Kategorie: Alena Krausová

Být srdcem pro celou Evropu

Nové zprávy od naší misionářky Aleny Krausové:

Šalom všem přímluvcům a příznivcům Izraele. Chci s vámi sdílet uplynulé období mojí služby v minulém roce a na začátku roku 2012. Děkuji těm z vás, kteří mě podporují modlitbami, důvěrou, přátelstvím nebo finančně. Vždycky znovu si uvědomuji, že jakákoliv služba není nikdy věcí sólisty, ale vychází ze spolupráce Kristova těla. Více

Zaplaveni Číňany

Návrat zpět do Izraele po třech měsících proběhl hladce. Před odjezdem z Domu modlitby v Jeruzalémě jsem dostala pověření pastora Toma Hesse přijímat pozvání k misijní cestě do jakékoliv země Evropy i ve světě a jménem organizace JHOPFAN vytvářet duchovní mosty mezi církví z pohanů a Izraelem prostřednictvím kontaktů, nově navázaných vztahů a služby slovem o Izraeli, sdílení vize 24/7 a předávání pomazání z Jeruzaléma. Více

On shromažďuje bouřková mračna

Do Jeruzaléma se znovu vrátila naše misionářka Alena Krausová.

Asi poprvé od začátku svojí služby (jsem zde 5. rok) jsem se tentokrát do Izraele moc netěšila. Příčinou bylo odloučení do rodiny a vnoučat, na která jsem si za půl roku zvykla. Přivykla jsem také volnějšímu osobnímu režimu, pestrosti ve službě, cestování, volnému času a soukromí. To všechno zde nemám a věděla jsem, že mě čeká pracovně nejnáročnější období roku. Nedovedla jsem si už vlastně ani moc představit, jak po těch neuvěřitelně zelených loukách, zahradách a polích sahajícím až k lesům na obzoru – obrázky z oken ve vlaku či autobusu během služebních cest, zase přivyknu vyprahlé zemi a rozpálenému slunci bijícímu za poledne. Více

Modlete se za pokoj Jeruzaléma

Zdravím vás po prožití delší plánované pracovní dovolené, kterou jsem strávila ve svém pražském domově. Plánované proto, že jsem si po třech a půl letech v Izraeli potřebovala psychicky odpočinout a sžít se svými třemi novými vnoučaty, která mě téměř neznají – jedno za každý rok služby (Zachariáš, Elizabeth a Abigail). Dalším důvodem je v poslední době velmi striktní vízová situace v Izraeli. Více

Jako královští hosté

Nová zpráva od Aleny Krausové z Jeruzaléma

Je duben, ale první stromy – mandloně – kvetly už v únoru. Izrael se po zimních deštích nádherně zelená a rozkvétá. Na zahradě nám kvetou první růže. Počasí přes den je už místy jako u nás letní, kolem 25 stupňů a více, jindy se vrací zimní chlad a bereme zase teplé bundy. Čerstvé zeleniny je stále stejně neuvěřitelné množství druhů, jako kdyby ani žádná zima nebyla. Po padesátidenním Danielově půstu začátkem roku se nám pečené kuře o šabatu zdá být nebeskou pochoutkou. Největší favorit je ovšem můj guláš.
Více