pro celou Evropu

Nové zprávy od naší misionářky Aleny Krausové:

Šalom všem přímluvcům a příznivcům Izraele. Chci s vámi sdílet uplynulé období mojí služby v minulém roce a na začátku roku 2012. Děkuji těm z vás, kteří mě podporují modlitbami, důvěrou, přátelstvím nebo finančně. Vždycky znovu si uvědomuji, že jakákoliv služba není nikdy věcí sólisty, ale vychází ze spolupráce Kristova těla. Více

Zaplaveni Číňany

Návrat zpět do Izraele po třech měsících proběhl hladce. Před odjezdem z Domu modlitby v Jeruzalémě jsem dostala pověření pastora Toma Hesse přijímat pozvání k misijní cestě do jakékoliv země Evropy i ve světě a jménem organizace JHOPFAN vytvářet duchovní mosty mezi církví z pohanů a Izraelem prostřednictvím kontaktů, nově navázaných vztahů a služby slovem o Izraeli, sdílení vize 24/7 a předávání pomazání z Jeruzaléma. Více