Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Perličky z Keni

Z Keni píše naše misionářka Radka Rusínová.

První, čím začnu, je, že koza Liberka porodila krásné dva chlapečky. Mají se čile k světu a dělají nám radost. Laktace Liberky se tak zvýšila a nyní nadojí 1,6 litrů mléka denně. Zatím jen oddojujeme přebytky, aby malým klukům nechyběla výživa a nestrádali. Dále jsme mohli nakoupit 30 nových kuřic a zároveň pro ně na měsíc krmivo. Proběhla velká desinfekce chlévů a oprava kukaní pro drůbež.

Přistavěli jsme také nové králikárny. Více

Hudba, která přináší pokoj

IMG_2071Jeden příběh naší aténské misionářky mezi uprchlíky „Markéty“:

Stará školní budova, kterou jsem hledala, má pomalovanou omítku s anglickými nápisy. Nejlepší uprchlický tábor to asi nebude, ale horší než olympijské letiště a sportovní stadiony snad také ne. Píšu Míně, že jsem tady, a rozhlížím se po zašlé školní chodbě, kde pod schodištěm u lavice sedí dvojice mladíků pouštějících si hudbu ze starého laptopu. Jsou to ale Arabové, takže moji afghánskou studentku Mínu neznají. Zkouším jí volat, ale neúspěšně. Po chvíli beznaděje ale kolem běží povědomý chlapec, zavolá na mě: „Dobrý den, paní učitelko!“ A za chvíli už v jeho doprovodu přichází Mína, a vede mě do nedaleké třídy. Více

Vyhlašujeme mimořádnou sbírku na auto pro Dohnalovy

Náš chorvatský misionář Jirka Dohnal se dostal do těžké situace. Neopravitelným způsobem se jim rozbilo jedno jejich ojeté auto, druhé je 20 let staré a také dosluhuje. Aby toho nebylo málo, v rodině měli či mají několik vážných zdravotních problémů. Abychom Dohnalovým nějak požehnali a praktickým způsobem jim vyjádřili lásku, rozhodli jsme se vyhlásit mimořádnou sbírku na jejich nové auto. Pokud byste se chtěli připojit, můžete poslat svůj příspěvek na účet NFKMS č.ú. 577409193/0300, var. symbol 200 a do poznámky pro příjemce napište „Auto“. Děkujeme všem štědrým dárcům!

Biblické kurzy v džungli

Naši nikaragujští misionáři přivítali návštěvu z Čech a vyrazili znovu do terénu:

V dubnu byla naše misie v komunitě Kayayawas. Na pomoc nám přijel bratr Dušan z Čech. V Kayayawas se konal biblický audio kurz. Pobyt v komunitě trval celkem 10 dní.

Bratři se ubytovali v domečku u bratra Alonsa. Bratr Alonso přijal Pána Ježíše Krista vloni na podzim. Minulý rok 2018 byl vážně nemocný, skoro nechodil, opíral se o hůl. Když se dozvěděl o našem biblickém kurzu, který probíhal v říjnu 2018 v Navahwas, rozhodl se jít do Navahwas modlit se za své uzdravení. Jeho žena, řekla dětem: „Rozlučte se s tatínkem, možná ho vidíte naposledy.“ Více

Mezi Romy na Ukrajině

Náš misionář Pavel Faul znovu navštívil Zakarpatskou Ukrajinu:

V první polovině dubna jsem byl na Ukrajině a rád bych v této zprávě krátce popsal svoje zážitky z posledního výjezdu. Tentokráte jsem vyrazil na Zakarpatsko sám. Již tradičně jsem první půlku výjezdu strávil ve Vinogradovském okrese. Bydlel jsem u paní Iry Zeldi a pohyboval se ve vesnicích Cholmovec a Černotisovo a v několika romských táborech v okolí. Hodně času jsem také strávil s pastorem Koljou Repljukem a s lidmi z jeho týmu. Měli jsme několik shromáždění, z toho jen jedno ukrajinské v cholmoveckém sboru. Měl jsem také výsadu pokřtít tři mladé lidi z tohoto sboru. Více