Kategorie: Ředitel NF KMS píše

A – aktivní přístup k misionářům

Jsme vzácní a krásní lidé. Také jsme velcí šikulové, co toho dokáží a co se odváží mnohem více, než si o sobě myslí. Každý máme zásobník různých schopností a darů, které chce Duch svatý požehnat. Má velkolepý plán použít je při naplňování poslání církve. Zopakuji, že spolu s dalšími klíčovými věcmi, jako je uctívání Boha a budování církve, je tímto posláním činění učedníků. Přirozenou součástí našeho poslání je proto i to, co nazýváme  slovem misie – nesení evangelia lidem z jiných národů. Pojďme si spolu projít některé ze schopností a vlastností a proberme nápady, jak se dají v našem životě využít pro Ježíšovy záměry.

Více

Abeceda vztahu k misionářům

„Misionář je zvláštním živočišným druhem, který si ve své podstatě nezadá se specifiky druhů hospodářek, učitelů, policistů nebo pastorů. Být misionářem je víc otázkou vrozených charakteristik než práce a vědomé orientace. Na výzkum charakteristik druhu misionáře se specializují jak vysokoškolsky vzdělaní misiologové, tak laici pracující v misijních agenturách a komisích všeho druhu. Věnují se misionářům cele, a často do konce svého života.“

Více

Zrno a stodola – mandát k misii

Podpora misionářů nejsou jen peníze a modliby. Někdy to tak může vyznít, ale skutečnost je taková, že podpora misionářů má nejméně šest různých podob (finanční, modlitební, morální, komunikační, logistická, po návratu). Ani první dvě zmíněné však nejsou samozřejmostí. Ukázala nám to naše vlastní zkušenost a zbytečné problémy, kterým naši misionáři v minulosti museli čelit. Proto se společně učíme novému pohledu na vysílání misionářů.

Více

Postmodernizmus a misie

Jak bylo již mnohokrát konstatováno, během pár let po pádu komunizmu skočila naše společnost rovnýma nohama z modernizmu do postmodernizmu. Vzpomínám si na situaci, kdy jsem si poprvé všiml, že se něco mění. Uvěřil jsem rok před revolucí a brzy jsem se naučil jednoduchý způsob, jak kdekoli svědčit o Kristu. Prostě jsem položil na stůl Bibli. Velmi brzy někdo zareagoval a začal se vyptávat. Někdy asi v roce 1992 nebo 1993 jsem se ale ocitl na horách m.j. s několika nevěřícími mladými muži, kteří pracovali jako burzovní makléři a prošli školením na Západě. Když jsem zkusil svůj obvyklý trik s Biblí, s překvapením jsme zjistil, že nefunguje. Mladí muži mi svým chováním jasně dávali najevo, že Bibli registrují, že ji tolerují, a že nevidí nejmenší důvod, proč o tom zavádět řeč. Je to moje pravda a oni mají zase svou.

Více

Hrozba nebo výzva?

Po celém západním světě se stává horkým tématem islám a vztah k němu. Je čím dál zřejmější, že předpoklad, že budeme tolerovat islám a on bude tolerovat nás, prostě nefunguje. Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Více