Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Misie.cz na festivalu UNITED

Ředitel NFKMS v propagačním stánku

Ředitel NFKMS v propagačním stánku

Na konci srpna jsme se již tradičně zúčastnili festivalu UNITED ve Vsetíně, kde jsme propagovali misii v rámci volného sdružení českých misijních organizací misie.cz.

.

.

.

Stěhujeme farmu

Z Keni posílá nové zprávy Radka Rusínová:

Posílám vřelé pozdravy z rovníkové Afriky, ze západu Keni.
Od posledních zpráv uplynula docela dlouhá doba a tady se toho událo mnoho. O naší službě v Ugandě již víte, vyjíždíme tam pravidelně každé čtvrtletí. Sloužíme zde slovem Božím, ale současně také pomáháme základní škole „Viktoria education center“. Loni jsme naší službu rozšířili i do Tanzanie – poblíž města Mwlanza na ostrově uprostřed Viktoriina jezera jménem Nyamantongo. Zde jsme rozjeli duchovní práci a spojili se s místní církví.
Nyní obraťme pozornost k posledním událostem. Naše farma se rozrůstá. Nejvíce se daří chovu králíků, který momentálně čítá okolo 160 kusů. Díky KS Liberec jsme získali nové kozí přírůstky (kozu s kůzletem), za což jsme moc vděční a velmi děkujeme. Více

A mohla bych si tu knihu vzít domů?

perska bible1

Perská Bible

Z Atén píše naše misionářka mezi uprchlíky „Markéta“:

Po delší době mířím s pár dalšími na moje oblíbené náměstí Victoria. Po cestě mám vzácnou příležitost si popovídat česky, protože tentokrát se mnou vyráží krátkodobý tým z mého pražského sboru. Je chvíli před polednem a já se bojím, jestli tam teď vůbec někdo bude. Původně jsme plánovali jít až k večeru, kdy je tam více lidí, ale ve středisku se hodilo, abych tam vzala český tým teď.

Na první pohled to nevypadá nijak slibně, alespoň si bez problému můžeme zabrat lavičku ve stínu. Více

Novinky z Bételu

Z kralupské komunity pro muže i ženy, kteří chtějí skoncovat se závislostmi, píší manželé Tiší:

Je to neuvěřitelné, ale komunita pro ženy funguje už 10 měsíců. Za tu dobu jsme do 14-denní přípravky přijali 6 žen. Dalších 5 si domluvilo nástup a nedorazily. Zatím ani jedna nevytrvala. Z různých důvodů ukončily svůj pobyt po několika málo dnech. Odborníci i laici potvrzují, že práce s ženami je velmi složitá. Často jsou do jejich problémů zapleteni násilní partneři, či nezletilé děti, případně přecitlivělí rodiče. V tuhle chvíli je v léčbě jedna žena. Nevzdáváme se a bojujeme dál. Více

Setkání s Pavlou Klingerovou

IMG_7295.jpgNaše misionářka v Nikaragui Pavla Klingerová je momentálně v České republice. Pokud byste chtěli navštívit některé z jejích vystoupení v církvi, zde je seznam:

 

V neděli 22.7. od 10 hodin v církvi Slovo života Praha, Novoškolská 2, Praha 9, budova TJ Sokol Vysočany

V neděli 22.7. od 16 hodin v církvi Křesťanské centrum víry, Na Žertvách 23, Praha 8 (suterén)

29.7. od 9.30 v církvi Slovo života Pardubice, Zborovské náměstí 2018, Pardubice

12.8. od 10.hodin v církvi Biblické centrum víry Tábor, v prostorách Jihočeské Univerzity, Vančurova 2904, učebna č.203