Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Představujeme nový projekt: Biblická škola Jižní Súdán

cesky tymČíslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 3300
V rámci tohoto projektu podporujeme aktivity Spolku pro Jižní Súdán (SJS) v oblasti vzdělávání místních křesťanů.

SJS byl založen v roce 2015, kdy na něj o. s. Isachar (sdružení severočeských sborů KS a CB) převedlo svůj misijní projekt v Jižním Súdánu. Klíčovou osobou pro spolupráci v Jižním Súdánu je Bernard Balmoi Oringa, arcibiskup jihosúdánské Episkopální církve (ECS), který působí ve Východní Equatorii. Ten požádal především o biblické vzdělávání vedoucích služebníků v církvi. Uvědomuje si, že ve válkou zpustošené zemi (občanské války 1956 – 2006 a 2013 – 2018) jsou obrovské potřeby a zároveň bezedné možnosti, jak „utopit“ peníze. Nechce mrhat prostředky, ale naopak, chce je soustředit na budování lidského potenciálu, s tím, že oni už si pak poradí. Církev je mladá, vyrostla za probuzení v 80. a 90. létech, ale ani mnozí pastoři neumí číst, nebo nemají Bible ve vlastním jazyce, a když v angličtině, tak neumí anglicky.

Od roku 2012 (pokud to bezpečnostní situace dovolila) pořádají čeští křesťané krátkodobé misijní výpravy s vyučovacím programem. Studenti se buď sjíždějí do Toritu, hlavního města Východní Equatorie, nebo je Češi vyjíždějí vyučovat do církví v Narus, Kopoetě, Magwi, Nimule. Absolventi těchto biblických kurzů slouží jako pastoři i biskupové, diakoni a diakonky, vedoucí mládeží a učitelé nedělních škol. Z této fáze improvizovaného vyučování je snaha postupně přejít k systematickému vzdělávání v biblické škole. Pro ni byla zakoupena parcela asi 2 ½ km2 na strategickém místě v Ame při jediné asfaltové silnici v celé zemi mezi hlavním městem Jubou a Nimule. Jedná se o bývalý uprchlický tábor. Dnes to jsou jen ruiny zarostlé v buši. Už byl ale opraven první domek a v plánu je postupně vybudovat celý areál. I v současných podmínkách jsou pořádána improvizovaná vyučování.

Celkový záběr misie je širší. SJS podporuje také sirotčinec, základní školu, kliniku, během občanské války a hladomoru spolupracovali na dodávkách potravinové humanitární pomoci. Po skončení války se ale chtějí znovu vrátit hlavně k biblickému vyučování.

Podpora NFKMS bude použita na budování biblické školy v Ame.

  

Auto pro Mešaka: peníze vybrány

Keňa 2015 - zase opravujeme

Keňa 2015 – zase opravujeme

Milí přátelé, děkujeme vám všem, kdo jste přispěli do sbírky na „nové“ ojeté auto pro našeho keňského misionáře Mešaka Okumu. Někteří jste projevili skutečně mimořádnou obětavost, a my vám z celého srdce děkujeme. V těchto dnech překročila vybraná částka naši cílovou sumu 14.000 dolarů. Sbírku proto ukončujeme a v nejbližší době pošleme peníze Mešakovi. Jakmile bude mít auto koupené, určitě vám ho rádi představíme.

Přiveď mezi nás tu smutnou paní

Omonia

Omonia

Z Atén píše naše misionářka „Markéta“:

Je sobota brzy odpoledne a já s kytarou na zádech vystupuji z metra na Omonii, takovém athénském Václaváku. Mám namířeno na skupinku pro persky mluvící ženy z různých sborů, kterou máme jednou měsíčně. Víkendový dav lidí proudících z metra je o něco mírnější než ten všední, i tak ale zvonící telefon nechávám v kapse a zmeškaný hovor řeším až stranou ruchu venku. Cameron, s níž skupinku pořádáme, mě prosí, zda bych cestou vyzvedla jednu její íránskou studentku angličtiny, kterou pozvala. „Zatím není křesťanka, ale myslím, že by jí to prospělo. Řekla jsem jí, ať čeká před Hondos centrem: Jmenuje se Mína.“ To je místní obchoďák a zároveň orientační bod a místo k setkání, ne tak vznešené jako naše jezdecká socha svatého Václava, ale stejně dobře sloužící. Více

Hledáme nové sponzory pro africké sirotky

Již dlouho ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu podporujeme určité množství sirotků a chudých dětí ze slumů, se kterými Mešak přichází do styku při své službě. Několik z nich jsme již úspěšně doprovodili až do dospělosti, kdy dostali možnost zúročit své vzdělání a péči do nich vloženou. Náhradou za ně přijímáme do našeho programu dva nové chlapce a hledáme pro ně sponzory. Nechcete to být právě vy? Je možno přispívat jakoukoli částkou, v případě potřeby takto poskládáme podporu od více zájemců.

Jean Peters MakotsiJean Peters Makotsi

Rok narození:

2009

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Solomon Lemein TapaiSolomon Lemein Tapai

Rok narození:

2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Jean Peters Makotsi

Jean Peters MakotsiRok narození: 2009

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Jean Peters se narodil v tříčlenné rodině. Jeho otec zemřel, když mu bylo 9 měsíců. Jeho matka Leah Isavi si přivydělává různými příležitostnými pracemi ve snaze uživit rodinu. Nejčastěji pracuje jako pradlena za mzdu okolu dvou dolarů za den, takže je pro ni velmi těžké uživit své děti a platit za ně školné a nájemné za domek, ve kterém žijí.

Jean chodí nyní do 4. třídy ve škole Rossy Tender Care Centre ve slumu Kibera. Naše podpora slouží na ošacení, jídlo, školní poplatky a učebnice.