Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Jak zasáhnout 90 procent lidí?

Nová zpráva od našeho keňského misionáře Mešaka Okumu:

Posílám mnoho pozdravů z Keni. Je pro mě potěšením dát Vám nové informace o mně, mé rodině a mé službě. Někdy se cítím jako uprostřed bouří, ale vím, že Bůh je na mé straně.

Mám radost z toho, že mohu být manželem své ženy a otcem svých dětí. Není pro mě větší radost, než vidět své děti vyrůstat a získávat dovednosti pro život. Díky Bohu jsme všichni zdraví. Děkuji Bohu také za to, že mě před dlouhými roky povolal jako svého služebníka, a že mohu vyučovat druhé lidi jeho cestám. Více

Mešak má nové auto

Auto2Nedávno jsme uzavřeli sbírku na „nové“ ojeté auto pro našeho keňského misionáře Mešaka Okumu a poslali jsme mu její výtěžek ve výši 14.000 USD. Nyní nám Mešak poslal první fotografie svého nového auta, které mu velmi pomůže v jeho službě ve slumech a mezi Masaji. Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům!

V komunitě Wina

Z Nikaraguy píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Zbyněk se živ a zdráv vrátil z misijního výjezdu do komunity Wina. Bydlel v rodině bratra Rigoberta. Rigoberto a jeho žena Maritza mají 10 dětí. Zbyněk s sebou přivezl velký pytel rýže, pytel cukru, a kávu.  V rodině se o Zbyňka moc dobře starali.

Biblický kurz se konal kousek od domu bratra Rigoberta v budově místní církve asi 10 minut cesty. Ale, cesta nebyla tak snadná. Muselo se přejít po uzoučké kluzké kládě nad špinavou vodou. Více

Zveme na setkání s naší misionářkou

Srdečně zveme všechny zájemce o misii na setkání s misionářkou „Markétou“, která se nedávno vrátila domů po ukončení několikaleté služby uprchlíkům v Řecku. Setkání se uskuteční v prostorách KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8, ve středu 26. června od 18:30 v malém sále v 1. patře.

Zároveň bychom v této souvislosti rádi požádali všechny její finanční podporovatele, aby se svou podporou ještě několik měsíců vydrželi. Rádi bychom Markétě umožnili několikaměsíční přechodové období, ve kterém se bude moci zpětně aklimatizovat.

Výroční zpráva 2018

Snažíme se být maximálně vykazatelní našim dárcům, s čímž souvisí i zveřejňování pravidelných výročních zpráv. Tu poslední si můžete prohlédnout ZDE.