Kategorie: Petr a Veronika Tiší

Petr a Veronika Tiší – Betel

Děti: Jakub a Hana

Podpora: Betel Britain, Křesťanské společenství Praha, NF KMS
Číslo účtu: 577 409 193 / 0300 v.s. 900

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Tichým pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Jakub 13.9.2000, Hana 18.10.2002, Petr 5.4., Veronika 3.1.

Z historie:

V roce 1998 Petr s Veronikou přijali povolání do služby uživatelům drog a alkoholikům v Betelu a do založení jeho svépomocné komunity v ČR. Betel International je síť křesťanských komunit, která celosvětově pomáhá uživatelům drog, alkoholikům, prostitutkám a lidem bez domova přestat brát, vytrvat v abstinenci a žít spokojený život. Od počátku činnosti Betelu ve Španělsku v roce 1985 bylo založeno přes 80 úspěšně fungujících komunit ve 24 zemích, jimiž prošlo přes 180 000 lidí.

Způsob práce Betelu zaujal Tiché natolik, že se rozhodli zůstat v jeho komunitě v Birminghamu na rok jako dobrovolníci. Z tohoto pobytu se nakonec stal studijní tréninkový pobyt ve dvou komunitách v Británii, který trval 7 let a roční pobyt v Rusku, kde pomohli založit komunitu, ve které se nyní léčí kolem 150 lidí. Při práci se závislými muži a ženami v zahraničí po boku zkušených pracovníků získali potřebné dovednosti a na podzim roku 2005 založili komunitu v Kralupech nad Vltavou. Tiší mají dvě děti – Jakuba a Hanku.

Současnost:

Petr a Veronika vedou křesťanskou svépomocnou komunitu BÉTEL CZ, která zajišťuje pobytovou léčbu pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách. Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt takový životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce. Každý člen komunity, ať už zde stráví den, měsíc či několik let se seznámí s dobrou zprávou o spasení v Ježíši Kristu. Do současnosti (říjen 2016) prošlo komunitou 212 mužů. S Tichými udržuje kontakt asi dvacet bývalých členů komunity, kteří úspěšně a prokazatelně abstinují.

 

Novinky z Bételu

Z kralupské komunity pro muže i ženy, kteří chtějí skoncovat se závislostmi, píší manželé Tiší:

Je to neuvěřitelné, ale komunita pro ženy funguje už 10 měsíců. Za tu dobu jsme do 14-denní přípravky přijali 6 žen. Dalších 5 si domluvilo nástup a nedorazily. Zatím ani jedna nevytrvala. Z různých důvodů ukončily svůj pobyt po několika málo dnech. Odborníci i laici potvrzují, že práce s ženami je velmi složitá. Často jsou do jejich problémů zapleteni násilní partneři, či nezletilé děti, případně přecitlivělí rodiče. V tuhle chvíli je v léčbě jedna žena. Nevzdáváme se a bojujeme dál. Více

Komunita Bétel hledá ženy, které se chtějí léčit ze závislosti

Tisi 2015.jpgNové zprávy z komunity Bétel posílají manželé Tiší:

V září jsme založili komunitu pro ženy. Nakonec jsme se rozhodli, že komunitu začneme v bytě, který jsme postavili na našem pozemku v Kralupech. V tuto chvíli máme kapacitu 5 žen. Zatím jsme nijak zvlášť neinformovali o tom, že komunitu máme, i tak projevilo zájem o léčbu u nás 5 závislých, nicméně z různých důvodů ani jedna zatím nenastoupila. Čeká nás hodně práce v propagaci. Pracujeme na nových letácích, chystáme se jít na ulice a oslovit ženy přímo tam. Dále budeme navštěvovat věznice, protidrogové koordinátory a tak. Zároveň je to příležitost pro vás, je to oblast, ve které nám můžete pomoci. Více

Připravuje se ženské středisko

Tisi 2015.jpgS menším zpožděním přinášíme zprávy od manželů Tichých z Bételu:

Milí přátelé a příznivci Bételu v Čechách,

moc vás opět zdravíme z Kralup. Radujeme se z toho, co Pán dělá a z vyslyšených modliteb.

S nekonečnou radostí vám představujeme budoucí vedoucí komunity pro ženy. Jmenuje se Daniela, v tuto chvíli je ještě v Anglii, ale až se nám podaří zařídit vše potřebné a připravit začátek ženské komunity, přijede a bude ji vést. Jsme vděční, že Pán vyslyšel naše modlitby a konečně budeme moct pomáhat i ženám. Více

Pán se stará o pomocníky

Z kralupského Betelu zdraví manželé Tiší.

Milí přátelé a příznivci Bételu v Čechách,

moc vás opět zdravíme z Kralup. Chtěli bychom konce roku využít k tomu, abychom poděkovali všem, kteří sledují naši službu, modlí se a/nebo posílají dary na Nadační fond KMS. Ten je totiž jediným zdrojem financí pro naši službu, protože i když ve vlastní zemi, jsme stále misionáři, jejichž mzda, je závislá na Pánu a těch, kteří naši službu dobrovolně finančně podporují. I proto jsme vděční Pánu a všem našim dárcům, že takto žijeme již od roku 1998, a i když jsme si prošli obdobími nedostatku, stále jsme tady a děláme z Boží milosti to, k čemu nás povolal. Děkujeme všem, kteří posílají jednorázové dary, i těm, kteří nás podporují od úplného začátku a jejich věrnost a láska je pro nás opravdovým povzbuzením. Více

Křty v Bételu

IMG_7112Z kralupského Bételu zdraví manželé Tiší:

Milí přátelé a příznivci Bételu v Čechách,

Moc vás opět zdravíme z Kralup. Dětem skončil díky rekonstrukci školní jídelny školní rok o pár dní dříve, tak už si užívají prázdniny. Kuba opustil základku nadobro a těší se do prváku na gympl.

Naši spolupracovníci

Už rok je s námi Andrea, která dělá především sociální práci a je naší společnou asistentkou. Bez ní si to už nedovedeme představit. Udělá spoustu práce a fakt dobře. Jsme za ní vděční. Více