Kategorie: Ředitel NF KMS píše

Abeceda vztahu k misionářům

„Misionář je zvláštním živočišným druhem, který si ve své podstatě nezadá se specifiky druhů hospodářek, učitelů, policistů nebo pastorů. Být misionářem je víc otázkou vrozených charakteristik než práce a vědomé orientace. Na výzkum charakteristik druhu misionáře se specializují jak vysokoškolsky vzdělaní misiologové, tak laici pracující v misijních agenturách a komisích všeho druhu. Věnují se misionářům cele, a často do konce svého života.“

Více

Zrno a stodola – mandát k misii

Podpora misionářů nejsou jen peníze a modliby. Někdy to tak může vyznít, ale skutečnost je taková, že podpora misionářů má nejméně šest různých podob (finanční, modlitební, morální, komunikační, logistická, po návratu). Ani první dvě zmíněné však nejsou samozřejmostí. Ukázala nám to naše vlastní zkušenost a zbytečné problémy, kterým naši misionáři v minulosti museli čelit. Proto se společně učíme novému pohledu na vysílání misionářů.

Více

Postmodernizmus a misie

Jak bylo již mnohokrát konstatováno, během pár let po pádu komunizmu skočila naše společnost rovnýma nohama z modernizmu do postmodernizmu. Vzpomínám si na situaci, kdy jsem si poprvé všiml, že se něco mění. Uvěřil jsem rok před revolucí a brzy jsem se naučil jednoduchý způsob, jak kdekoli svědčit o Kristu. Prostě jsem položil na stůl Bibli. Velmi brzy někdo zareagoval a začal se vyptávat. Někdy asi v roce 1992 nebo 1993 jsem se ale ocitl na horách m.j. s několika nevěřícími mladými muži, kteří pracovali jako burzovní makléři a prošli školením na Západě. Když jsem zkusil svůj obvyklý trik s Biblí, s překvapením jsme zjistil, že nefunguje. Mladí muži mi svým chováním jasně dávali najevo, že Bibli registrují, že ji tolerují, a že nevidí nejmenší důvod, proč o tom zavádět řeč. Je to moje pravda a oni mají zase svou.

Více

Hrozba nebo výzva?

Po celém západním světě se stává horkým tématem islám a vztah k němu. Je čím dál zřejmější, že předpoklad, že budeme tolerovat islám a on bude tolerovat nás, prostě nefunguje. Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Více

Cvičné otázky

I.
a) Víte, z jakého národa pochází manželka Marka Slánského?
b) Připomeňte si hlavní oblasti Markovy činnosti a jmenujte alespoň jedno z ruských měst, kde již sloužil.
c) Vzpomeňte si, jakou návaznost na službu české církve Markova práce má. Víte, kdo je ve koordinátorem podpůrného týmu misie v Rusku? To byste neuhodli. Představte si, že tak významná služba české církve nemá svůj stabilní podpůrný tým ve vysílajícím sboru misionáře. Podpůrný tým pro misionáře zajišťuje a koordinuje zejména morální, modlitební, komunikační a praktickou podporu. Máte zájem o zapojení v jedné z oblastí činnosti podpůrného týmu Marka Slánského?
Více