Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Když přijde Bůh

IMG_5259.jpgNáš misionář Pavel Faul navštívil v dubnu znovu Zakarpatskou Ukrajinu:

Zdravím Vás všechny. Začátkem dubna jsme byli spolu s Tomášem Plenerem ze sboru Dobrá zpráva v Jablonci na Ukrajině. Tomáš byl pro mě pomocí a podporoval moji práci, jak mohl. Jsem za něho Bohu vděčný. Pochybovali jsme se v Zakarpatské oblasti a díky Boží milosti stihli sedmnáct shromáždění, z toho patnáct romských. Jen za neděli bylo šest shromáždění. Osobně jsem prožíval zvláštní zmocnění ke kázání, modlitbám a rozhovorům s lidmi. K tomu všemu dlouhé přesuny autem po zakarpatský silnicích, kde není nouze o různé díry a výmoly, místními zvanými „jamy“, a někdy nevyspání. Jen do Mižgírie jsme jeli cca 100 km jednu cestu. Více

Zveme na setkání s misionářkou

pozvanka_Praha

Srdečně zveme všechny přátele misie na setkání s naší misionářkou mezi uprchlíky v Řecku „Markétou“. Setkání se uskuteční ve středu 10.5. od 18:30 v malém sále KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 (u metra Palmovka).

*

*

Boží zázraky v Kambodži

shromazdeni.jpgNáš nový misionář Luboš Patočka navštívil počátkem roku s českým misijním týmem Kambodžu. Zveřejňujeme krátkou zprávu z jeho výjezdu:

Misie nám začala před pár dny. Marcela sdílela Boží lásku, Štěpán svědectví o uvěření a já jsem pak kázal o Pánu Ježíši. Někteří, kteří byli předtím nevěřící se s námi modlili modlitbu spasení a pak jsme jim sloužili službou uzdravování. Začali jsme dvěma slovy poznání – o ženě, které Bůh chce uzdravit břicho – opravdu tam byla – byla po operaci a bolelo ji to. Po třetí modlitbě za uzdravení jí bolest zcela opustila. Více

Luboš Patočka

Manželka: Angkeara Or (24.11.1984)Patocka.jpg

Děti: Mark (24.8.2010), Johnathan (25.8.2012)

Podpora: Evangelická církev metodistická (sbor Jihlava), Křesťanské společenství Praha (Region Východ), NF KMS

Číslo účtu:  577409193 / 0300 v.s. 3200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Lubošovi pište na adresu: office@nfkms.cz (Předmět: Pro Luboše Patočku)
Luboš se narodil v Jihlavě (14.4.1979). V roce 2004 vystudoval Právnickou fakultu UK, v roce 2007 Vyšší odbornou školu misijní a teologickou v Kolíně. V roce 2008 byl na první misijní cestě v Kambodži, kde se seznámil se svojí budoucí manželkou Angkearou Or. Na druhou misijní cestu odjeli z ČR již jako manželé. Do Kambodži jezdí každý rok během zimních měsíců za rodinou a na misii.

Služba v Kambodži:

V Kambodži spolupracujeme se Školou zakládání sborů, založenou Barnabasem Mamem (dědečkem Angkeary), která funguje pod Ambassadors For Christ International (AFCI). V posledních letech spolupracujeme také pravidelně s pastory Presbyteriánské církve.

V dřívějších letech leželo ohnisko služby v pořádání evangelizací ve vesnicích, duchovní i finanční podpory místních sborů a činění učedníků v několika vězeních a v armádě.

V současnosti se těžiště služby přeneslo na vyučování v místních sborech nejen o křtu Duchem svatým a službu zmocňování duchovními dary – především daru proroctví, uzdravování a osvobozování. Naším cílem je vybudovat a zmocnit místní pastory a sbory, aby mohli efektivně zasahovat vesnice a celý národ evangelizací Boží mocí. Také sháníme sponzorské dary na platy především mladých pastorů, zapálených ke službě, ale často žijících ve veliké chudobě.

Služba v ČR:

V ČR Luboš vede v Praze domácí skupinku, z níž někteří členové již byli též na misii v Kambodži. Společně s nimi pořádá uzdravovací shromáždění a prorocké a uzdravovací výjezdy do různých sborů v ČR a má vizi přinést oheň probuzení do životů jednotlivců, společenstvích a celého národa.

Na modlitby:

ochrana a budování manželství a výchova dětí

případné uvolnění do služby na plný úvazek; efektivita

podpora na platy pastorů v Kambodži

Parkoviště

Bůh jedná i v maličkostech, o čemž svědčí nový příběh naší modlitební misionářky v Jeruzalémě:

Také na Olivové hoře v Jeruzalémě se začaly uklízet ulice. Není to samozřejmost a vede nás to k vděčnosti. Chodívaly jsme s jednou sestrou často kolem velkého smetiště, na kterém nocoval velbloud. Jednoho dne, jdouce kolem smetiště, jsme si opět notovaly jak se úklidové poměry lepší. Najednou se sestra zastavila a řekla:..Pojďme se hned modlit ještě za tohle smetiště, aby z něj bylo dětské hřiště.“ Více