Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Vypůsobit žárlivost

Chrámová horaZ Izraele píše náš misionář „Pavel“:

Milí přátelé,

doufám, že se vám dobře daří a můžete i uprostřed těchto svátků duchovně žít :)
Mě osobně dělá radost vidět Boží lid, který si připomíná a očekává. Hledíme do minulosti na velké Boží dílo, vyhlížíme Kristův příchod a tak můžeme dnes naplno žít. V Izraeli je podle odhadů asi 25 tisíc věřících a je krásné vidět jak milují svého Pána. Vždyť se také jako národ načekali!
Někteří jdou s kůží na trh a otevřeně hlásají evangelium. Na těchto stránkách odvážní věřící šíří dobrou zprávu. Následně potom komunikují s lidmi, kteří se ozvou, hlavně přes FB: https://www.oneforisrael.org. Více

Hledáme dům pro ženskou komunitu

Nový pozdrav z kralupské komunity pro závislé Bétel:

Milí přátelé, zdravíme vás ze zasněžených Kralup. Radujeme se z úspěchů a ovoce, které nám Bůh ze své milosti dává. S růstem ovšem přicházejí další výzvy, které nám náš Pán, jak věříme, pomůže vyřešit.

Komunita pro ženy

Tohle jsou naše dvě hrdinky. Daniela a Kate, vedoucí ženské komunity. Fotografie je z nočního běhu Prahou, kterého se účastnily v září na podporu našeho střediska. Daniela rozjíždí naše čalounické podnikání. Podařilo se nám získat a úspěšně dokončit zakázku na čalouněná křesla pro kavárnu Les Kamarades v Praze a mnoho dalších zakázek. Založili jsme s.r.o. a pracujeme na spuštění webové stránky. Více

Audioprojekt začíná nést ovoce

Po několik let připravovali naši misionáři v Nikaragui manželé Klingerovi audionahrávky s lekcemi křesťanských základů v jazyce kmene mayangna. Nyní začínají sklízet první ovoce.

V listopadu byla naše misie v komunitě Brikputuwas. Brikputuwas v jazyce mayangna znamená zátoka kaštanů. Místní kaštanové stromy jsou vlastně chlebovníky. Zbyňkovi přijel pomoci bratr Pavel. V komunitě Brikputuwas nedávno dokončili stavbu modlitebního domu, kde se schází církev. Církev vede pastor Fanor a jeho žena Elida. Dojíždějí sem z komunity, která je vzdálená asi 40 minut cesty lodí.

Bratři Zbyněk a Pavel bydleli ve velmi skromném domě v rodině místních křesťanů. Každé pozdní odpoledne probíhal v modlitebně kurz biblických základů španělsko-mayangna. Průměrně chodilo na kurz asi 14 dospělých a stejně tak i dětí. Více

Setkání s hledajícími

Chrámová horaJak jsme nedávno informovali, náš misionář „Pavel“ přesídlil do Izraele. Zde je jeho aktuální pozdrav:

Milí přátelé,

přeji vám plnost Boží radosti a pokoje v našem Pánu! Děkuji za vaše přímluvy, vím o nich! Při mých modlitbách a krocích vidím jak při mě pracuje jeho milost a raduji se z toho. Zde je namátkově několik setkání – jména byla změněna.

Marek – turistický průvodce, se kterým jsme probírali různé aspekty historie Izraele, až se nakonec svěřil se silným snem, ve kterém jej tři lidé zvali, aby šel s nimi a on se plný hrůzy bránil, že ještě není připraven. My víme, co to znamená. On si to snaží ujasnit. Více

„Nějaký strejda se za mě modlil“

Náš misionář Pavel Faul se znovu vypravil na Zakarpatskou Ukrajinu:

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z našeho říjnového výjezdu na Ukrajinu. Tentokráte jsme vyjeli ve třech. Spolu se mnou pobývali na Zakarpatské Ukrajině Nikola a Hanka z našeho sboru. V posledních několika letech mi připadá, že každý další výjezd zažíváme stále více a více Božího jednání. Nejinak tomu bylo i na tomto výjezdu. První půlku výjezdu jsme strávili ve Vinogradovském okrese a jeden den jsme také zajeli do 100 kilometrů vzdálené Mižgírie. Kromě jednoho ukrajinského shromáždění v Cholmovci byla všechna další shromáždění romská. Více