Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

Naše práce roste

Naše keňská misionářka Radka Rusínová shrnuje svou službu za loňský rok:

Za loňský rok se u nás toho událo opravdu hodně. Po návštěvě v České republice, jsme měli v plánu koupit pozemek, který jsme měli vyhlédnutý a dohodnutý ke koupi. Podařilo se nám našetřit nějaké peníze na pořízení pozemku a k tomu jsme získali bezúročnou půjčku od jednoho bratra a sestry z našeho sboru v Čechách. Po našem návratu do Keni jsme však zjistili, že tento vyhlédnutý pozemek již prodali někomu jinému. Pro nás to bylo štěstí v neštěstí, kdy nás Bůh opravdu ochránil. Později jsme totiž zjistili, že pozemek byl prodán najednou dvěma kupujícím. Půjčku jsme proto vrátili s tím, že až najdeme vhodný pozemek, bude nám popřípadě znovu poskytnuta. Cena pozemků však šla koncem loňského roku velmi nahoru, celkem o trojnásobek. Doposud se nám nedaří najít vhodný a cenově dostupný pozemek. Více

Narozeniny Aleny Krausové

Naše izraelská misionářka Alena Krausová oslavila své narozeniny v modlitebním domě v Eilatu. Happy birthday!

Příběh Joela

Joel v lékárně

Joel v lékárně

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti a mladé lidi z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. Dnes vás chceme seznámit s Joelovým příběhem:

Joel se narodil v roce 1985. V roce 1997 mu zemřeli oba rodiče a on se jako nejstarší sourozenec musel ve svých 12 letech začít starat o svého mladšího bratra a čtyři sestry. Bylo to velice těžké a jeho sourozenci museli postupně kvůli chudobě odejít ze školy. Tehdy mu začal pomáhat Mešak a vlastně si jej adoptoval do rodiny jako dalšího syna. Na Mešakovu prosbu jsme začali Joele podporovat. Díky naší podpoře mohl dokončit středoškolské vzdělání a začít studovat na vysoké škole farmacii. Mohl také podporovat své mladší sourozence. Více

Příběh Risper

Risper na počátku našeho sponzorování

Risper na počátku našeho sponzorování

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly z malých dětí do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. S jedním příběhem vás chceme seznámit.

 Risper Akoth se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora. Více

Připravuje se cesta českého týmu

Bohoslužba v Ofirice

Bohoslužba v Ofirice

Nové zprávy z námi podporovaného projektu Spolku pro Jižní Súdán:

Přes různé peripetie a přes mezinárodní tlak se nedaří dosáhnout mírové dohody v zemi mezi znesvářenými stranami v čele s prezidentem Kiirem a viceprezidentem Macharem, resp. kmeny Dinka a Nuer. „Poslední termín“ uzavření dohody byl opět posunut – nyní o sto dní, z listopadu na únor. Přináší to nejistotu do celé země. Sice se nikde přímo neválčí, ale o klidu se hovořit rozhodně nedá – místy propuká násilí, přepadává se na cestách, krade dobytek. Problémy se nevyhýbají ani pracovníkům humanitárních organizací. Mohutné deště způsobily záplavy, což v některých oblastech znovu oživilo hrozbu hladomoru. Cesty jsou zhusta neprůjezdné. I bratr Bernard hlásí, že Torit je odříznut od světa a trpí nedostatkem potravin (průjezd je možný jen na motorce).  Více