Kategorie: Brian Kaiser Muturi

Brian Kaiser Muturi

Brian 2015

Datum narození: 2000

Potřebná měsíční částka: 1750 Kč

Situace: Má oba rodiče, ale celá rodina je velmi chudá. Má 5 bratrů a 2 sestry. Je členem církve Patmos Fellowship Church.

Na začátku našeho programu v roce 2007 měl Brian problémy s pravidelnou školní docházkou kvůli nedostatku peněz a také se často dosyta nenajedl.

Během roku 2008 se jeho situace znatelně zlepšila, třebaže měl za sebou pár obtížných měsíců. Mimo jiné dostal malárii, ale uzdravil se. Kvůli povolebním násilnostem se jeho rodina přestěhovala ze slumu Kibera do Karangware. Díky naší podpoře mohl začít chodit do křesťanské školy Bignet School. Vede si tam dobře a dělá pokroky ve studiu.

V květnu 2009 jej navštívil ředitel NF KMS Michal Klesnil: “Nejdříve jsem měl možnost navštívit Brianovy rodiče. Bydlí v chudičkém domečku stlučeném z prken a vlnitého plechu v jednom z chudinských slumů Nairobi. Byli velmi tiší, pokorní a vděční. Říkají, že skrze nás poznávají, co je to Boží láska. Jen naší zásluhou může Brian chodit do školy a také mít nějaké peníze na jídlo a oblečení. Pak jsem navštívil přimo Briana v křesťanské škole “Bignet school”. Přijel nás ředitel školy a také děkoval za podporu. Pak jsem měl možnost navštívit Briana ve třídě. “

Další návštěva Briana se uskutečnila v září 2011. Brian si vede dobře a pozdravuje všechny své dárce.

Znovu jsme Briana navštívili v únoru 2015. To mu bylo 15 let. Setkali jsme se s ním a s jeho otcem v Nairobi. Brian právě úspěšně dokončil základní školu a dostal umístěnku na střední školu Nyansiongo Secondary School, která je asi 400 km daleko. Keňské střední školy jsou internátní, tzn., že tam bude i bydlet. Určitě je to pro něj dobrá šance na slušné vzdělání, kterou by bez naší podpory nezískal. Brian velmi děkuje za podporu a je za ni vděčný.